CYCLES INTERNATIONAUX / INTERNATIONAL SEMINARS > Financování infrastruktur a veřejných služeb - Veřejno-soukromé partnerství

JOURNAL-NEWS
 
CYCLES ROUTES
CYCLE ROUTES 09-10
CYCLE ROUTES 10-11
CYCLE ROUTES 2010
LE CESROUTE DE 1997 ŕ 2009

METHODES / METHODS
A- ACTUALITES / NEWS
B- DEMARCHES / APPROACHES
C- PROCESSUS / PROCESS
D- REFERENCES
E- Formations en support de ces méthodologies
F- Les logiciels supports de ces méthodologies et processus

CYCLES INTERNATIONAUX / INTERNATIONAL SEMINARS
Česky
Arabia - عربية
Bahasa Malaysia
Balgarski
Deutsch
Eesti
English
Espańol
Français
Hanyu - 汉语
Italiano
Kokugo - 国語
Latviski
Lietuviskai
Magyar
Nederlands
Polski
Portugues
Româneste
Ruski - по русски
Slovensky

METRATECH
PARTENAIRES-PARTNERS
RESULTATS / RESULTS
TOURISME & VIE SOCIALE / TOURISM & SOCIAL LIFE

PUBLICATIONS
DOSSIERS PEDAGOGIQUES / PEDAGOGICAL FILES
PRESSES DE L’ENPC

SITE
Comment utiliser le site / How to use this site
Comment y participer / How to contribute

Financování infrastruktur a veřejných služeb - Veřejno-soukromé partnerství
Francouzská zkušenost předávaná ve světě
pátek 16. prosince 2005 , Patrick Mousnier Lompré


UPOZORNĚNÍ

Tato publikace je překladem některých částí knihy J.Y. Perrota a G. Chateluse

« Financování infrastruktur a veřejných služeb - Veřejno-soukromé partnerství - Francouzská zkušenost předávaná ve světě » -

do českého jazyka.

Překlad byl vydán u příležitosti Francouzsko-českých setkání na téma Obchodní a investiční partnerství, pořádaných v Praze v květnu 2001

Kompletní verze knihy v jazyce francouzském nebo v anglickém překladu je možno obdržet na níže uvedené adrese :

Presses de l’École nationale des ponts et chaussées, 28 rue des Saints-Pčres - F-75343 Paris cedex 7 Tél : + 331 44 58 27 40 - Fax + 331 44 58 27 44Předmluva

Jean-Yves PERROT

V roce 1993 francouzské ministerstvo pro infrastrukturu a dopravu pod vedením mého předchůdce Claude Martinanda vydalo první kolektivní dílo o francouzské zkušenosti již dlouho zakořeněné v praxi, která se týká financování a soukromé správy veřejných infrastruktur

Dílo otevřelo a rozvinulo ve své době debatu o metodě přidružení soukromého sektoru k výkonu misí veřejného charakteru. Francouzská zkušenost profilující se již po několik století je aplikovaná na různorodé infrastruktury a služby. V konfrontaci se světovou ekonomikou je originální a jedinečná již z toho titulu, že ve světě byla široce a někdy dogmaticky propagována celková privatizace jako jediná alternativa správy veřejného sektoru.

Od té doby se aplikace veřejno-soukromého partnerství jak sektoriálně tak i geograficky rozrůstala po světe. Četné země ze všech kontinentů vyvolaly mezinárodní pobídky za účelem realizace vybavení a správy veřejných služeb formou partnerství, obzvláště pak v oblasti vodního sektoru a dopravy. Výroba energie a zpracování odpadu, obecněji pak obor životního prostředí, telekomunikace, správa ubytovacích kapacit jsou rovněž předmětem partnerství na celém světě byť s velmi různorodými právními a finančními rámci.

Delegovaná správa nebo koncese či jakákoliv jiná forma veřejno-soukromého partnerství se staly prostředkem ke zlepšení kvality veřejných služeb a následně k modernizaci ekonomik. Tato forma partnerství přispívá k vystředění role a prostředků veřejné moci do role misí výsadního charakteru.

Světově rozšířená debata ekonomického a právního charakteru o delegované správě veřejných služeb se obohatila a zklidnila. Více než otázkou legitimity intervence veřejného a zejména soukromého subjektu do vybavení a veřejných služeb se zabývá konkrétními postupy k tomu, aby bylo vytvořeno vyrovnané partnerství veřejné moci a soukromého operátora. Společně s četnými pracemi - díly, konferencemi, semináři, příručkami apod.- se podařilo prohloubit a dále rozvíjet dané téma. Francouzské podniky se široce účastnily světové premiéry z pozice dlouholeté tradice a rovněž pomocí poskytnutou mnoha zemím v realizaci vstupu do veřejného sektoru. Vycházely z letité praxe partnerství s veřejným sektorem ve Francii, z technologické praxe v tvorbě originálních forem partnerství ušitých na míru každému kontextu a každému projektu. Námětem této knihy je inspirovat se bohatou zkušeností v daném oboru.

Partnerství svou povahou nemusí vycházet z jednotného smluvního modelu, musí být naopak sestavováno z nabytých zkušeností. Proto se nám jevilo důležité sdílet tyto zkušenosti s veřejnými a soukromými aktéry ve světě a rozvinout pro všechny užitečnou výměnu zkušeností.

Zejména veřejné autority najdou v této knize následující východiska:
-  doporučení, která vycházejí z praxe a ze současné reality;
-  proces přípravy, podepsání smlouvy a její plnění;
-  popis zvláštností jednotlivých sektorů aplikace;
-  příklady partnerství různých sektorů v celosvětovém měřítku.

Prostřednictvím tohoto díla, které shromažďuje velmi různorodé příspěvky odborníků z podnikové sféry, konzultantů, veřejných autorit, finančníků, se DAEI (Ředitelství mezinárodních věcí při ministerstvu infrastruktury) snaží přispět k rozšíření geografického a sektoriálního spektra, které se váže k veřejno-soukromému partnerství. Vychází přitom z vývoje evropských a francouzských referencí ve sledovaném oboru a zejména ze zdařilých příkladů v celosvětovém měřítku a podává návod nebo alespoň přehled postupů upravujících partnerství v jednotlivých sektorech..

Obsah


- UPOZORNĚNÍ 5
- PREDMLUVA 6
- OBSAH 8
- ÚVOD 9
- CILE 9
- SHRNUTI 10

I. VEŘEJNO-SOUKROMÉ PARTNERSTVÍ V REALIZACI A ŘÍZENÍ VELKÝCH INFRASTRUKTUR A VEŘEJNÝCH SLUŽEB 14

- A. K PRAGMATICKEMU POJETI VEREJNO-SOUKROMEHO PARTNERSTVI 14
- B. DESETILETA REFORMA SITI: „ SEDM PRAVIDEL“ 24

II. PODMÍNKY ÚSPĚŠNÉHO VEŘEJNO-SOUKROMÉHO PARTNERSTVÍ 32

- A. KONCESNI SMLOUVA: JEJI RAMCOVE USTANOVENI, FORMULACE A TYPY SMLUV 32
- B. ANALÝZA PODÍLU NA RIZICÍCH. RIZIKO JAKO KLÍČ K ÚSPĚŠNÉMU VEŘEJNO-SOUKROMÉMU PARTNERSTVÍ 41
- C. TRVÁNÍ SMLOUVY 60
- D. PRÁVNÍ RÁMEC 66
- E. FINANČNÍ ASPEKT 75

III - DELEGOVANA SPRAVA MESTSKÝCH SLUZEB 89

- A. VODA A JEJI SANACE 89
- B. NAKLÁDÁNÍ S ODPADEM 99

Télécharger le document/To download the document (1,0 Mo)

   


2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003 & 2002/2 - Mezinárodní vzdělávací kurzy ENPC
2013 - Mezinárodní vzdělávací kurzy ENPC
2013 : Mezinárodní vzdělávací kurzy ENPC
Home | Contact | Site | Plan | Admin