CYCLES INTERNATIONAUX / INTERNATIONAL SEMINARS > 2013 Seminar-Seminar Antarabangsa ENPC (Ecole Nationale des Ponts et Chaussees)

JOURNAL-NEWS
 
CYCLES ROUTES
CYCLE ROUTES 09-10
CYCLE ROUTES 10-11
CYCLE ROUTES 2010
LE CESROUTE DE 1997 à 2009

METHODES / METHODS
A- ACTUALITES / NEWS
B- DEMARCHES / APPROACHES
C- PROCESSUS / PROCESS
D- REFERENCES
E- Formations en support de ces méthodologies
F- Les logiciels supports de ces méthodologies et processus

CYCLES INTERNATIONAUX / INTERNATIONAL SEMINARS
Česky
Arabia - عربية
Bahasa Malaysia
Balgarski
Deutsch
Eesti
English
Español
Français
Hanyu - 汉语
Italiano
Kokugo - 国語
Latviski
Lietuviskai
Magyar
Nederlands
Polski
Portugues
Româneste
Ruski - по русски
Slovensky

METRATECH
PARTENAIRES-PARTNERS
RESULTATS / RESULTS
TOURISME & VIE SOCIALE / TOURISM & SOCIAL LIFE

PUBLICATIONS
DOSSIERS PEDAGOGIQUES / PEDAGOGICAL FILES
PRESSES DE L’ENPC

SITE
Comment utiliser le site / How to use this site
Comment y participer / How to contribute

2013 Seminar-Seminar Antarabangsa ENPC (Ecole Nationale des Ponts et Chaussees)
dimanche 20 mai 2012 , Jean-Olivier Laval


Aktiviti professional tuan memerlukan pihak tuan untuk senantiasa meningkatkan tahap keupayaan teknikal tuan agar ianya pada tahap terkini. Universiti Kebangsaan Jambatan dan Jalan Raya (Ecole Nationale des Ponts et Chaussees) di Paris, Peranchis ini menyediakan maklumat dan jadual kursus-kursus pembelajaran berterusan (“continuing education”) bagi tahun 2013 dimana kami di Metratech sentiasa bersedia untuk menghantar borang-borang permohonan yang diperlukan.

- Petak yang bertanda (*) perlu di isi bagi menjawab pertanyaan berkaitan kursus yang tuan minati dengan tepat ;

- seminar-seminar antarabangsa tahun 2014
- seminar-seminar antarabangsa tahun 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003 & 2002

E-mel (*) :


Nama Penuh (*) :


Maklumat Lain- Organisasi dan fungsi, Alamat, Bandar dan kod pos, Negara, Talipon, Faks, ... :


Saya ingin menerima fail-fail borang permohonan dalam Bahasa Peranchis (FRA)


Saya ingin menerima fail-fail borang permohonan dalam Bahasa Inggeris (ENG)


Saya ingin menerima fail-fail borang permohonan dalam dwibahasa Peranchis dan Inggeris (FRA + ENG)


Rekabentuk geoteknik struktur dan jalanraya
Paris : dari 15/04 hingga 03/05 (FRA)
23018 - GEOTECH13

Pengurusan Projek
Paris : dari 15/04 hingga 26/04 (FRA + ENG)
23019 - MAPROJ13

Penilaian Impak Alam Sekitar
Paris : dari 13/05 hingga 24/05 (FRA)
23020 - EIE13

Pengurusan Alam Sekitar Bandaran : Sisa Pepejal, Pengurusan Air Sisa & Pembangunan Bertahan (sustainable development )
Paris : dari 20/05 hingga 24/05 (FRA)
23021 - MANENV13

Rekabentuk, Pengurusan dan Undang-Undan Konsesi Pelabuhan
Paris/Le Havre : dari 27/05 hingga 31/05 (FRA + ENG)
23022 - CONPORT13

Pembangunan Projek & kewangan
Paris : dari 03/06 hingga 07/06 (ENG)
23023 - FIPROJ13

Pengurusan Trafik dan Operasi Jalan / Kejuruteraan Trafik
Paris : dari 03/06 hingga 14/06 (FRA + ENG)
23024 - GESTRAF13

Analisa Fungsi dan sistem pengawalan risiko
Paris : dari 10/06 hingga 14/06 (FRA)
23026 - ANAFON13

Model HDM 4 : strategi - penjadualan - projek-projek
Paris : dari 03/06 hingga 14/06 (FRA)
42027 - HDM12

Kejuruteraan Projek : Pengurusan dan Latihan Sumber Manusia
Paris : dari 24/06 hingga 12/07 (FRA)
34001 - IGRH13

Pengurusan Sumber-sumber Air
Paris : dari 24/06 hingga 05/07 (FRA)
34002 - GESTEAU13

Peparitan Bandaran
Paris : dari 24/06 hingga 05/07 (FRA)
34003 - ASSURB13

Penilaian Ekonomi bagi projek-projek infrastruktur
Paris : dari 16/09 hingga 27/09 (FRA + ENG)
34004 - EVECO13


Ekonomi Pengangkutan
Paris : dari 16/09 hingga 27/09 (FRA + ENG)
34005 - ECOTRANS13

Penyelenggaraan dan Pengurusan Jalan
Paris : dari 30/09 hingga 11/10 (FRA + ENG)
34006 - ROMAINT13

Pengurusan Infrastruktur Pelabuhan
Paris : dari 30/09 hingga 11/10 (FRA)
34007 - MINFRAPOR13

Penyelenggaraan Infrastruktur Lapangan Terbang
Paris : dari 30/09 hingga 11/10 (FRA)
34008 - MINFRAERO13

Suasana Perundangan dan perundingan kontrak
Paris : dari 14/10 hingga 18/10 (FRA + ENG)
34009 - MONJUR13

Pemodelan Kewangan, kejuruteraan dan undang-undang bagi projek-projek infrastruktur dibawah asas gabungan awam-swasta
Paris : dari 21/10 hingga 25/10 (FRA)
34010 - MOREFI13

Gabungan/Kerjasama Awam-Swasta dan Perundangan Perkhidmatan Bandaran : Air, Pengangkutan dan Kemiskinan
Paris : dari 21/10 hingga 25/10 (FRA)
34011 - PPPSEVURB13

Perkhidmatan bandaran : organisasi, kewangan, tarif & pengurusan
Paris : dari 21/10 hingga 31/10 (FRA)
34012 - SEVURB13

Operasi-operasi Pemulihan Bandaran
Paris : dari 12/11 hingga 22/11 (FRA)
34013 - REHAB13

Keselamatan Jalan Raya
Paris : dari 12/11 hingga 22/11 (FRA + ENG)
34014 - SECROUT13

Model HDM 4 : strategi - penjadualan - projek-projek
Paris : dari 12/11 hingga 22/11 (FRA)
42028 - HDM12

Sistem Informasi dan Pengurusan Jalan
Paris : dari 25/11 hingga 06/12 (FRA + ENG)
34015 - INFOGER13

Perolehan dalam pengurusan awam
Paris : dari 25/11 hingga 06/12 (FRA + ENG)
34016 - GESPUB13

Pengurusan tempatan bahagian-bahagian teknikal
Paris : dari 25/11 hingga 06/12 (FRA + ENG)
34017 - GESTECO13

Untuk mendapat jawapan, sila pilih item yang diperlukan di borang dengan lengkap dan hantar secara emel kepada laval@mail.enpc.fr atau cetak borang jawapan yang telah diisi secara lengkap dan fakskan borang ini ke 33 (0)1 42 51 61 10 atau 33 (0)1 42 51 61 31

   


2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003 dan 2002/2 Seminar-Seminar Antarabangsa ENPC (Ecole Nationale des Ponts et Chaussees)
2013 Seminar-Seminar Antarabangsa ENPC (Ecole Nationale des Ponts et Chaussees)
Home | Contact | Site | Plan | Admin