CYCLES INTERNATIONAUX / INTERNATIONAL SEMINARS > 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003 dan 2002/2 Seminar-Seminar Antarabangsa ENPC (Ecole Nationale des Ponts et Chaussees)

JOURNAL-NEWS
 
CYCLES ROUTES
CYCLE ROUTES 09-10
CYCLE ROUTES 10-11
CYCLE ROUTES 2010
LE CESROUTE DE 1997 à 2009

METHODES / METHODS
A- ACTUALITES / NEWS
B- DEMARCHES / APPROACHES
C- PROCESSUS / PROCESS
D- REFERENCES
E- Formations en support de ces méthodologies
F- Les logiciels supports de ces méthodologies et processus

CYCLES INTERNATIONAUX / INTERNATIONAL SEMINARS
Česky
Arabia - عربية
Bahasa Malaysia
Balgarski
Deutsch
Eesti
English
Español
Français
Hanyu - 汉语
Italiano
Kokugo - 国語
Latviski
Lietuviskai
Magyar
Nederlands
Polski
Portugues
Româneste
Ruski - по русски
Slovensky

METRATECH
PARTENAIRES-PARTNERS
RESULTATS / RESULTS
TOURISME & VIE SOCIALE / TOURISM & SOCIAL LIFE

PUBLICATIONS
DOSSIERS PEDAGOGIQUES / PEDAGOGICAL FILES
PRESSES DE L’ENPC

SITE
Comment utiliser le site / How to use this site
Comment y participer / How to contribute

2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003 dan 2002/2 Seminar-Seminar Antarabangsa ENPC (Ecole Nationale des Ponts et Chaussees)
vendredi 20 mai 2011 , Jean-Olivier Laval


Aktiviti professional tuan memerlukan pihak tuan untuk senantiasa meningkatkan tahap keupayaan teknikal tuan agar ianya pada tahap terkini. Universiti Kebangsaan Jambatan dan Jalan Raya (Ecole Nationale des Ponts et Chaussees) di Paris, Peranchis ini menyediakan maklumat dan jadual kursus-kursus pembelajaran berterusan (“continuing education”) bagi tahun 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003 dan 2002/2 dimana kami di Metratech sentiasa bersedia untuk menghantar borang-borang permohonan yang diperlukan.

- Petak yang bertanda (*) perlu di isi bagi menjawab pertanyaan berkaitan kursus yang tuan minati dengan tepat ;

- seminar antarabangsa tahun 2013
- seminar antarabangsa tahun 2012


Seminar Antarabangsa ENPC 2012


- seminar antarabangsa tahun 2011
- seminar antarabangsa tahun 2010
- seminar antarabangsa tahun 2009
- seminar antarabangsa tahun 2008
- seminar antarabangsa tahun 2007
- seminar antarabangsa tahun 2006
- seminar antarabangsa tahun 2005
- seminar antarabangsa tahun 2004
- seminar antarabangsa tahun 2003
- seminar antarabangsa tahun 2002

E-mel (*) :


Nama Penuh (*) :


Maklumat Lain- Organisasi dan fungsi, Alamat, Bandar dan kod pos, Negara, Talipon, Faks, ... :


Saya ingin menerima fail-fail borang permohonan dalam Bahasa Peranchis (FRA)


Saya ingin menerima fail-fail borang permohonan dalam Bahasa Inggeris (ENG)


Saya ingin menerima fail-fail borang permohonan dalam dwibahasa Peranchis dan Inggeris (FRA + ENG)


Rekabentuk geoteknik struktur dan jalanraya
Paris : dari 10/04 hingga 27/04 (FRA)
42001 - GEOTECH12

Pengurusan Projek
Paris : dari 16/04 hingga 27/04 (FRA + ENG)
42002 - MAPROJ12

Penilaian Impak Alam Sekitar
Paris : dari 02/05 hingga 16/05 (FRA)
42003 - EIE12

Pengurusan Alam Sekitar Bandaran : Sisa Pepejal, Pengurusan Air Sisa & Pembangunan Bertahan (sustainable development )
Paris : dari 10/05 hingga 16/05 (FRA)
42004 - MANENV12

Rekabentuk, Pengurusan dan Undang-Undan Konsesi Pelabuhan
Paris/Le Havre : dari 21/05 hingga 25/05 (FRA + ENG)
42005 - CONPORT12

Pembangunan Projek & kewangan
Paris : dari 04/06 hingga 08/06 (ENG)
42006 - FIPROJ12

Pengurusan Trafik dan Operasi Jalan / Kejuruteraan Trafik
Paris : dari 04/06 hingga 15/06 (FRA + ENG)
42007 - GESTRAF12

Analisa Fungsi dan sistem pengawalan risiko
Paris : dari 11/06 hingga 15/06 (FRA)
42009 - ANAFON12

Model HDM 4 : strategi - penjadualan - projek-projek
Paris : dari 04/06 hingga 15/06 (FRA)
42027 - HDM12

Kejuruteraan Projek : Pengurusan dan Latihan Sumber Manusia
Paris : dari 18/06 hingga 06/07 (FRA)
42010 - IGRH12

Pengurusan Sumber-sumber Air
Paris : dari 25/06 hingga 06/07 (FRA)
42011 - GESTEAU12

Peparitan Bandaran
Paris : dari 25/06 hingga 06/07 (FRA)
42012 - ASSURB12

Penilaian Ekonomi bagi projek-projek infrastruktur
Paris : dari 10/09 hingga 21/09 (FRA + ENG)
42013 - EVECO12


Ekonomi Pengangkutan
Paris : dari 10/09 hingga 21/09 (FRA + ENG)
42014 - ECOTRANS12

Penyelenggaraan dan Pengurusan Jalan
Paris : dari 24/09 hingga 05/10 (FRA + ENG)
42015 - ROMAINT12

Pengurusan Infrastruktur Pelabuhan
Paris : dari 24/09 hingga 05/10 (FRA)
42016 - MINFRAPOR12

Penyelenggaraan Infrastruktur Lapangan Terbang
Paris : dari 24/09 hingga 05/10 (FRA)
42017 - MINFRAERO12

Suasana Perundangan dan perundingan kontrak
Paris : dari 08/10 hingga 12/10 (FRA + ENG)
42018 - MONJUR12

Pemodelan Kewangan, kejuruteraan dan undang-undang bagi projek-projek infrastruktur dibawah asas gabungan awam-swasta
Paris : dari 15/10 hingga 19/10 (FRA)
42019 - MOREFI12

Gabungan/Kerjasama Awam-Swasta dan Perundangan Perkhidmatan Bandaran : Air, Pengangkutan dan Kemiskinan
Paris : dari 15/10 hingga 19/10 (FRA)
42020 - PPPSEVURB12

Perkhidmatan bandaran : organisasi, kewangan, tarif & pengurusan
Paris : dari 15/10 hingga 26/10 (FRA)
42021 - SEVURB12

Operasi-operasi Pemulihan Bandaran
Paris : dari 12/11 hingga 23/11 (FRA)
42022 - REHAB12

Keselamatan Jalan Raya
Paris : dari 12/11 hingga 23/11 (FRA + ENG)
42023 - SECROUT12

Model HDM 4 : strategi - penjadualan - projek-projek
Paris : dari 12/11 hingga 23/11 (FRA)
42028 - HDM12

Sistem Informasi dan Pengurusan Jalan
Paris : dari 26/11 hingga 07/12 (FRA + ENG)
42024 - INFOGER12

Perolehan dalam pengurusan awam
Paris : dari 26/11 hingga 07/12 (FRA + ENG)
42025 - GESPUB12

Pengurusan tempatan bahagian-bahagian teknikal
Paris : dari 26/11 hingga 07/12 (FRA + ENG)
42026 - GESTECO12


Seminar Antarabangsa ENPC 2011


- seminar antarabangsa tahun 2010
- seminar antarabangsa tahun 2009
- seminar antarabangsa tahun 2008
- seminar antarabangsa tahun 2007
- seminar antarabangsa tahun 2006
- seminar antarabangsa tahun 2005
- seminar antarabangsa tahun 2004
- seminar antarabangsa tahun 2003
- seminar antarabangsa tahun 2002

E-mel (*) :


Nama Penuh (*) :


Maklumat Lain- Organisasi dan fungsi, Alamat, Bandar dan kod pos, Negara, Talipon, Faks, ... :


Saya ingin menerima fail-fail borang permohonan dalam Bahasa Peranchis (FRA)


Saya ingin menerima fail-fail borang permohonan dalam Bahasa Inggeris (ENG)


Saya ingin menerima fail-fail borang permohonan dalam dwibahasa Peranchis dan Inggeris (FRA + ENG)


Rekabentuk geoteknik struktur dan jalanraya
Paris : dari 04/04 hingga 22/04 (FRA)
41001 - GEOTECH11

Pengurusan Projek
Paris : dari 11/04 hingga 22/04 (FRA + ENG)
41002 - MAPROJ11

Penilaian Impak Alam Sekitar
Paris : dari 26/04 hingga 06/05 (FRA)
41003 - EIE11

Pengurusan Alam Sekitar Bandaran : Sisa Pepejal, Pengurusan Air Sisa & Pembangunan Bertahan (sustainable development )
Paris : dari 02/05 hingga 06/05 (FRA)
41004 - MANENV11

Pengurusan Trafik dan Operasi Jalan / Kejuruteraan Trafik
Paris : dari 09/05 hingga 20/05 (FRA + ENG)
41005 - GESTRAF11

Rekabentuk, Pengurusan dan Undang-Undan Konsesi Pelabuhan
Paris/Le Havre : dari 23/05 hingga 27/05 (FRA + ENG)
41006 - CONPORT11

Analisa Fungsi dan sistem pengawalan risiko
Paris : dari 06/06 hingga 10/06 (FRA)
41007 - ANAFON11

Pembangunan Projek & kewangan
Paris : dari 06/06 hingga 10/06 (ENG)
41008 - FIPROJ11

Model HDM 4 : strategi - penjadualan - projek-projek
Paris : dari 06/06 hingga 17/06 (FRA)
41027 - HDM11

Kejuruteraan Projek : Pengurusan dan Latihan Sumber Manusia
Paris : dari 20/06 hingga 08/07 (FRA)
41010 - IGRH11

Pengurusan Sumber-sumber Air
Paris : dari 27/06 hingga 08/07 (FRA)
41011 - GESTEAU11

Peparitan Bandaran
Paris : dari 27/06 hingga 08/07 (FRA)
41012 - ASSURB11

Penilaian Ekonomi bagi projek-projek infrastruktur
Paris : dari 12/09 hingga 23/09 (FRA + ENG)
41013 - EVECO11


Ekonomi Pengangkutan
Paris : dari 12/09 hingga 23/09 (FRA + ENG)
41014 - ECOTRANS11

Pengurusan Infrastruktur Pelabuhan
Paris : dari 26/09 hingga 07/10 (FRA)
41016 - MINFRAPOR11

Penyelenggaraan Infrastruktur Lapangan Terbang
Paris : dari 26/09 hingga 07/10 (FRA)
41017 - MINFRAERO11

Penyelenggaraan dan Pengurusan Jalan
Paris : dari 03/10 hingga 14/10 (FRA + ENG)
41015 - ROMAINT11

Suasana Perundangan dan perundingan kontrak
Paris : dari 10/10 hingga 14/10 (FRA + ENG)
41018 - MONJUR11

Pemodelan Kewangan, kejuruteraan dan undang-undang bagi projek-projek infrastruktur dibawah asas gabungan awam-swasta
Paris : dari 17/10 hingga 21/10 (FRA)
41019 - MOREFI11

Gabungan/Kerjasama Awam-Swasta dan Perundangan Perkhidmatan Bandaran : Air, Pengangkutan dan Kemiskinan
Paris : dari 17/10 hingga 21/10 (FRA)
41020 - PPPSEVURB11

Perkhidmatan bandaran : organisasi, kewangan, tarif & pengurusan
Paris : dari 17/10 hingga 28/10 (FRA)
41021 - SEVURB11

Operasi-operasi Pemulihan Bandaran
Paris : dari 14/11 hingga 25/11 (FRA)
41022 - REHAB11

Keselamatan Jalan Raya
Paris : dari 14/11 hingga 25/11 (FRA + ENG)
41023 - SECROUT11

Model HDM 4 : strategi - penjadualan - projek-projek
Paris : dari 14/11 hingga 25/11 (FRA)
41028 - HDM11

Sistem Informasi dan Pengurusan Jalan
Paris : dari 28/11 hingga 09/12 (FRA + ENG)
41024 - INFOGER11

Perolehan dalam pengurusan awam
Paris : dari 28/11 hingga 09/12 (FRA + ENG)
41025 - GESPUB11

Pengurusan tempatan bahagian-bahagian teknikal
Paris : dari 28/11 hingga 09/12 (FRA + ENG)
41026 - GESTECO11


Seminar Antarabangsa ENPC 2010


- seminar antarabangsa tahun 2011
- seminar antarabangsa tahun 2009
- seminar antarabangsa tahun 2008
- seminar antarabangsa tahun 2007
- seminar antarabangsa tahun 2006
- seminar antarabangsa tahun 2005
- seminar antarabangsa tahun 2004
- seminar antarabangsa tahun 2003
- seminar antarabangsa tahun 2002

E-mel (*) :


Nama Penuh (*) :


Maklumat Lain- Organisasi dan fungsi, Alamat, Bandar dan kod pos, Negara, Talipon, Faks, ... :


Saya ingin menerima fail-fail borang permohonan dalam Bahasa Peranchis (FRA)


Saya ingin menerima fail-fail borang permohonan dalam Bahasa Inggeris (ENG)


Saya ingin menerima fail-fail borang permohonan dalam dwibahasa Peranchis dan Inggeris (FRA + ENG)


Pengajian Tinggi Perkitaran : Pengurusan Jalan 2010
Paris : dari 12/04 hingga 18/06 dan dari 13/09 hingga 26/11 (FRA + ENG)
40000 - ROUTES 2010

Rekabentuk geoteknik struktur dan jalanraya
Paris : dari 06/04 hingga 23/04 (FRA)
40001 - GEOTECH10

Pengurusan Projek
Paris : dari 12/04 hingga 23/04 (FRA + ENG)
40002 - MAPROJ10

Penilaian Impak Alam Sekitar
Paris : dari 26/04 hingga 07/05 (FRA)
40003 - EIE10

Pengurusan Alam Sekitar Bandaran : Sisa Pepejal, Pengurusan Air Sisa & Pembangunan Bertahan (sustainable development )
Paris : dari 03/05 hingga 07/05 (FRA)
40004 - MANENV10

Rekabentuk, Pengurusan dan Undang-Undan Konsesi Pelabuhan
Paris/Le Havre : dari 17/05 hingga 21/05 (FRA + ENG)
40005 - CONPORT10

Pengurusan Trafik dan Operasi Jalan / Kejuruteraan Trafik
Paris : dari 17/05 hingga 28/05 (FRA + ENG)
40006 - GESTRAF10

Analisa Fungsi dan sistem pengawalan risiko
Paris : dari 31/05 hingga 04/06 (FRA)
40008 - ANAFON10

Model HDM 4 : strategi - penjadualan - projek-projek
Paris : dari 07/06 hingga 18/06 (FRA)
40030 - HDM10

Pembangunan Projek & kewangan
Paris : dari 14/06 hingga 18/06 (ENG)
40010 - FIPROJ10

Pengurusan Sumber-sumber Air
Paris : dari 21/06 hingga 02/07 (FRA)
40012 - GESTEAU10

Peparitan Bandaran
Paris : dari 21/06 hingga 02/07 (FRA)
40011 - ASSURB10

Kejuruteraan Projek : Pengurusan dan Latihan Sumber Manusia
Paris : dari 21/06 hingga 09/07 (FRA)
40013 - IGRH10

Pengajian Tinggi Perkitaran : Pengurusan Jalan 2010-2011
Paris : dari 13/09 hingga 26/11 dan dari 11/04 hingga 17/06 (FRA + ENG)
40014 - ROUTES 1011

Penilaian Ekonomi bagi projek-projek infrastruktur
Paris : dari 13/09 hingga 24/09 (FRA + ENG)
40015 - EVECO10


Ekonomi Pengangkutan
Paris : dari 13/09 hingga 24/09 (FRA + ENG)
40016 - ECOTRANS10

Penyelenggaraan dan Pengurusan Jalan
Paris : dari 27/09 hingga 08/10 (FRA + ENG)
40017 - ROMAINT10

Pengurusan Infrastruktur Pelabuhan
Paris : dari 04/10 hingga 15/10 (FRA)
40018 - MINFRAPOR10

Penyelenggaraan Infrastruktur Lapangan Terbang
Paris : dari 04/10 hingga 15/10 (FRA)
40019 - MINFRAERO10

Suasana Perundangan dan perundingan kontrak
Paris : dari 11/10 hingga 15/10 (FRA + ENG)
40020 - MONJUR10

Pemodelan Kewangan, kejuruteraan dan undang-undang bagi projek-projek infrastruktur dibawah asas gabungan awam-swasta
Paris : dari 18/10 hingga 22/10 (FRA)
40021 - MOREFI10

Gabungan/Kerjasama Awam-Swasta dan Perundangan Perkhidmatan Bandaran : Air, Pengangkutan dan Kemiskinan
Paris : dari 18/10 hingga 22/10 (FRA)
40022 - PPPSEVURB10

Perkhidmatan bandaran : organisasi, kewangan, tarif & pengurusan
Paris : dari 18/10 hingga 29/10 (FRA)
40023 - SEVURB10

Sistem Informasi dan Pengurusan Jalan
Paris : dari 18/10 hingga 29/10 (FRA + ENG)
40024 - INFOGER10

Operasi-operasi Pemulihan Bandaran
Paris : dari 15/11 hingga 26/11 (FRA)
40025 - REHAB10

Keselamatan Jalan Raya
Paris : dari 15/11 hingga 26/11 (FRA + ENG)
40026 - SECROUT10

Model HDM 4 : strategi - penjadualan - projek-projek
Paris : dari 15/11 hingga 26/11 (FRA)
40031 - HDM10

Perolehan dalam pengurusan awam
Paris : dari 29/11 hingga 10/12 (FRA + ENG)
40027 - GESPUB10

Pengurusan tempatan bahagian-bahagian teknikal
Paris : dari 29/11 hingga 10/12 (FRA + ENG)
40027 - GESTECO10


Seminar Antarabangsa ENPC 2009


- seminar antarabangsa tahun 2011
- seminar antarabangsa tahun 2010
- seminar antarabangsa tahun 2008
- seminar antarabangsa tahun 2007
- seminar antarabangsa tahun 2006
- seminar antarabangsa tahun 2005
- seminar antarabangsa tahun 2004
- seminar antarabangsa tahun 2003
- seminar antarabangsa tahun 2002

E-mel (*) :


Nama Penuh (*) :


Maklumat Lain- Organisasi dan fungsi, Alamat, Bandar dan kod pos, Negara, Talipon, Faks, ... :


Saya ingin menerima fail-fail borang permohonan dalam Bahasa Peranchis (FRA)


Saya ingin menerima fail-fail borang permohonan dalam Bahasa Inggeris (ENG)


Saya ingin menerima fail-fail borang permohonan dalam dwibahasa Peranchis dan Inggeris (FRA + ENG)


Pengajian Tinggi Perkitaran : Pengurusan Jalan 2008
Paris : dari 06/04 hingga 29/05 dan dari 14/09 hingga 20/11 (FRA + ENG)
49000 - CESROUTE 2009

Rekabentuk geoteknik struktur dan jalanraya
Paris : dari 06/04 hingga 24/04 (FRA)
49001 - GEOTECH09

Pengurusan Projek
Paris : dari 14/04 hingga 24/04 (FRA + ENG)
49002 - MAPROJ09

Penilaian Impak Alam Sekitar
Paris : dari 27/04 hingga 07/05 (FRA)
49003 - EIE09

Pengurusan Alam Sekitar Bandaran : Sisa Pepejal, Pengurusan Air Sisa & Pembangunan Bertahan (sustainable development )
Paris : dari 04/05 hingga 07/05 (FRA)
49004 - MANENV09

Rekabentuk, Pengurusan dan Undang-Undan Konsesi Pelabuhan
Paris/Le Havre : dari 11/05 hingga 15/05 (FRA + ENG)
49005 - CONPORT09

Pengurusan Trafik dan Operasi Jalan / Kejuruteraan Trafik
Paris : dari 18/05 hingga 29/05 (FRA + ENG)
49006 - GESTRAF09

Analisa Fungsi dan sistem pengawalan risiko
Paris : dari 02/06 hingga 05/06 (FRA)
49007 - ANAFON09

Pembangunan Projek & kewangan
Paris : dari 08/06 hingga 12/06 (ENG)
49008 - FIPROJ09

Model HDM 4 : strategi - penjadualan - projek-projek
Paris : dari 08/06 hingga 19/06 (FRA)
49027 - HDM09

Pembiayaan penyelenggaraan jalan dan pengurusan tabung penyelenggaraan jalan
Paris : dari 22/06 hingga 26/06 (FRA)
49028 - FIROUTE09

Pengurusan Sumber-sumber Air
Paris : dari 22/06 hingga 03/07 (FRA)
49010 - GESTEAU09

Peparitan Bandaran
Paris : dari 22/06 hingga 03/07 (FRA)
49011 - ASSURB09

Kejuruteraan Projek : Pengurusan dan Latihan Sumber Manusia
Paris : dari 22/06 hingga 10/07 (FRA)
49012 - IGRH09

Pengurusan kontrak-kontrak penyelenggaraan jalan
Paris : dari 29/06 hingga 02/07 (FRA)
49029 - MARCHE09

Penilaian Ekonomi bagi projek-projek infrastruktur
Paris : dari 14/09 hingga 25/09 (FRA + ENG)
49014 - EVECO09


Ekonomi Pengangkutan
Paris : dari 14/09 hingga 25/09 (FRA + ENG)
49015 - ECOTRANS09

Penyelenggaraan dan Pengurusan Jalan
Paris : dari 28/09 hingga 09/10 (FRA + ENG)
49016 - ROMAINT09

Pengurusan Infrastruktur Pelabuhan
Paris : dari 05/10 hingga 16/10 (FRA)
49017 - MINFRAPOR09

Penyelenggaraan Infrastruktur Lapangan Terbang
Paris : dari 05/10 hingga 16/10 (FRA)
49018 - MINFRAERO09

Suasana Perundangan dan perundingan kontrak
Paris : dari 12/10 hingga 16/10 (FRA + ENG)
49019 - MONJUR09

Pemodelan Kewangan, kejuruteraan dan undang-undang bagi projek-projek infrastruktur dibawah asas gabungan awam-swasta
Paris : dari 19/10 hingga 23/10 (FRA)
49009 - MOREFI09

Gabungan/Kerjasama Awam-Swasta dan Perundangan Perkhidmatan Bandaran : Air, Pengangkutan dan Kemiskinan
Paris : dari 19/10 hingga 23/10 (FRA)
49020 - PPPSEVURB09

Perkhidmatan bandaran : organisasi, kewangan, tarif & pengurusan
Paris : dari 19/10 hingga 30/10 (FRA)
49021 - SEVURB09

Sistem Informasi dan Pengurusan Jalan
Paris : dari 19/10 hingga 30/10 (FRA + ENG)
49022 - INFOGER09

Operasi-operasi Pemulihan Bandaran
Paris : dari 09/11 hingga 20/11 (FRA)
49023 - REHAB09

Keselamatan Jalan Raya
Paris : dari 09/11 hingga 25/11 (FRA + ENG)
49024 - SECROUT09

Model HDM 4 : strategi - penjadualan - projek-projek
Paris : dari 16/11 hingga 27/11 (FRA)
49030 - HDM09

Pengurusan tempatan bahagian-bahagian teknikal
Paris : dari 23/11 hingga 04/12 (FRA + ENG)
49025 - GESTECO09

Perolehan dalam pengurusan awam
Paris : dari 23/11 hingga 04/12 (FRA + ENG)
49026 - GESPUB09


Seminar Antarabangsa ENPC 2008


- seminar antarabangsa tahun 2011
- seminar antarabangsa tahun 2010
- seminar antarabangsa tahun 2009
- seminar antarabangsa tahun 2007
- seminar antarabangsa tahun 2006
- seminar antarabangsa tahun 2005
- seminar antarabangsa tahun 2004
- seminar antarabangsa tahun 2003
- seminar antarabangsa tahun 2002

E-mel (*) :


Nama Penuh (*) :


Maklumat Lain- Organisasi dan fungsi, Alamat, Bandar dan kod pos, Negara, Talipon, Faks, ... :


Saya ingin menerima fail-fail borang permohonan dalam Bahasa Peranchis (FRA)


Saya ingin menerima fail-fail borang permohonan dalam Bahasa Inggeris (ENG)


Saya ingin menerima fail-fail borang permohonan dalam dwibahasa Peranchis dan Inggeris (FRA + ENG)


Pengajian Tinggi Perkitaran : Pengurusan Jalan 2008
Paris : dari 07/04 hingga 30/05 dan dari 15/09 hingga 25/11 (FRA + ENG)
48000 - CESROUTE 2008

Rekabentuk geoteknik struktur dan jalanraya
Paris : dari 07/04 hingga 25/04 (FRA)
48001 - GEOTECH08

Pengurusan Projek
Paris : dari 14/04 hingga 25/04 (FRA + ENG)
48002 - MAPROJ08

Penilaian Impak Alam Sekitar
Paris : dari 28/04 hingga 09/05 (FRA)
48003 - EIE08

Pengurusan Alam Sekitar Bandaran : Sisa Pepejal, Pengurusan Air Sisa & Pembangunan Bertahan (sustainable development )
Paris : dari 05/05 hingga 09/05 (FRA)
48004 - MANENV08

Rekabentuk, Pengurusan dan Undang-Undan Konsesi Pelabuhan
Paris/Le Havre : dari 19/05 hingga 23/05 (FRA + ENG)
48005 - CONPORT08

Pengurusan Trafik dan Operasi Jalan / Kejuruteraan Trafik
Paris : dari 19/05 hingga 30/05 (FRA + ENG)
48006 - GESTRAF08

Model HDM 4 : strategi - penjadualan - projek-projek
Paris : dari 26/05 hingga 06/06 (FRA)
48028 - HDM08

Analisa Fungsi dan sistem pengawalan risiko
Paris : dari 02/06 hingga 06/06 (FRA)
48007 - ANAFON08

Pembangunan Projek & kewangan
Paris : dari 09/06 hingga 13/06 (ENG)
48008 - FIPROJ08

Pemodelan Kewangan, kejuruteraan dan undang-undang bagi projek-projek infrastruktur dibawah asas gabungan awam-swasta
Paris : dari 16/06 hingga 20/06 (FRA)
48009 - MOREFI08

Pembiayaan penyelenggaraan jalan dan pengurusan tabung penyelenggaraan jalan
Paris : dari 18/06 hingga 24/06 (FRA)
48029 - FIROUTE08

Pengurusan kontrak-kontrak penyelenggaraan jalan
Paris : dari 25/06 hingga 28/06 (FRA)
48030 - MARCHE08

Pengurusan Sumber-sumber Air
Paris : dari 23/06 hingga 04/07 (FRA)
48010 - GESTEAU08

Peparitan Bandaran
Paris : dari 23/06 hingga 04/07 (FRA)
48011 - ASSURB08

Kejuruteraan Projek : Pengurusan dan Latihan Sumber Manusia
Paris : dari 23/06 hingga 11/07 (FRA)
48012 - IGRH08

Penilaian Ekonomi bagi projek-projek infrastruktur
Paris : dari 15/09 hingga 26/09 (FRA + ENG)
48014 - EVECO08


Ekonomi Pengangkutan
Paris : dari 15/09 hingga 26/09 (FRA + ENG)
48015 - ECOTRANS08

Penyelenggaraan dan Pengurusan Jalan
Paris : dari 29/09 hingga 10/10 (FRA + ENG)
48016 - ROMAINT08

Pengurusan Infrastruktur Pelabuhan
Paris : dari 06/10 hingga 17/10 (FRA)
48017 - MINFRAPOR08

Penyelenggaraan Infrastruktur Lapangan Terbang
Paris : dari 06/10 hingga 17/10 (FRA)
48018 - MINFRAERO08

Suasana Perundangan dan perundingan kontrak
Paris : dari 13/10 hingga 17/10 (FRA + ENG)
48019 - MONJUR08

Gabungan/Kerjasama Awam-Swasta dan Perundangan Perkhidmatan Bandaran : Air, Pengangkutan dan Kemiskinan
Paris : dari 20/10 hingga 24/10 (FRA)
48020 - PPPSEVURB08

Perkhidmatan bandaran : organisasi, kewangan, tarif & pengurusan
Paris : dari 20/10 hingga 31/10 (FRA)
48021 - SEVURB08

Sistem Informasi dan Pengurusan Jalan
Paris : dari 20/10 hingga 31/10 (FRA + ENG)
48022 - INFOGER08

Operasi-operasi Pemulihan Bandaran
Paris : dari 12/11 hingga 21/11 (FRA)
48023 - REHAB08

Keselamatan Jalan Raya
Paris : dari 12/11 hingga 25/11 (FRA + ENG)
48024 - SECROUT08

Pengurusan tempatan bahagian-bahagian teknikal
Paris : dari 24/11 hingga 05/12 (FRA + ENG)
48025 - GESTECO08

Perolehan dalam pengurusan awam
Paris : dari 24/11 hingga 05/12 (FRA + ENG)
48026 - GESPUB08


Seminar Antarabangsa ENPC 2007


- seminar antarabangsa tahun 2011
- seminar antarabangsa tahun 2010
- seminar antarabangsa tahun 2009
- seminar antarabangsa tahun 2008
- seminar antarabangsa tahun 2006
- seminar antarabangsa tahun 2005
- seminar antarabangsa tahun 2004
- seminar antarabangsa tahun 2003
- seminar antarabangsa tahun 2002

E-mel (*) :


Nama Penuh (*) :


Maklumat Lain- Organisasi dan fungsi, Alamat, Bandar dan kod pos, Negara, Talipon, Faks, ... :


Saya ingin menerima fail-fail borang permohonan dalam Bahasa Peranchis (FRA)


Saya ingin menerima fail-fail borang permohonan dalam Bahasa Inggeris (ENG)


Saya ingin menerima fail-fail borang permohonan dalam dwibahasa Peranchis dan Inggeris (FRA + ENG)


Pengajian Tinggi Perkitaran : Pengurusan Jalan 2007
Paris : dari 10/04 hingga 01/06 dan dari 17/09 hingga 23/11 (FRA + ENG)
47001 - CESROUTE 2007

Rekabentuk geoteknik struktur dan jalanraya
Paris : dari 10/04 hingga 27/04 (FRA)
47002 - GEOTECH07

Pengurusan Projek
Paris : dari 16/04 hingga 27/04 (FRA + ENG)
47003 - MAPROJ07

Penilaian Impak Alam Sekitar
Paris : dari 30/04 hingga 11/05 (FRA)
47004 - EIE07

Pengurusan Alam Sekitar Bandaran : Sisa Pepejal, Pengurusan Air Sisa & Pembangunan Bertahan (sustainable development )
Paris : dari 07/05 hingga 11/05 (FRA)
47005 - MANENV07

Pengurusan Trafik dan Operasi Jalan / Kejuruteraan Trafik
Paris : dari 21/05 hingga 01/06 (FRA + ENG)
47007 - GESTRAF07

Model HDM 4 : strategi - penjadualan - projek-projek
Paris : dari 28/05 hingga 08/06 (FRA)
47031 - HDM07

Analisa Fungsi dan sistem pengawalan risiko
Paris : dari 04/06 hingga 08/06 (FRA)
47008 - ANAFON07

Pembangunan Projek & kewangan
Paris : dari 11/06 hingga 15/06 (ENG)
47009 - FIPROJ07

Pemodelan Kewangan, kejuruteraan dan undang-undang bagi projek-projek infrastruktur dibawah asas gabungan awam-swasta
Paris : dari 18/06 hingga 22/06 (FRA)
47010 - MOREFI07

Rekabentuk, Pengurusan dan Undang-Undan Konsesi Pelabuhan
Paris/Le Havre : dari 18/06 hingga 22/06 (FRA + ENG)
47006 - CONPORT07

Pembiayaan penyelenggaraan jalan dan pengurusan tabung penyelenggaraan jalan
Paris : dari 20/06 hingga 26/06 (FRA)
47028 - FIROUTE07

Pengurusan kontrak-kontrak penyelenggaraan jalan
Paris : dari 27/06 hingga 30/06 (FRA)
47029 - MARCHE07

Pengurusan Sumber-sumber Air
Paris : dari 25/06 hingga 06/07 (FRA)
47011 - GESTEAU07

Peparitan Bandaran
Paris : dari 25/06 hingga 06/07 (FRA)
47012 - ASSURB07

Kejuruteraan Projek : Pengurusan dan Latihan Sumber Manusia
Paris : dari 25/06 hingga 13/07 (FRA)
47013 - IGRH07

Penyelenggaraan dan Pengurusan Jalan
Paris : dari 17/09 hingga 28/09 (FRA + ENG)
47016 - ROMAINT07

Suasana Perundangan dan perundingan kontrak
Paris : dari 24/09 hingga 28/09 (FRA + ENG)
47017 - MONJUR07

Pengurusan Infrastruktur Pelabuhan
Paris : dari 01/10 hingga 12/10 (FRA)
47018 - MINFRAPOR07

Penyelenggaraan Infrastruktur Lapangan Terbang
Paris : dari 01/10 hingga 12/10 (FRA)
47027 - MINFRAERO07

Penilaian Ekonomi bagi projek-projek infrastruktur
Paris : dari 01/10 hingga 12/10 (FRA + ENG)
47019 - EVECO07


Ekonomi Pengangkutan
Paris : dari 01/10 hingga 12/10 (FRA + ENG)
47020 - ECOTRANS07

Gabungan/Kerjasama Awam-Swasta dan Perundangan Perkhidmatan Bandaran : Air, Pengangkutan dan Kemiskinan
Paris : dari 15/10 hingga 19/10 (FRA)
47021 - PPPSEVURB07

Perkhidmatan bandaran : organisasi, kewangan, tarif & pengurusan
Paris : dari 15/10 hingga 26/10 (FRA)
47022 - SEVURB07

Sistem Informasi dan Pengurusan Jalan
Paris : dari 15/10 hingga 26/10 (FRA + ENG)
47023 - INFOGER07

Operasi-operasi Pemulihan Bandaran
Paris : dari 12/11 hingga 23/11 (FRA)
47014 - REHAB07

Keselamatan Jalan Raya
Paris : dari 12/11 hingga 23/11 (FRA + ENG)
47024 - SECROUT07

Model HDM 4 : strategi - penjadualan - projek-projek
Paris : dari 12/11 hingga 23/11(ENG)
47030 - HDM07

Pengurusan tempatan bahagian-bahagian teknikal
Paris : dari 26/11 hingga 07/12 (FRA + ENG)
47025 - GESTECO07

Perolehan dalam pengurusan awam
Paris : dari 26/11 hingga 07/12 (FRA + ENG)
47026 - GESPUB07


Seminar Antarabangsa ENPC 2006


- seminar antarabangsa tahun 2011
- seminar antarabangsa tahun 2010
- seminar antarabangsa tahun 2009
- seminar antarabangsa tahun 2008
- seminar antarabangsa tahun 2007
- seminar antarabangsa tahun 2005
- seminar antarabangsa tahun 2004
- seminar antarabangsa tahun 2003
- seminar antarabangsa tahun 2002

E-mel (*) :


Nama Penuh (*) :


Maklumat Lain- Organisasi dan fungsi, Alamat, Bandar dan kod pos, Negara, Talipon, Faks, ... :


Saya ingin menerima fail-fail borang permohonan dalam Bahasa Peranchis (FRA)


Saya ingin menerima fail-fail borang permohonan dalam Bahasa Inggeris (ENG)


Saya ingin menerima fail-fail borang permohonan dalam dwibahasa Peranchis dan Inggeris (FRA + ENG)


Pengajian Tinggi Perkitaran : Pengurusan Jalan 2006
Paris : dari 10/04 hingga 02/06 dan dari 18/09 hingga 24/11 (FRA + ENG)
46001 - CESROUTE 2006

Pengurusan Projek
Paris : dari 18/04 hingga 28/04 (FRA + ENG)
46002 - MAPROJ06

Penilaian Impak Alam Sekitar
Paris : dari 02/05 hingga 12/05 (FRA)
46003 - EIE06

Pengurusan Alam Sekitar Bandaran : Sisa Pepejal, Pengurusan Air Sisa & Pembangunan Bertahan (sustainable development )
Paris : dari 09/05 hingga 12/05 (FRA)
46004 - MANENV06

Rekabentuk, Pengurusan dan Undang-Undan Konsesi Pelabuhan


Paris/Le Havre : dari 15/05 hingga 19/05 (FRA + ENG)
46005 - CONPORT06

Pengurusan Trafik dan Operasi Jalan / Kejuruteraan Trafik
Paris : dari 22/05 hingga 02/06 (FRA + ENG)
46006 - GESTRAF06

Model HDM 4 : strategi - penjadualan - projek-projek
Paris : dari 29/05 hingga 09/06 (FRA)
46029 - HDM06

Rekabentuk geoteknik struktur dan jalanraya
Paris : dari 05/06 hingga 24/06 (FRA)
46026 - GEOTECH06

Analisa Fungsi dan sistem pengawalan risiko
Paris : dari 06/06 hingga 09/06 (FRA)
46007 - ANAFON06

Pembangunan Projek & kewangan
Paris : dari 12/06 hingga 16/06 (ENG)
46008 - FIPROJ06

Pemodelan Kewangan, kejuruteraan dan undang-undang bagi projek-projek infrastruktur dibawah asas gabungan awam-swasta
Paris : dari 19/06 hingga 23/06 (FRA)
46009 - MOREFI06

Pembiayaan penyelenggaraan jalan dan pengurusan tabung penyelenggaraan jalan
Paris : dari 21/06 hingga 27/06 (FRA)
46030 - FIROUTE06

Pengurusan kontrak-kontrak penyelenggaraan jalan
Paris : dari 28/06 hingga 01/07 (FRA)
46031 - MARCHE06

Kejuruteraan Projek : Pengurusan dan Latihan Sumber Manusia
Paris : dari 26/06 hingga 13/07 (FRA)
46010 - IGRH06

Pengurusan Sumber-sumber Air
Paris : dari 26/06 hingga 07/07 (FRA)
46011 - GESTEAU06

Peparitan Bandaran
Paris : dari 26/06 hingga 07/07 (FRA)
46012 - ASSURB06

Operasi-operasi Pemulihan Bandaran
Paris : dari 11/09 hingga 22/09 (FRA)
46013 - REHAB06

Penilaian Ekonomi bagi projek-projek infrastruktur
Paris : dari 18/09 hingga 29/09 (FRA + ENG)
46015 - EVECO06


Ekonomi Pengangkutan
Paris : dari 18/09 hingga 29/09 (FRA + ENG)
46016 - ECOTRANS06

Pengurusan Infrastruktur Pelabuhan dan Penyelenggaraan Infrastruktur Lapangan Terbang
Paris : dari 25/09 hingga 13/10 (FRA)
46017 - MINFRAPA06

Penyelenggaraan dan Pengurusan Jalan
Paris : dari 02/10 hingga 13/10 (FRA + ENG)
46018 - ROMAINT06

Suasana Perundangan dan perundingan kontrak
Paris : dari 16/10 hingga 20/10 (FRA + ENG)
46019 - MONJUR06

Gabungan/Kerjasama Awam-Swasta dan Perundangan Perkhidmatan Bandaran : Air, Pengangkutan dan Kemiskinan
Paris : dari 23/10 hingga 27/10 (FRA)
46020 - PPPSEVURB06

Perkhidmatan bandaran : organisasi, kewangan, tarif & pengurusan
Paris : dari 23/10 hingga 03/11 (FRA)
46021 - SEVURB06

Sistem Informasi dan Pengurusan Jalan
Paris : dari 23/10 hingga 03/11 (FRA + ENG)
46022 - INFOGER06

Keselamatan Jalan Raya
Paris : dari 13/11 hingga 24/11 (FRA + ENG)
46023 - SECROUT06

Model HDM 4 : strategi - penjadualan - projek-projek
Paris : dari 13/11 hingga 24/11(ENG)
46032 - HDM06

Pengurusan tempatan bahagian-bahagian teknikal
Paris : dari 27/11 hingga 08/12 (FRA + ENG)
46024 - GESTECO06

Perolehan dalam pengurusan awam
Paris : dari 27/11 hingga 08/12 (FRA + ENG)
46025 - GESPUB06


Seminar Antarabangsa ENPC 2005


- seminar antarabangsa tahun 2011
- seminar antarabangsa tahun 2010
- seminar antarabangsa tahun 2009
- seminar antarabangsa tahun 2008
- seminar antarabangsa tahun 2007
- seminar antarabangsa tahun 2006
- seminar antarabangsa tahun 2004
- seminar antarabangsa tahun 2003
- seminar antarabangsa tahun 2002

E-mel (*) :


Nama Penuh (*) :


Maklumat Lain- Organisasi dan fungsi, Alamat, Bandar dan kod pos, Negara, Talipon, Faks, ... :


Saya ingin menerima fail-fail borang permohonan dalam Bahasa Peranchis (FRA)


Saya ingin menerima fail-fail borang permohonan dalam Bahasa Inggeris (ENG)


Saya ingin menerima fail-fail borang permohonan dalam dwibahasa Peranchis dan Inggeris (FRA + ENG)


Rekabentuk geoteknik struktur dan jalanraya
Paris : dari 04/04/05 hingga 22/04/05 (FRA)
44035 - GEOTECH04

Pengajian Tinggi Perkitaran : Pengurusan Jalan 2005
Paris : dari 11/04 hingga 03/06 dan dari 19/09 hingga 25/11 (FRA + ENG)
45002 - CESROUTE 2005

Pengurusan Projek
Paris : dari 18/04 hingga 29/04 (FRA + ENG)
45003 - MAPROJ05

Regulations and partnerships in the transport sector
Paris : 1st semester (FRA)
45031 - PPPTRANS05

Penilaian Impak Alam Sekitar
Paris : dari 02/05 hingga 13/05 (FRA)
45004 - EIE05

Pengurusan Alam Sekitar Bandaran : Sisa Pepejal, Pengurusan Air Sisa & Pembangunan Bertahan (sustainable development )
Paris : dari 09/05 hingga 13/05 (FRA)
45006 - MANENV05

Rekabentuk, Pengurusan dan Undang-Undan Konsesi Pelabuhan


Paris/Le Havre : dari 09/05 hingga 13/05 (FRA + ENG)
45005 - CONPORT05

Pengurusan Trafik dan Operasi Jalan / Kejuruteraan Trafik


Paris : dari 23/05 hingga 03/06 (FRA + ENG)
45007 - GESTRAF05

Model HDM 4 : strategi - penjadualan - projek-projek
Paris : dari 31/05 hingga 10/05 (FRA)
45027 - HDM05

Urban transport network : design, implementation and operation
Paris : 1st semester (FRA + ENG)
45033 - SITU05

Analisa Fungsi dan sistem pengawalan risiko
Paris : dari 06/06 hingga 10/06 (FRA)
45008 - ANAFON05

Pembangunan Projek & kewangan
Paris : dari 13/06 hingga 17/06 (ENG)
45009 - FIPROJ05

Pemodelan Kewangan, kejuruteraan dan undang-undang bagi projek-projek infrastruktur dibawah asas gabungan awam-swasta
Paris : dari 20/06 hingga 24/06 (FRA)
45010 - MOREFI05

Pembiayaan penyelenggaraan jalan dan pengurusan tabung penyelenggaraan jalan
Paris : dari 22/06 hingga 28/06 (FRA)
45029 - FIROUTE05

Peparitan Bandaran
Paris : dqri 27/06 hingga 08/07 (FRA)
45011 - ASSURB05

Pengurusan Sumber-sumber Air
Paris : dari 27/06 hingga 08/07 (FRA)
45013 - GESTEAU05

Kejuruteraan Projek : Pengurusan dan Latihan Sumber Manusia
Paris : dari 27/06 hingga 13/07 (FRA)
45012 - IGRH05

Pengurusan kontrak-kontrak penyelenggaraan jalan
Paris : dari 29/06 hingga 02/07 (FRA)
45030 - MARCHE05

Operasi-operasi Pemulihan Bandaran
Paris : dari 12/09 hingga 23/09 (FRA)
45014 - REHAB05

Ekonomi Pengangkutan
Paris : dari 19/09 hingga 30/09 (FRA + ENG)
45015 - ECOTRANS05

Penilaian Ekonomi bagi projek-projek infrastruktur
Paris : dari 19/09 hingga 30/09 (FRA + ENG)
45016 - EVECO05


Pengurusan Infrastruktur Pelabuhan dan Penyelenggaraan Infrastruktur Lapangan Terbang
Paris : dari 26/09 hingga 14/10 (FRA)
45018 - MINFRAPA05

Penyelenggaraan dan Pengurusan Jalan
Paris : dari 03/10 hingga 14/10 (FRA + ENG)
45019 - ROMAINT05

Suasana Perundangan dan perundingan kontrak
Paris : dari 17/10 hingga 21/10 (FRA + ENG)
45020 - MONJUR05

Sistem Informasi dan Pengurusan Jalan
Paris : dari 24/10 hingga 04/11 (FRA + ENG)
45021 - INFOGER05

Gabungan/Kerjasama Awam-Swasta dan Perundangan Perkhidmatan Bandaran : Air, Pengangkutan dan Kemiskinan
Paris : dari 24/10 hingga 28/10 (FRA)
45022 - PPPSEVURB05

Perkhidmatan bandaran : organisasi, kewangan, tarif & pengurusan
Paris : dari 24/10 hingga 04/11 (FRA)
45023 - SEVURB05

Keselamatan Jalan Raya
Paris : dari 14/11 hingga 25/11 (FRA + ENG)
45024 - SECROUT05

Model HDM 4 : strategi - penjadualan - projek-projek
Paris : dari 15/11 hingga 25/11(ENG)
45028 - HDM05

Pengurusan tempatan bahagian-bahagian teknikal
Paris : dari 28/11 hingga 09/12 (FRA + ENG)
45025 - GESTECO05

Perolehan dalam pengurusan awam
Paris : dari 28/11 hingga 09/12 (FRA + ENG)
45026 - GESPUB05


Seminar Antarabangsa ENPC 2004


- seminar antarabangsa tahun 2011
- seminar antarabangsa tahun 2010
- seminar antarabangsa tahun 2009
- seminar antarabangsa tahun 2008
- seminar antarabangsa tahun 2007
- seminar antarabangsa tahun 2006
- seminar antarabangsa tahun 2005
- seminar antarabangsa tahun 2003
- seminar antarabangsa tahun 2002

E-mel (*) : :

Nama Penuh (*) :

Maklumat Lain- Organisasi dan fungsi, Alamat, Bandar dan kod pos, Negara, Talipon, Faks, ... :

Saya ingin menerima fail-fail borang permohonan dalam Bahasa Peranchis (FRA)

Saya ingin menerima fail-fail borang permohonan dalam Bahasa Inggeris (ENG)

Saya ingin menerima fail-fail borang permohonan dalam dwibahasa Peranchis dan Inggeris (FRA + ENG)

Pengajian Tinggi Perkitaran : Pengurusan Jalan 2004
Paris : dari 13/04 hingga 26/11 (FRA + ENG)
44015 - CESROUTE 2004


Pengurusan Projek
Paris : dari 13/04 hingga 23/04 (FRA + ENG)
44003 - MAPROJ04


Regulations and partnerships in the transport sector
Paris : dari 19/04 hingga 23/04 (FRA)
44026 - PPPTRANS04


Penilaian Impak Alam Sekitar
Paris : dari 26/04 hingga 07/05 (FRA)
44004 - EIE04


Pengurusan Alam Sekitar Bandaran : Sisa Pepejal, Pengurusan Air Sisa & Pembangunan Bertahan (sustainable development )
Paris : dari 03/05 hingga 07/05 (FRA)
44005 - MANENV04


Rekabentuk, Pengurusan dan Undang-Undan Konsesi Pelabuhan
Paris/Le Havre : dari 10/05 hingga 14/05 (FRA + ENG)
44006 - CONPORT04


Pengurusan Trafik dan Operasi Jalan / Kejuruteraan Trafik
Paris : dari 24/05 hingga 04/06 (FRA + ENG)
44007 - GESTRAF04


Model HDM 4 : strategi - penjadualan - projek-projek
Paris : dari 01/06 hingga 11/06 (FRA)
44028 - HDM04


Urban transport network : design, implementation and operation
Paris : 1st semester (FRA + ENG)
44036 - SITU04


Analisa Fungsi dan sistem pengawalan risiko
Paris : dari 07/06 hingga 11/06 (FRA)
44008 - ANAFON04


Pembiayaan penyelenggaraan jalan dan pengurusan tabung penyelenggaraan jalan
Paris : dari 21/06 hingga 25/06 (FRA)
44029 - FIROUTE04


Pengurusan Sumber-sumber Air
Paris
dari 21/06 hingga 02/07 (FRA)
44009 - GESTEAU04


Peparitan Bandaran
Paris : dari 21/06 hingga 02/07 (FRA)
44010 - ASSURB04


Kejuruteraan Projek : Pengurusan dan Latihan Sumber Manusia
Paris : dari 21/06 hingga 09/07 (FRA)
44011 - IGRH04


Pembangunan Projek & kewangan
Paris : dari 28/06 hingga 02/07 (ENG)
44012 - FIPROJ04


Pemodelan Kewangan, kejuruteraan dan undang-undang bagi projek-projek infrastruktur dibawah asas gabungan awam-swasta
Paris : dari 05/07 hingga 09/07 (FRA+ENG)
44013 - MOREFI04


Operasi-operasi Pemulihan Bandaran
Paris : dari 13/09 hingga 24/09 (FRA)
44016 - REHAB04


Penilaian Ekonomi bagi projek-projek infrastruktur
Paris : dari 20/09 hingga 01/10 (FRA + ENG)
44017 - EVECO04


Ekonomi Pengangkutan
Paris : dari 20/09 hingga 01/10 (FRA + ENG)
44018 - ECOTRANS04


Penyelenggaraan dan Pengurusan Jalan
Paris : dari 04/10 hingga 15/10 (ENG)
44032 - ROMAINT04


Pengurusan Infrastruktur Pelabuhan dan Penyelenggaraan Infrastruktur Lapangan Terbang
Paris : dari 04/10 hingga 22/10 (FRA)
44019 - MINFRAPA04


Rekabentuk geoteknik struktur dan jalanraya
Paris : 2nd semester (FRA)
44035 - GEOTECH04


Suasana Perundangan dan perundingan kontrak
Paris : dari 18/10 hingga 22/10 (FRA + ENG)
44020 - MONJUR04


Sistem Informasi dan Pengurusan Jalan
Paris dari 18/10 hingga 26/10 (FRA + ENG)
44033 - INFOGER03


Gabungan/Kerjasama Awam-Swasta dan Perundangan Perkhidmatan Bandaran : Air, Pengangkutan dan Kemiskinan
Paris : dari 25/10 hingga 29/10 (FRA)
44021 - PPPSEVURB04


Perkhidmatan bandaran : organisasi, kewangan, tarif & pengurusan
Paris : dari 25/10 hingga 05/11 (FRA)
44022 - SEVURB04


Model HDM 4 : strategi - penjadualan - projek-projek
Paris : dari 08/11 hingga 19/11 (ENG)
44034 - HDM04


Keselamatan Jalan Raya
Paris : dari 15/11 hingga 26/11 (FRA + ENG)
44023 - SECROUT04


Pengurusan tempatan bahagian-bahagian teknikal
Paris : dari 29/11 hingga 10/12 (FRA + ENG)
44024 - GESTECO04


Perolehan dalam pengurusan awam
Paris : dari 29/11 hingga 10/12 (FRA + ENG)
44025 - GESPUB04eminar Antarabangsa ENPC 2003


- seminar antarabangsa tahun 2011
- seminar antarabangsa tahun 2010
- seminar antarabangsa tahun 2009
- seminar antarabangsa tahun 2008
- seminar antarabangsa tahun 2007
- seminar antarabangsa tahun 2006
- seminar antarabangsa tahun 2005
- seminar antarabangsa tahun 2004
- seminar antarabangsa tahun 2002

E-mel (*) :  :

Nama Penuh (*) : :

Maklumat Lain- Organisasi dan fungsi, Alamat, Bandar dan kod pos, Negara, Talipon, Faks, ... :

Saya ingin menerima fail-fail borang permohonan dalam Bahasa Peranchis (FRA)

Saya ingin menerima fail-fail borang permohonan dalam Bahasa Inggeris (ENG


Saya ingin menerima fail-fail borang permohonan dalam dwibahasa Peranchis dan Inggeris (FRA + ENG)


Gabungan/Kerjasama Awam-Swasta dan Perundangan Perkhidmatan Bandaran : Air, Pengangkutan dan Kemiskinan
Paris : dari 03/02 hingga 07/02 (FRA)
42347 - PPPSEVURB02


Regulations and partnerships in the transport sector
Paris : dari 07/04 hingga 11/04 (FRA)
43001 - PPPTRANS03


Pengajian Tinggi Perkitaran : Pengurusan Jalan (2002-2003)- M2
Paris : dari 10/04 hingga 14/05 (FRA + ENG)
43003 - CESROUTE02-03


Pengurusan Projek
Paris : dari 14/04 hingga 25/04 (FRA + ENG)
43004 - MAPROJ03


Penilaian Impak Alam Sekitar
Paris : dari 28/04 hingga 09/05 (FRA)
43005 - EIE03


Rekabentuk, Pengurusan dan Undang-Undan Konsesi Pelabuhan
Paris/Le Havre : dari 12/05 hingga 16/05 (FRA + ENG)
43006 - CONPORT03


Peparitan Bandaran
Paris : dari 19/05 hingga 30/05 (FRA)
43008 - ASSURB03


Model HDM 4 : strategi - penjadualan - projek-projek
Paris : dari 02/06 hingga 13/06 (FRA)
43009 - HDM03


Urban Transports
Paris : dari 02/06 hingga 20/06 (FRA + ENG)
43010 - SITU03


Pengurusan Trafik dan Operasi Jalan / Kejuruteraan Trafik
Paris : dari 16/06 hingga 27/06 (FRA + ENG)
43011 - GESTRAF03


Pembangunan Projek & kewangan
Paris : dari 23/06 hingga 27/06 (ENG)
43012 - FIPROJ03


Kejuruteraan Projek : Pengurusan dan Latihan Sumber Manusia
Paris : dari 23/06 hingga 11/07 (FRA)
43013 - IGRH03


Pembiayaan penyelenggaraan jalan dan pengurusan tabung penyelenggaraan jalan
Paris : dari 30/06 hingga 04/07 (FRA)
43014 - FIROUTE03


Sistem Informasi dan Pengurusan Jalan
West Africa : dari 30/06 hingga 11/07 (FRA)
43015 - INFGER03


Pengurusan Sumber-sumber Air
Paris
dari 30/06 hingga 11/07 (FRA)
43016 - GESTEAU03


Pengajian Tinggi Perkitaran : Pengurusan Jalan (2002-2003) - M 3
Paris : dari 10/09 hingga 30/10 (FRA + ENG)
43017 - CESROUTE 02-03


Pengajian Tinggi Perkitaran : Pengurusan Jalan (2003-2004) - M 1
Paris : dari 10/09 hingga 3/12 (FRA + ENG)
43018 - CESROUTE 03-04


Penilaian Ekonomi bagi projek-projek infrastruktur
Paris : dari 22/09 hingga 03/10 (FRA + ENG)
43019 - EVECO03


Ekonomi Pengangkutan
Paris : dari 22/09 hingga 03/10 (FRA + ENG)
43020 - ECOTRANS03


Penyelenggaraan dan Pengurusan Jalan
Paris : dari 22/09 hingga 3/10 (ENG)
43021 - ROMAINT03


Bridges and civil structures
West Africa : dari 22/09 hingga 10/10 (FRA)
43022 - OA03


Operasi-operasi Pemulihan Bandaran
Paris : dari 29/09 hingga 17/10 (FRA)
43023 - REHAB03


Pengurusan Infrastruktur Pelabuhan dan Penyelenggaraan Infrastruktur Lapangan Terbang
Paris : dari 06/10 hingga 24/10 (FRA)
43024 - MINFRAPA03


Pengurusan Alam Sekitar Bandaran : Sisa Pepejal, Pengurusan Air Sisa & Pembangunan Bertahan (sustainable development )
Paris : dari 13/10 hingga 17/10 (FRA)
43039 - MANVURB03


Rekabentuk geoteknik struktur dan jalanraya
Paris : dari 13/10 hingga 31/10 (FRA)
43002 - GEOTECH03


Suasana Perundangan dan perundingan kontrak
Paris : dari 20/10 hingga 24/10 (FRA + ENG)
43025 - MONJUR03


Sistem Informasi dan Pengurusan Jalan
Paris : dari 20/10 hingga 28/10 (FRA + ENG)
43026-INFGER03


Pemodelan Kewangan, kejuruteraan dan undang-undang bagi projek-projek infrastruktur dibawah asas gabungan awam-swasta
Paris : dari 27/10 hingga 31/10 (FRA)
43043 - MODEREG03


Perkhidmatan bandaran : organisasi, kewangan, tarif & pengurusan
Paris : dari 27/10 hingga 07/11 (FRA)
43027 - SEVURB03


Gabungan/Kerjasama Awam-Swasta dan Perundangan Perkhidmatan Bandaran : Air, Pengangkutan dan Kemiskinan
Paris : dari 03/11 hingga 07/11 (FRA)
43028 - PPPSEVURB03


Model HDM 4 : strategi - penjadualan - projek-projek
Paris : dari 10/11 hingga 21/11 (ENG)
43029 - HDM03


Keselamatan Jalan Raya
Paris : dari 12/11 hingga 25/11 (FRA + ENG)
43030 - SECROUT03


Analisa Fungsi
Paris : dari 17/11 hingga 21/11 (FRA)
43007 - ANAFON03


Pengurusan tempatan bahagian-bahagian teknikal
Paris : dari 24/11 hingga 05/12 (FRA + ENG)
43031 - GESTEC03


Perolehan dalam pengurusan awam
Paris : dar 24/11 hingga 05/12 (FRA + ENG)
43032 - GESPUB03


Regulation and Public-Private Partnerships in Transport Sector
Paris : 2nd semestre (ENG)
43033 - PPPTRANS03Seminar Antarabangsa ENPC 2002/2


- seminar antarabangsa tahun 2011
- seminar antarabangsa tahun 2010
- seminar antarabangsa tahun 2009
- seminar antarabangsa tahun 2008
- seminar antarabangsa tahun 2007
- seminar antarabangsa tahun 2006
- seminar antarabangsa tahun 2005
- seminar antarabangsa tahun 2004
- seminar antarabangsa tahun 2003

E-mel (*) :
Nama Penuh (*) :
Maklumat Lain- Organisasi dan fungsi, Alamat, Bandar dan kod pos, Negara, Talipon, Faks, ... :
Saya ingin menerima fail-fail borang permohonan dalam Bahasa Peranchis (FRA)

Saya ingin menerima fail-fail borang permohonan dalam Bahasa Inggeris (ENG)


Saya ingin menerima fail-fail borang permohonan dalam dwibahasa Peranchis dan Inggeris (FRA + ENG)


42319-ERPED02 - Penyelenggaraan dan Pengurusan Jalan - West Africa : dari 9/09 hingga 4/10 (FR)


42320-CESROUTE - Pengajian Tinggi Perkitaran : Pengurusan Jalan (2002-2003) Paris M 1 : dari 12/09 hingga 4/12 (FR+UK)


42321-EVECO02 - Penilaian Ekonomi bagi projek-projek infrastruktur - Paris : dari 23/09 hingga 4/10 (FR)


42322-ROMAINT02 - Penyelenggaraan dan Pengurusan Jalan - Paris : dari 23/09 hingga 4/10 (UK)


42323- OA02 - Bridges and civil structures West Africa : dari 23/09 hingga 11/10 (FR)


42324- REHAB02 - Operasi-operasi Pemulihan Bandaran - Paris : dari 30/09 hingga 18/10 (FR)


42325- MINFRAPA - Pengurusan Infrastruktur Pelabuhan dan Penyelenggaraan Infrastruktur Lapangan Terbang - Paris : dari 7 hingga 25/10 (FR)


42326- MONJUR02 - Suasana Perundangan dan perundingan kontrak - Paris : dari 21 hingga 25/10 (FR)


42327- IGR02 - Sistem Informasi dan Pengurusan Jalan - Paris : dari 21 hingga 29/10 (FR)


42329- SEVURB02 - Perkhidmatan bandaran : organisasi, kewangan, tarif & pengurusan - Paris : dari 28/10 hingga 8/11 (FR)


42328- GESPARC02 - Management of public works equipment West Africa : dari 28/10 hingga 22/11 (FR)


42330- SECROUT02 - Keselamatan Jalan Raya - Paris : dari 12 hingga 22/11 (FR)


42331- HDM02 - Model HDM 4 : strategi - penjadualan - projek-projek - Paris : dari 12 hingga 22/11 (UK)


42333- GESPUB02 - Perolehan dalam pengurusan awam - Paris : dari 25/11 hingga 6/12 (FR)


42332- GESTEC02 - Pengurusan tempatan bahagian-bahagian teknikal - Paris : dari 25/11 hingga 6/12 (FR)


Untuk mendapat jawapan, sila pilih item yang diperlukan di borang dengan lengkap dan hantar secara emel kepada laval@mail.enpc.fr atau cetak borang jawapan yang telah diisi secara lengkap dan fakskan borang ini ke 33 (0)1 42 51 61 10 atau 33 (0)1 42 51 61 31

   


2013 Seminar-Seminar Antarabangsa ENPC (Ecole Nationale des Ponts et Chaussees)
2013 Seminar-Seminar Antarabangsa ENPC (Ecole Nationale des Ponts et Chaussees)
Home | Contact | Site | Plan | Admin