CYCLES INTERNATIONAUX / INTERNATIONAL SEMINARS > 2013 - Starptautiskie Kursi ENPC

JOURNAL-NEWS
 
CYCLES ROUTES
CYCLE ROUTES 09-10
CYCLE ROUTES 10-11
CYCLE ROUTES 2010
LE CESROUTE DE 1997 à 2009

METHODES / METHODS
A- ACTUALITES / NEWS
B- DEMARCHES / APPROACHES
C- PROCESSUS / PROCESS
D- REFERENCES
E- Formations en support de ces méthodologies
F- Les logiciels supports de ces méthodologies et processus

CYCLES INTERNATIONAUX / INTERNATIONAL SEMINARS
Česky
Arabia - عربية
Bahasa Malaysia
Balgarski
Deutsch
Eesti
English
Español
Français
Hanyu - 汉语
Italiano
Kokugo - 国語
Latviski
Lietuviskai
Magyar
Nederlands
Polski
Portugues
Româneste
Ruski - по русски
Slovensky

METRATECH
PARTENAIRES-PARTNERS
RESULTATS / RESULTS
TOURISME & VIE SOCIALE / TOURISM & SOCIAL LIFE

PUBLICATIONS
DOSSIERS PEDAGOGIQUES / PEDAGOGICAL FILES
PRESSES DE L’ENPC

SITE
Comment utiliser le site / How to use this site
Comment y participer / How to contribute

2013 - Starptautiskie Kursi ENPC
dimanche 20 mai 2012 , Armands Kronlaks, Jean-Olivier Laval


Jūs piedalāties projektos, kuros ir nepieciešams attīstīt un atjaunināt Jūsu prasmes tehniskajās jomās.

Nacionālās ceļu un tiltu augstskolas Pastāvīgās izglītības programma atgādina Jums par starptautiskajiem kursiem, kuri tiek piedāvāti 2013 gadā un ir Jūsu rīcībā, lai Jūs varētu izveidot atbilstošus dalībnieku pieteikumus.

Lai atbildētu, lūdzu, atzīmējiet jūs interesējošās tēmas

- Personīgo informāciju apzīmētu ar (*) aizpildiet pēc pašu vēlēšanās.

- starptautiskie kursi 2014
- starptautiskie kursi 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003 & 2002

E-mail (*) :


Uzvārds & Vārds (*) :


Cita informācija - Organizācija un tās funkcijas, adrese, pilsēta un pasta indekss, valsts, telefons, fakss... :


Es vēlos saņemt pieteikuma veidlapas franciski (FRA)


Es vēlos saņemt pieteikuma veidlapas angliski (ENG)


Es vēlos saņemt pieteikuma veidlapas abās valodās, franciski un angliski (FRA + ENG)


Darbu un ceļu ģeotehniskā koncepcija
Parīze : no 15/04 līdz 03/05 (FRA)
23018 - GEOTECH13

Projekta menedžments - mārketings un stratēģijas
Parīze : no 15/04 līdz 26/04 (FRA + ENG)
23019 - MAPROJ13

Kurss par ietekmi uz vidi
Parīze : no 13/05 līdz 24/05 (FRA)
23020 - EIE13

Urbanizētās vides pārvaldīšana : cieto atkritumu un notekūdeņu saimniecība un tās pastāvīga attīstība
Parīze : no 20/05 līdz 24/05 (FRA)
23021 - MANENV13

Ostu koncesiju projekti, vadība un instrukcijas
Parīze/Le Havre : no 27/05 līdz 31/05 (FRA + ENG)
23022 - CONPORT13

Projektu veidošana un finansējums
Parīze : no 03/06 līdz 07/06 (ENG)
23023 - FIPROJ13

Satiksmes vadība un ceļu ekspluatācija
Parīze : no 03/06 līdz 14/06 (FRA + ENG)
23024 - GESTRAF13

Funkcionālā analīze & Vērtības analīze
Parīze : no 10/06 līdz 14/06 (FRA)
23026 - ANAFON13

Modelis HDM 4 : stratēģija - programmēšana - projekti
Parīze : no 03/06 līdz 14/06 (FRA)
42027 - HDM12

Projektu plānošana: Cilvēkresursu vadība un veidošana
Parīze : no 24/06 līdz 12/07 (FRA)
34001 - IGRH13

Zemes resursu vadīšana
Parīze : no 24/06 līdz 05/07 (FRA)
34002 - GESTEAU13

Attīrīšana pilsētā
Parīze : no 24/06 līdz 05/07 (FRA)
34003 - ASSURB13

Projektu ekonomiskā novērtēšana
Parīze : no 16/09 līdz 27/09 (FRA + ENG)
34004 - EVECO13


Transporta ekonomika
Parīze : no 16/09 līdz 27/09 (FRA + ENG)
34005 - ECOTRANS13

Ceļu uzturēšana un to menedžments attīstības valstīs
Parīze : no 30/09 līdz 11/10 (FRA + ENG)
34006 - ROMAINT13

Ostu infrastruktūras uzturēšana
Parīze : no 30/09 līdz 11/10 (FRA)
34007 - MINFRAPOR13

Lidostu infrastruktūras uzturēšana
Parīze : no 30/09 līdz 11/10 (FRA)
34008 - MINFRAERO13

Līgumu juridiskā uzbūve un slēgšana
Parīze : no 14/10 līdz 18/10 (FRA + ENG)
34009 - MONJUR13

Uz sabiedriski - privātās sadarbības bāzes veidotu infrastruktūras projektu finanšu modelēšana, uzbūve un reglamentēšana
Parīze : no 21/10 līdz 25/10 (FRA)
34010 - MOREFI13

Noteikumi un līdzdalība Pilsētas Pakalpojumi sektorā
Parīze : no 21/10 līdz 25/10 (FRA)
34011 - PPPSEVURB13

Pilsētas pakalpojumi: tarifi, enerģētika, transports, komunikācijas, utt.
Parīze : no 21/10 līdz 31/10 (FRA)
34012 - SEVURB13

Eksperta zināšanas pilsētas kvartālu rehabilitācijas darbos
Parīze:no 12/11 līdz 22/11 (FRA)
34013 - REHAB13

Ceļu satiksmes drošība
Parīze : no 12/11 līdz 22/11 (FRA + ENG)
34014 - SECROUT13

Modelis HDM 4 : stratēģija - programmēšana - projekti
Parīze : no 12/11 līdz 22/11 (FRA)
42028 - HDM12

Ceļu informātika un vadība
Parīze : no 25/11 līdz 06/12 (FRA + ENG)
34015 - INFOGER13

Sabiedriskais menedžments : pasūtījumi un iegāde
Parīze : no 25/11 līdz 06/12 (FRA + ENG)
34016 - GESPUB13

Vietējo pašvaldību tehnisko pakalpojumu mened
Parīze : no 25/11 līdz 06/12 (FRA + ENG)
34017 - GESTECO13

Lai atbildētu, lūdzu, atzīmējiet Jūsu izvēlētās tēmas, kā arī norādiet jūsu vārdu un kontaktinformāciju uz šeit pievienotās atbildes veidlapas (nosūtīt faksu uz numuru : 33 (0)1 42 51 61 31 vai zvanīt uz numuru : 33 (0)1 42 51 61 10 , vai nosūtīt e-pastu : laval@mail.enpc.fr)

   


2013 - Starptautiskie Kursi ENPC
Administration des Routes de Lettonie / Latvian Road Administration - LATVIJAS AUTOCEÏU DIREKCIJAA
2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003 & 2002 - Starptautiskie Kursi ENPC
Home | Contact | Site | Plan | Admin