CYCLES INTERNATIONAUX / INTERNATIONAL SEMINARS > 2013 - Mezinárodní vzdělávací kurzy ENPC

JOURNAL-NEWS
 
CYCLES ROUTES
CYCLE ROUTES 09-10
CYCLE ROUTES 10-11
CYCLE ROUTES 2010
LE CESROUTE DE 1997 ŕ 2009

METHODES / METHODS
A- ACTUALITES / NEWS
B- DEMARCHES / APPROACHES
C- PROCESSUS / PROCESS
D- REFERENCES
E- Formations en support de ces méthodologies
F- Les logiciels supports de ces méthodologies et processus

CYCLES INTERNATIONAUX / INTERNATIONAL SEMINARS
Česky
Arabia - عربية
Bahasa Malaysia
Balgarski
Deutsch
Eesti
English
Espańol
Français
Hanyu - 汉语
Italiano
Kokugo - 国語
Latviski
Lietuviskai
Magyar
Nederlands
Polski
Portugues
Româneste
Ruski - по русски
Slovensky

METRATECH
PARTENAIRES-PARTNERS
RESULTATS / RESULTS
TOURISME & VIE SOCIALE / TOURISM & SOCIAL LIFE

PUBLICATIONS
DOSSIERS PEDAGOGIQUES / PEDAGOGICAL FILES
PRESSES DE L’ENPC

SITE
Comment utiliser le site / How to use this site
Comment y participer / How to contribute

2013 - Mezinárodní vzdělávací kurzy ENPC
neděle 20. května 2012 , Jean-Olivier Laval


účastníte se projektů, které vyžadují rozvoj a aktualizaci Vašich odborných znalostí. Odbor vzdělávání Vysoké školy inženýrského stavitelství (Ecole Nationale des Ponts et Chaussées) Vám zasílá přehled mezinárodních školení, nabízených pro rok 2013 a na požádání Vám zašle příslušné materiály :

Prosíme, vyplňte a odešlete následující formulář.

- Osobní údaje označené hvězdičkou jsou nezbytné, abychom mohli odpovědět na Vaši žádost

- mezinárodní vzdělávací kurzy 2014
- mezinárodní vzdělávací kurzy 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003 & 2002

- český překlad: dr. Jiří Lešovský, Brno

Elektronická adresa (*) :


Jméno a příjmení (*) :


Jiné údaje - rganizace, funkce, poštovní adresa, stát, telefon, fax atd...:


Přeji si obdržet materiály ve francouzštině (FRA)


Přeji si obdržet materiály v angličtině(ENG)


Přeji si obdržet materiály ve francouzštině i v angličtině (FRA + ENG)


Geotechnické zpracování staveb a komunikací
Paříž : 15.04 - 03.05 (FRA)
23018 - GEOTECH13

Projektový management - marketing a strategie
Paříž : 15.04 - 26.04 (FRA + ENG)
23019 - MAPROJ13

Posuzování dopadu na životní prostředí
Paříž : 13.05 - 24.05 (FRA)
23020 - EIE13

Management životního prostředí ve městech: odpady, vodovodní síť a trvalý rozvoj
Paříž : 20.05 - 24.05 (FRA)
23021 - MANENV13

Sestavení a regulace přístavních koncesí
Paříž/Le Havre : 27.05 - 31.05 (FRA + ENG)
23022 - CONPORT13

Sestavení a financování projektů v infrastruktuře
Paříž : 03.06 - 07.06 (ENG)
23023 - FIPROJ13

Řízení dopravy a využití pozemní komunikace / Dopravní inženýrství
Paříž : 03.06 - 14.06 (FRA + ENG)
23024 - GESTRAF13

Hodnotová a funkční analýza
Paříž : 10.06 - 14.06 (FRA)
23026 - ANAFON13

Model HDM 4 : strategie - plánování - projekty
Paříž : 03.06 - 14.06 (FRA)
42027 - HDM12

Projektové inženýrství : řízení lidských zdrojů a vzdělávání
Paříž : 24.06 - 12.07 (FRA)
34001 - IGRH13

Řízení vodních zdrojů
Paříž : 24.06 - 05.07 (FRA)
34002 - GESTEAU13

Ozdravění městského prostředí
Paříž : 24.06 - 05.07 (FRA)
34003 - ASSURB13

Ekonomické zhodnocení projektů v infrastruktuře
Paříž : 16.09 - 27.09 (FRA + ENG)
34004 - EVECO13


Ekonomie dopravy
Paříž : 16.09 - 27.09 (FRA + ENG)
34005 - ECOTRANS13

Správa a údržba silnic
Paříž : 30.09 - 11.10 (FRA + ENG)
34006 - ROMAINT13

Údržba přístavní infrastruktury
Paříž : 30.09 - 11.10 (FRA)
34007 - MINFRAPOR13

Údržba letištní infrastruktury
Paříž : 30.09 - 11.10 (FRA)
34008 - MINFRAERO13

Právní formulace a sjednávání mezinárodních smluv
Paříž : 14.10 - 18.10 (FRA + ENG)
34009 - MONJUR13

Inženýrské služby, modelování a finanční regulace v projektech infrastruktury při spolupráci veřejného a soukromého sektoru
Paříž : 21.10 - 25.10 (FRA)
34010 - MOREFI13

Spolupráce mezi veřejným a soukromým sektorem a správa komunálních služeb : zásobování vodou, doprava a chudoba
Paříž : 21.10 - 25.10 (FRA)
34011 - PPPSEVURB13

Komunální služby : organizace, financování, tarifikace, řízení
Paříž : 21.10 - 31.10 (FRA)
34012 - SEVURB13

Správa činností v projektech renovace městských čtvrtí
Paříž : 12.11 - 22.11 (FRA)
34013 - REHAB13

Bezpečnost silničního provozu
Paříž : 12.11 - 22.11 (FRA + ENG)
34014 - SECROUTE13

Model HDM 4 : strategie - plánování - projekty
Paříž : 12.11 - 22.11 (FRA)
42028 - HDM12

Informatika a správa komunikací
Paříž : 25.11 - 06.12 (FRA + ENG)
34015 - INFOGER13

Veřejná správa : zakázky a koupě
Paříž : du 25.11 - 06.12 (FRA + ENG)
34016 - GESPUB13

Řízení technických služeb na úrovni místních sdružení
Paříž : 25.11 - 06.12 (FRA + ENG)
34017 - GESTECO13

Vyplněný formulář nám také můžete zaslat faxem na číslo + 33 (0) 1 42 51 61 31 nebo nám zavolejte na 33 (0) 1 42 51 61 10.

   


Financování infrastruktur a veřejných služeb - Veřejno-soukromé partnerství
2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003 & 2002/2 - Mezinárodní vzdělávací kurzy ENPC
2013 : Mezinárodní vzdělávací kurzy ENPC
Home | Contact | Site | Plan | Admin