CYCLES INTERNATIONAUX / INTERNATIONAL SEMINARS > 2013 - ENPC : Medzinárodné cykly pokračujúceho vzdelávania

JOURNAL-NEWS
 
CYCLES ROUTES
CYCLE ROUTES 09-10
CYCLE ROUTES 10-11
CYCLE ROUTES 2010
LE CESROUTE DE 1997 ŕ 2009

METHODES / METHODS
A- ACTUALITES / NEWS
B- DEMARCHES / APPROACHES
C- PROCESSUS / PROCESS
D- REFERENCES
E- Formations en support de ces méthodologies
F- Les logiciels supports de ces méthodologies et processus

CYCLES INTERNATIONAUX / INTERNATIONAL SEMINARS
Česky
Arabia - عربية
Bahasa Malaysia
Balgarski
Deutsch
Eesti
English
Espańol
Français
Hanyu - 汉语
Italiano
Kokugo - 国語
Latviski
Lietuviskai
Magyar
Nederlands
Polski
Portugues
Româneste
Ruski - по русски
Slovensky

METRATECH
PARTENAIRES-PARTNERS
RESULTATS / RESULTS
TOURISME & VIE SOCIALE / TOURISM & SOCIAL LIFE

PUBLICATIONS
DOSSIERS PEDAGOGIQUES / PEDAGOGICAL FILES
PRESSES DE L’ENPC

SITE
Comment utiliser le site / How to use this site
Comment y participer / How to contribute

2013 - ENPC : Medzinárodné cykly pokračujúceho vzdelávania
dimanche 20 mai 2012 , Jean-Olivier Laval


Zúčastňujete sa projektov vyžadujúcich rozvoj a uplatnenie Vašich technických schopností. Pokračujúce vzdelávanie na Vysokej škole mostných a cestných stavieb (Ecole Nationale des Ponts et Chaussées) Vám chce pripomenúť medzinárodné vzdelávacie cykly, ktoré Vám ponúka v 2013 a ktoré sú Vám k dispozícii, aby ste sa stali ich absolventmi v nasledujúcich odboroch

- medzinárodné cykly pokračujúceho vzdelávania 2014
- medzinárodné cykly pokračujúceho vzdelávania 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003 & 2002

E-mail (*) :


Priezvisko Meno (*) :


Organizácia, Adresa,Telefón, Fax, ...


vo francúzskom jazyku (FRA)


vo anglickom jazyku (ENG)


zmiešané vo francúzskom & anglickom jazyku (FRA + ENG)


Geotechnické riešenie stavieb a ciest
Paríž : 15/04 - 03/05 (FRA)
23018 - GEOTECH13

Projektový manažment - marketing a stratégie
Paríž : 15/04 - 26/04 (FRA + ENG)
23019 - MAPROJ13

lŠtúdia dopadu na životné prostredie
Paríž : 13/05 - 24/05 (FRA)
23020 - EIE13

Management životního prostředí ve městech: odpady, vodovodní síť a trvalý rozvoj
Paríž : 20/05 - 24/05 (FRA)
23021 - MANENV13

Sestavení a regulace přístavních koncesí
Paríž/Le Havre : 27/05 - 31/05 (FRA + ENG)
23022 - CONPORT13

Vytvorenie a financovanie projektov
Paríž : 03/06 - 07/06 (ENG)
23023 - FIPROJ13

Správa dopravy a cestná premávka
Paríž : 03/06 - 14/06 (FRA + ENG)
23024 - GESTRAF13

Funkcionálna analýza - Analýza hodnoty
Paríž : 10/06 - 14/06 (FRA)
23026 - ANAFON13

Model HDM 4 : stratégia - programovanie - projekty
Paríž : 03/06 - 14/06 (FRA)
42027 - HDM12

Projektový inžiniering : riadenie Ľ.Zdrojov a vzdelávanie
Paríž : 24/06 - 12/07 (FRA)
34001 - IGRH13

Riadenie vodných zdrojov
Paríž : 24/06 - 05/07 (FRA)
34002 - GESTEAU13

Urbanistická asanácia
Paríž : 24/06 - 05/07 (FRA)
34003 - ASSURB13

Ekonomické posúdenie projektov
Paríž : 16/09 - 27/09 (FRA + ENG)
34004 - EVECO13


Ekonomika dopravy
Paríž : 16/09 - 27/09 (FRA + ENG)
34005 - ECOTRANS13

Cestná údržba a jej správa
Paríž : 30/09 - 11/10 (FRA + ENG)
34006 - ROMAINT13

Údržba a infraštruktúra prístavov
Paríž : 30/09 - 11/10 (FRA)
34007 - MINFRAPOR13

Údržba a infraštruktúra letíšť
Paríž : 30/09 - 11/10 (FRA)
34008 - MINFRAERO13

Právnické úkony a jednanie o projektoch
Paríž : 14/10 - 18/10 (FRA + ENG)
34009 - MONJUR13

Inženýrské služby, modelování a finanční regulace v projektech infrastruktury při spolupráci veřejného a soukromého sektoru
Paríž : 21/10 - 25/10 (FRA)
34010 - MOREFI13

Regulácia dopravy a partnerstvo v odvetví urbanistické služby
Paríž : 21/10 - 25/10 (FRA)
34011 - PPPSEVURB13

Urbanistické služby : voda, energia, doprava, komunikácie,...
Paríž : 21/10 - 31/10 (FRA)
34012 - SEVURB13

Urbanistická rehabilitácia mestských častí
Paríž : 12/11 - 22/11 (FRA)
34013 - REHAB13

Bezpečnosť cestnej premávky
Paríž : 12/11 - 22/11 (FRA + ENG)
34014 - SECROUT13

Model HDM 4 : stratégia - programovanie - projekty
Paríž : 12/11 - 22/11 (FRA)
42028 - HDM12

Informatika a správa ciest
Paríž : 25/11 - 06/12 (FRA + ENG)
34015 - INFOGER13

Verejná správa: objednávka a nákup
Paríž : 25/11 - 06/12 (FRA + ENG)
34016 - GESPUB13

Správa technických služieb správnych celkov
Paríž : 25/11 - 06/12 (FRA + ENG)
34017-GESTECO13

Pri odpovedi začiarknite, prosím, zvolené témy a vyplňte údaje o Vás na nasledujúcom odpovednom lístku (ktorý je možné odfaxovať na faxové číslo 33 (0) 1 42 51 61 31 - laval@mail.enpc.fr)

   


2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003 & 2002/2 - ENPC : Medzinárodné cykly pokračujúceho vzdelávania
2013 - ENPC : Medzinárodné cykly pokračujúceho vzdelávania
Home | Contact | Site | Plan | Admin