CYCLES INTERNATIONAUX / INTERNATIONAL SEMINARS > 2013 - Przedsiewziecia Szkoleniowe ENPC

JOURNAL-NEWS
 
CYCLES ROUTES
CYCLE ROUTES 09-10
CYCLE ROUTES 10-11
CYCLE ROUTES 2010
LE CESROUTE DE 1997 ą 2009

METHODES / METHODS
A- ACTUALITES / NEWS
B- DEMARCHES / APPROACHES
C- PROCESSUS / PROCESS
D- REFERENCES
E- Formations en support de ces méthodologies
F- Les logiciels supports de ces méthodologies et processus

CYCLES INTERNATIONAUX / INTERNATIONAL SEMINARS
Česky
Arabia - عربية
Bahasa Malaysia
Balgarski
Deutsch
Eesti
English
Espańol
Franēais
Hanyu - 汉语
Italiano
Kokugo - 国語
Latviski
Lietuviskai
Magyar
Nederlands
Polski
Portugues
Romāneste
Ruski - по русски
Slovensky

METRATECH
PARTENAIRES-PARTNERS
RESULTATS / RESULTS
TOURISME & VIE SOCIALE / TOURISM & SOCIAL LIFE

PUBLICATIONS
DOSSIERS PEDAGOGIQUES / PEDAGOGICAL FILES
PRESSES DE L’ENPC

SITE
Comment utiliser le site / How to use this site
Comment y participer / How to contribute

2013 - Przedsiewziecia Szkoleniowe ENPC
Niedziela 20 maja 2012 , Cezary Saganowski, Grzegorz Blaszczyk, Jean-Olivier Laval, Joanna Zajfryd, Magdalena Keska, Piotr Miaso, Roman Nagorski


Ecole Nationale des Ponts et Chaussées (Panstwowa Wyzsza Szkola Mostów i Dróg) - Formation Continue (Ksztalcenie Ustawiczne) uprzejmie poleca Pani / Pana uwadze miedzynarodowe szkolenia, których celem jest aktualizacja, poszerzanie i poglebianie kompetencji technicznych i techniczno-menedzerskich, oferowane w 2013 roku

- lista tematów ponizej. Pozostajemy do Panstwa dyspozycji w celu udzielenia (przeslania) dodatkowych informacji, w tym dotyczacych procedury rejestracyjnej.

- przedsiewziecia szkoleniowe 2012
- przedsiewziecia szkoleniowe 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003 & 2002

E-mail (*) :

Nazwisko i Imie (*) :

Pozostałe informacje - Instytucja, Stanowisko, Adres, Miasto, Kod pocztowy , Państwo, Telefon, Faks... :

Chce uzyskac formularze aplikacyjne w jezyku francuskim (FRA)

Chce uzyskac formularze aplikacyjne w jezyku angielskim (ENG)

Chce uzyskac formularze aplikacyjne mieszane - w jezyku francuskim i angielskim (FRA + ENG)

Projektowanie geotechniczne budowli i dróg
Paryż od 15/04 do 03/05 (FRA)
23018 - GEOTECH13


Zarządzanie projektem
Paryż : od 15/04 do 26/04 (FRA + ENG)
23019 - MAPROJ13


Badanie wpływu na środowisko
Paryż : od 13/05 do 24/05 (FRA)
23020 - EIE13


Zarządzanie ochroną środowiska na obszarach miejskich: gospodarka odpadami a zrównoważony rozwój
Paryż : od 20/05 do 24/05 (FRA)
23021 - MANENV13


Projektowanie, zarządzenie i ustalanie zasad koncesji dla portów
Paryż/Le Havre : od 27/05 do 31/05 (FRA + ENG)
23022 - CONPORT13


Organizacja i finansowanie projektów
Paryż : od 03/06 do 07/06 (ENG)
23023 - FIPROJ13


Zarzadzanie ruchem i ekspoloatacja dróg
Paryż : od 03/06 do 14/06 (FRA + ENG)
23024 - GESTRAF13


Analiza funkcjonalnosci - Analiza wartosci
Paryż : od 10/06 do 14/06 (FRA)
23026 - ANAFON13


Model HDM 4 : strategia - planowanie - projektowanie
Paryż : od 03/06 do 14/06 (FRA)
42027 - HDM12


Inżynieria projektów: zarządzanie zasobami ludzkimi i szkolenia
Paryż : od 24/06 do 12/07 (FRA)
34001 - IGRH13


Zarządzanie zasobami wodnymi
Paryż : od 24/06 do 05/07 (FRA)
34002 - GESTEAU13


Sanacja Miast
Paryż : od 24/06 do 05/07 (FRA)
34003 - ASSURB13


Ocena ekonomiczna projektów
Paryż : od 16/09 do 27/09 (FRA + ENG)
34004 - EVECO13


Ekonomia transportu
Paryż : od 16/09 do 27/09 (FRA + ENG)
34005 - ECOTRANS13


Utrzymanie dróg i ich zarządzanie
Paryż : od 30/09 do 11/10 (FRA + ENG)
34006 - ROMAINT13


Utrzymanie portów morskich
Paryż : od 30/09 do 11/10 (FRA)
34007 - MINFRAPOR13


Utrzymanie portów lotniczych
Paryż : od 30/09 do 11/10 (FRA)
34008 - MINFRAERO13


Konstrukcja prawna i negocjacje kontraktów
Paryż : od 14/10 do 18/10 (FRA + ENG)
34009 - MONJUR13


Inżynieria finansowa i reguły współdziałania w projektach infrastrukturalnych realizowanych na zasadach partnerstwa publiczno-prywatnego
Paryż : od 21/10 do 25/10 (FRA)
34010 - MOREFI13


Przepisy i współpraca partnerska w sektorze sluzb miejskich
Paryż : od 21/10 do 25/10 (FRA)
34011 - PPPSEVURB13


Sluzby miejskie : wodociagi, energia, komunikacja, lacznosc,...
Paryż : od 21/10 do 31/10 (FRA)
34012 - SEVURB13


Kierowanie przedsiewzieciami renowacyjnymi osiedli miejskich
Paryż : od 12/11 do 22/11 (FRA)
34013 - REHAB13


Bezpieczenstwo na drogach
Paryż : od 12/11 do 22/11 (FRA + ENG)
34014 - SECROUTE13


Model HDM 4 : strategia - planowanie - projektowanie
Paryż : od 12/11 do 22/11 (FRA)
42028 - HDM12


Informatyka w zarzadzaniu drogami
Paryż : od 25/11 do 06/12 (FRA + ENG)
34015 - INFOGER13


Zarzadzanie w sektorze publicznym - zamówienia i zakupy
Paryż : od 25/11 do 06/12 (FRA + ENG)
34016 - GESPUB13


Zarzadzaniesluzbamitechnicznymiwsamorzadzach lokalnych
Paryż : od 25/11 do 06/12 (FRA + ENG)
34017 - GESTECO13


W celu uzyskania dodatkowych informacji i dokumentów prosimy zaznaczyc na powyzszej liscie tematów te szkolenia, które Pania / Pana interesuja, a takze jezyk (francuski lub angielski) jaki Pani / Panu najbardziej odpowiada. Prosimy również o wpisanie powyżej swoich danych kontaktowych. Wypelniony formularz prosimy przeslac faxem na numer + 33 1 42 51 61 31

   


IKKU : Wybrane szkolenia w ofercie otwartej organizowane w najbliższym okresie / Topics
IKKU : Działalność - dewiza, fakty i dane / Activity - motto, facts and data
IKKU - Wybrane szkolenia w ofercie otwartej organizowane w najbliższym okresie
IKKU - Profil działalności / Profile of activities
2013 - Przedsiewziecia Szkoleniowe ENPC
2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003 & 2002 - Przedsiewziecia Szkoleniowe ENPC
Direction Générale des Routes Nationales de Pologne / General Directorate of Public Roads of Poland / Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Home | Contact | Site | Plan | Admin