CYCLES INTERNATIONAUX / INTERNATIONAL SEMINARS > 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003 & 2002/2 - Mezinárodní vzdělávací kurzy ENPC

JOURNAL-NEWS
 
CYCLES ROUTES
CYCLE ROUTES 09-10
CYCLE ROUTES 10-11
CYCLE ROUTES 2010
LE CESROUTE DE 1997 ŕ 2009

METHODES / METHODS
A- ACTUALITES / NEWS
B- DEMARCHES / APPROACHES
C- PROCESSUS / PROCESS
D- REFERENCES
E- Formations en support de ces méthodologies
F- Les logiciels supports de ces méthodologies et processus

CYCLES INTERNATIONAUX / INTERNATIONAL SEMINARS
Česky
Arabia - عربية
Bahasa Malaysia
Balgarski
Deutsch
Eesti
English
Espańol
Français
Hanyu - 汉语
Italiano
Kokugo - 国語
Latviski
Lietuviskai
Magyar
Nederlands
Polski
Portugues
Româneste
Ruski - по русски
Slovensky

METRATECH
PARTENAIRES-PARTNERS
RESULTATS / RESULTS
TOURISME & VIE SOCIALE / TOURISM & SOCIAL LIFE

PUBLICATIONS
DOSSIERS PEDAGOGIQUES / PEDAGOGICAL FILES
PRESSES DE L’ENPC

SITE
Comment utiliser le site / How to use this site
Comment y participer / How to contribute

2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003 & 2002/2 - Mezinárodní vzdělávací kurzy ENPC
pátek 20. května 2011 , Jean-Olivier Laval


účastníte se projektů, které vyžadují rozvoj a aktualizaci Vašich odborných znalostí. Odbor vzdělávání Vysoké školy inženýrského stavitelství (Ecole Nationale des Ponts et Chaussées) Vám zasílá přehled mezinárodních školení, nabízených pro rok 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003 & 2002 a na požádání Vám zašle příslušné materiály: Prosíme, vyplňte a odešlete následující formulář.

- Osobní údaje označené hvězdičkou jsou nezbytné, abychom mohli odpovědět na Vaši žádost


- mezinárodní vzdělávací kurzy 2014
- mezinárodní vzdělávací kurzy 2013

- český překlad: dr. Jiří Lešovský, Brno


2012 - Mezinárodní vzdělávací kurzy ENPC


- mezinárodní vzdělávací kurzy 2011
- mezinárodní vzdělávací kurzy 2010
- mezinárodní vzdělávací kurzy 2009
- mezinárodní vzdělávací kurzy 2008
- mezinárodní vzdělávací kurzy 2007
- mezinárodní vzdělávací kurzy 2006
- mezinárodní vzdělávací kurzy 2005
- mezinárodní vzdělávací kurzy 2004
- mezinárodní vzdělávací kurzy 2003
- mezinárodní vzdělávací kurzy 2002

Elektronická adresa (*) :


Jméno a příjmení (*) :


Jiné údaje - rganizace, funkce, poštovní adresa, stát, telefon, fax atd...:


Přeji si obdržet materiály ve francouzštině (FRA)


Přeji si obdržet materiály v angličtině(ENG)


Přeji si obdržet materiály ve francouzštině i v angličtině (FRA + ENG)


Geotechnické zpracování staveb a komunikací
Paříž : 10.04 - 27.04 (FRA)
42001 - GEOTECH12

Projektový management - marketing a strategie
Paříž : 16.04 - 27.04 (FRA + ENG)
42002 - MAPROJ12

Posuzování dopadu na životní prostředí
Paříž : 02.05 - 16.05 (FRA)
42003 - EIE12

Management životního prostředí ve městech: odpady, vodovodní síť a trvalý rozvoj
Paříž : 10.05 - 16.05 (FRA)
42004 - MANENV12

Sestavení a regulace přístavních koncesí
Paříž/Le Havre : 21.05 - 25.05 (FRA + ENG)
42005 - CONPORT12

Sestavení a financování projektů v infrastruktuře
Paříž : 04.06 - 08.06 (ENG)
42006 - FIPROJ12

Řízení dopravy a využití pozemní komunikace / Dopravní inženýrství
Paříž : 04.06 - 15.06 (FRA + ENG)
42007 - GESTRAF12

Hodnotová a funkční analýza
Paříž : 11.06 - 15.06 (FRA)
42009 - ANAFON12

Model HDM 4 : strategie - plánování - projekty
Paříž : 04.06 - 15.06 (FRA)
42027 - HDM12

Projektové inženýrství : řízení lidských zdrojů a vzdělávání
Paříž : 18.06 - 06.07 (FRA)
42010 - IGRH12

Řízení vodních zdrojů
Paříž : 25.06 - 06.07 (FRA)
42011 - GESTEAU12

Ozdravění městského prostředí
Paříž : 25.06 - 06.07 (FRA)
42012 - ASSURB12

Ekonomické zhodnocení projektů v infrastruktuře
Paříž : 10.09 - 21.09 (FRA + ENG)
42013 - EVECO12


Ekonomie dopravy
Paříž : 10.09 - 21.09 (FRA + ENG)
42014 - ECOTRANS12

Správa a údržba silnic
Paříž : 24.09 - 05.10 (FRA + ENG)
42015 - ROMAINT12

Údržba přístavní infrastruktury
Paříž : 24.09 - 05.10 (FRA)
42016 - MINFRAPOR12

Údržba letištní infrastruktury
Paříž : 24.09 - 05.10 (FRA)
42017 - MINFRAERO12

Právní formulace a sjednávání mezinárodních smluv
Paříž : 08.10 - 12.10 (FRA + ENG)
42018 - MONJUR12

Inženýrské služby, modelování a finanční regulace v projektech infrastruktury při spolupráci veřejného a soukromého sektoru
Paříž : 15.10 - 19.10 (FRA)
42019 - MOREFI12

Spolupráce mezi veřejným a soukromým sektorem a správa komunálních služeb : zásobování vodou, doprava a chudoba
Paříž : 15.10 - 19.10 (FRA)
42020 - PPPSEVURB12

Komunální služby : organizace, financování, tarifikace, řízení
Paříž : 15.10 - 26.10 (FRA)
42021 - SEVURB12

Správa činností v projektech renovace městských čtvrtí
Paříž : 12.11 - 23.11 (FRA)
42022 - REHAB12

Bezpečnost silničního provozu
Paříž : 12.11 - 23.11 (FRA + ENG)
42023 - SECROUTE12

Model HDM 4 : strategie - plánování - projekty
Paříž : 12.11 - 23.11 (FRA)
42028 - HDM12

Informatika a správa komunikací
Paříž : 26.11 - 07.12 (FRA + ENG)
42024 - INFOGER12

Veřejná správa : zakázky a koupě
Paříž : du 26.11 - 07.12 (FRA + ENG)
42025 - GESPUB12

Řízení technických služeb na úrovni místních sdružení
Paříž : 26.11 - 07.12 (FRA + ENG)
42026 - GESTECO12


2011 - Mezinárodní vzdělávací kurzy ENPC


- mezinárodní vzdělávací kurzy 2010
- mezinárodní vzdělávací kurzy 2009
- mezinárodní vzdělávací kurzy 2008
- mezinárodní vzdělávací kurzy 2007
- mezinárodní vzdělávací kurzy 2006
- mezinárodní vzdělávací kurzy 2005
- mezinárodní vzdělávací kurzy 2004
- mezinárodní vzdělávací kurzy 2003
- mezinárodní vzdělávací kurzy 2002

Elektronická adresa (*) :


Jméno a příjmení (*) :


Jiné údaje - rganizace, funkce, poštovní adresa, stát, telefon, fax atd...:


Přeji si obdržet materiály ve francouzštině (FRA)


Přeji si obdržet materiály v angličtině(ENG)


Přeji si obdržet materiály ve francouzštině i v angličtině (FRA + ENG)


Geotechnické zpracování staveb a komunikací
Paříž : 04.04 - 22.04 (FRA)
41001 - GEOTECH11

Projektový management - marketing a strategie
Paříž : 11.04 - 22.04 (FRA + ENG)
41002 - MAPROJ11

Posuzování dopadu na životní prostředí
Paříž : 26.04 - 06.05 (FRA)
41003 - EIE11

Management životního prostředí ve městech: odpady, vodovodní síť a trvalý rozvoj
Paříž : 02.05 - 06.05 (FRA)
41004 - MANENV11

Řízení dopravy a využití pozemní komunikace / Dopravní inženýrství
Paříž : 09.05 - 20.05 (FRA + ENG)
41005 - GESTRAF11

Sestavení a regulace přístavních koncesí
Paříž/Le Havre : 23.05 - 27.05 (FRA + ENG)
41006 - CONPORT110

Hodnotová a funkční analýza
Paříž : 06.06 - 10.06 (FRA)
41007 - ANAFON11

Sestavení a financování projektů v infrastruktuře
Paříž : 06.06 - 10.06 (ENG)
41008 - FIPROJ11

Model HDM 4 : strategie - plánování - projekty
Paříž : 06.06 - 17.06 (FRA)
41027 - HDM11

Projektové inženýrství : řízení lidských zdrojů a vzdělávání
Paříž : 20.06 - 08.07 (FRA)
41010 - IGRH11

Řízení vodních zdrojů
Paříž : 27.06 - 08.07 (FRA)
41011 - GESTEAU11

Ozdravění městského prostředí
Paříž : 27.06 - 08.07 (FRA)
41012 - ASSURB11

Ekonomické zhodnocení projektů v infrastruktuře
Paříž : 12.09 - 23.09 (FRA + ENG)
41013 - EVECO11


Ekonomie dopravy
Paříž : 12.09 - 23.09 (FRA + ENG)
41014 - ECOTRANS11

Údržba přístavní infrastruktury
Paříž : 26.09 - 07.10 (FRA)
41016 - MINFRAPOR11

Údržba letištní infrastruktury
Paříž : 26.09 - 07.10 (FRA)
41017 - MINFRAERO11

Správa a údržba silnic
Paříž : 03.10 - 14.10 (FRA + ENG)
41015 - ROMAINT11

Právní formulace a sjednávání mezinárodních smluv
Paříž : 10.10 - 14.10 (FRA + ENG)
41018 - MONJUR11

Inženýrské služby, modelování a finanční regulace v projektech infrastruktury při spolupráci veřejného a soukromého sektoru
Paříž : 17.10 - 21.10 (FRA)
41019 - MOREFI11

Spolupráce mezi veřejným a soukromým sektorem a správa komunálních služeb : zásobování vodou, doprava a chudoba
Paříž : 17.10 - 21.10 (FRA)
41020 - PPPSEVURB11

Komunální služby : organizace, financování, tarifikace, řízení
Paříž : 17.10 - 28.10 (FRA)
41021 - SEVURB11

Správa činností v projektech renovace městských čtvrtí
Paříž : 14.11 - 25.11 (FRA)
41022 - REHAB11

Bezpečnost silničního provozu
Paříž : 14.11 - 25.11 (FRA + ENG)
41023 - SECROUTE11

Model HDM 4 : strategie - plánování - projekty
Paříž : 14.11 - 25.11 (FRA)
41028 - HDM11

Informatika a správa komunikací
Paříž : 28.11 - 09.12 (FRA + ENG)
41024 - INFOGER11

Veřejná správa : zakázky a koupě
Paříž : du 28.11 - 09.12 (FRA + ENG)
41025 - GESPUB11

Řízení technických služeb na úrovni místních sdružení
Paříž : 28.11 - 09.12 (FRA + ENG)
41026 - GESTECO11


2010 - Mezinárodní vzdělávací kurzy ENPC


- mezinárodní vzdělávací kurzy 2011
- mezinárodní vzdělávací kurzy 2009
- mezinárodní vzdělávací kurzy 2008
- mezinárodní vzdělávací kurzy 2007
- mezinárodní vzdělávací kurzy 2006
- mezinárodní vzdělávací kurzy 2005
- mezinárodní vzdělávací kurzy 2004
- mezinárodní vzdělávací kurzy 2003
- mezinárodní vzdělávací kurzy 2002

Elektronická adresa (*) :


Jméno a příjmení (*) :


Jiné údaje - rganizace, funkce, poštovní adresa, stát, telefon, fax atd...:


Přeji si obdržet materiály ve francouzštině (FRA)


Přeji si obdržet materiály v angličtině(ENG)


Přeji si obdržet materiály ve francouzštině i v angličtině (FRA + ENG)


Cyklus vysokoškolských studií Silnice 2010
Paříž : 12.04 - 18.06 & 13.09 - 26.11 (FRA + ENG)
40000 - ROUTES 2010

Geotechnické zpracování staveb a komunikací
Paříž : 06.04 - 23.04 (FRA)
40001 - GEOTECH10

Projektový management - marketing a strategie
Paříž : 12.04 - 23.04 (FRA + ENG)
40002 - MAPROJ10

Posuzování dopadu na životní prostředí
Paříž : 26.04 - 07.05 (FRA)
40003 - EIE10

Management životního prostředí ve městech: odpady, vodovodní síť a trvalý rozvoj
Paříž : 03.05 - 07.05 (FRA)
40004 - MANENV10

Sestavení a regulace přístavních koncesí
Paříž/Le Havre : 17.05 - 21.05 (FRA + ENG)
40005 - CONPORT10

Řízení dopravy a využití pozemní komunikace / Dopravní inženýrství
Paříž : 17.05 - 28.05 (FRA + ENG)
40006 - GESTRAF10

Hodnotová a funkční analýza
Paříž : 31.05 - 04.06 (FRA)
40008 - ANAFON10

Model HDM 4 : strategie - plánování - projekty
Paříž : 07.06 - 18.06 (FRA)
40030 - HDM10

Sestavení a financování projektů v infrastruktuře
Paříž : 14.06 - 18.06 (ENG)
40010 - FIPROJ10

Řízení vodních zdrojů
Paříž : 21.06 - 01.07 (FRA)
40012 - GESTEAU10

Ozdravění městského prostředí
Paříž : 21.06 - 02.07 (FRA)
40011 - ASSURB10

Projektové inženýrství : řízení lidských zdrojů a vzdělávání
Paříž : 21.06 - 09.07 (FRA)
40013 - IGRH10

Cyklus vysokoškolských studií Silnice 2010 -2011
Paříž : 13.09 - 26.11 & 11.04 - 17.06 (FRA + ENG)
40014 - ROUTES 1011

Ekonomické zhodnocení projektů v infrastruktuře
Paříž : 13.09 - 24.09 (FRA + ENG)
40015 - EVECO10


Ekonomie dopravy
Paříž : 13.09 - 24.09 (FRA + ENG)
40016 - ECOTRANS10

Správa a údržba silnic
Paříž : 27.09 - 07.10 (FRA + ENG)
40017 - ROMAINT10

Údržba přístavní infrastruktury
Paříž : 04.10 - 15.10 (FRA)
40018 - MINFRAPOR10

Údržba letištní infrastruktury
Paříž : 04.10 - 15.10 (FRA)
40019 - MINFRAERO10

Právní formulace a sjednávání mezinárodních smluv
Paříž : 11.10 - 15.10 (FRA + ENG)
40020 - MONJUR10

Inženýrské služby, modelování a finanční regulace v projektech infrastruktury při spolupráci veřejného a soukromého sektoru
Paříž : 18.10 - 22.10 (FRA)
40021 - MOREFI10

Spolupráce mezi veřejným a soukromým sektorem a správa komunálních služeb : zásobování vodou, doprava a chudoba
Paříž : 18.10 - 22.10 (FRA)
40022 - PPPSEVURB10

Komunální služby : organizace, financování, tarifikace, řízení
Paříž : 18.10 - 29.10 (FRA)
40023 - SEVURB10

Informatika a správa komunikací
Paříž : 18.10 - 29.10 (FRA + ENG)
40024 - INFOGER10

Správa činností v projektech renovace městských čtvrtí
Paříž : 15.11 - 26.11 (FRA)
40025 - REHAB10

Bezpečnost silničního provozu
Paříž : 15.11 - 26.11 (FRA + ENG)
40026 - SECROUTE10

Model HDM 4 : strategie - plánování - projekty
Paříž : 15.11 - 26.11 (FRA)
40031 - HDM10

Veřejná správa : zakázky a koupě
Paříž : du 29.11 - 10.12 (FRA + ENG)
40027 - GESPUB10

Řízení technických služeb na úrovni místních sdružení
Paříž : 29.11 - 10.12 (FRA + ENG)
40028 - GESTECO10


2009 - Mezinárodní vzdělávací kurzy ENPC


- mezinárodní vzdělávací kurzy 2011
- mezinárodní vzdělávací kurzy 2010
- mezinárodní vzdělávací kurzy 2008
- mezinárodní vzdělávací kurzy 2007
- mezinárodní vzdělávací kurzy 2006
- mezinárodní vzdělávací kurzy 2005
- mezinárodní vzdělávací kurzy 2004
- mezinárodní vzdělávací kurzy 2003
- mezinárodní vzdělávací kurzy 2002

Elektronická adresa (*) :


Jméno a příjmení (*) :


Jiné údaje - rganizace, funkce, poštovní adresa, stát, telefon, fax atd...:


Přeji si obdržet materiály ve francouzštině (FRA)


Přeji si obdržet materiály v angličtině(ENG)


Přeji si obdržet materiály ve francouzštině i v angličtině (FRA + ENG)


Cyklus vysokoškolských studií Silnice 2009
Paříž : 06.04 - 29.05 & 14.09 - 20.11 (FRA + ENG)
49000 - CESROUTE 2009

Geotechnické zpracování staveb a komunikací
Paříž : 06.04 - 24.04 (FRA)
49001 - GEOTECH09

Projektový management - marketing a strategie
Paříž : 14.04 - 24.04 (FRA + ENG)
49002 - MAPROJ09

Posuzování dopadu na životní prostředí
Paříž : 27.04 - 07.05 (FRA)
49003 - EIE09

Management životního prostředí ve městech: odpady, vodovodní síť a trvalý rozvoj
Paříž : 04.05 - 07.05 (FRA)
49004 - MANENV09

Sestavení a regulace přístavních koncesí
Paříž/Le Havre : 11.05 - 15.05 (FRA + ENG)
49005 - CONPORT09

Řízení dopravy a využití pozemní komunikace / Dopravní inženýrství
Paříž : 18.05 - 29.05 (FRA + ENG)
49006 - GESTRAF09

Hodnotová a funkční analýza
Paříž : 02.06 - 05.06 (FRA)
49007 - ANAFON09

Sestavení a financování projektů v infrastruktuře
Paříž : 08.06 - 12.06 (ENG)
49008 - FIPROJ09

Model HDM 4 : strategie - plánování - projekty
Paříž : 08.06 - 19.06 (FRA)
49027 - HDM09

Financování údržby silnic a správa příslušných fondů
Paříž : 22.06 - 26.06 (FRA)
49028 - FIROUTE09

Řízení vodních zdrojů
Paříž : 22.06 - 03.07 (FRA)
49010 - GESTEAU09

Ozdravění městského prostředí
Paříž : 22.06 - 03.07 (FRA)
49011 - ASSURB09

Projektové inženýrství : řízení lidských zdrojů a vzdělávání
Paříž : 22.06 - 10.07 (FRA)
49012 - IGRH09

Ekonomické zhodnocení projektů v infrastruktuře
Paříž : 14.09 - 25.09 (FRA + ENG)
49014 - EVECO09


Ekonomie dopravy
Paříž : 14.09 - 25.09 (FRA + ENG)
49015 - ECOTRANS09

Správa a údržba silnic
Paříž : 28.09 - 09.10 (FRA + ENG)
49016 - ROMAINT09

Údržba přístavní infrastruktury
Paříž : 05.10 - 16.10 (FRA)
49017 - MINFRAPOR09

Údržba letištní infrastruktury
Paříž : 05.10 - 16.10 (FRA)
49018 - MINFRAERO09

Právní formulace a sjednávání mezinárodních smluv
Paříž : 12.10 - 16.10 (FRA + ENG)
49019 - MONJUR09

Inženýrské služby, modelování a finanční regulace v projektech infrastruktury při spolupráci veřejného a soukromého sektoru
Paříž : 19.10 - 23.10 (FRA)
49009 - MOREFI09

Spolupráce mezi veřejným a soukromým sektorem a správa komunálních služeb : zásobování vodou, doprava a chudoba
Paříž : 19.10 - 23.10 (FRA)
49020 - PPPSEVURB09

Komunální služby : organizace, financování, tarifikace, řízení
Paříž : 19.10 - 30.10 (FRA)
49021 - SEVURB09

Informatika a správa komunikací
Paříž : 19.10 - 30.10 (FRA + ENG)
49022 - INFOGER09

Správa činností v projektech renovace městských čtvrtí
Paříž : 09.11 - 20.11 (FRA)
49023 - REHAB09

Bezpečnost silničního provozu
Paříž : 09.11 - 20.11 (FRA + ENG)
49024 - SECROUT09

Model HDM 4 : strategie - plánování - projekty
Paříž : 16.11 - 27.11 (FRA)
49030 - HDM09

Řízení technických služeb na úrovni místních sdružení
Paříž : 23.11 - 04.12 (FRA + ENG)
49025 - GESTECO09

Veřejná správa : zakázky a koupě
Paříž : du 23.11 - 04.12 (FRA + ENG)
49026 - GESPUB09


2008 - Mezinárodní vzdělávací kurzy ENPC


- mezinárodní vzdělávací kurzy 2011
- mezinárodní vzdělávací kurzy 2010
- mezinárodní vzdělávací kurzy 2009
- mezinárodní vzdělávací kurzy 2007
- mezinárodní vzdělávací kurzy 2006
- mezinárodní vzdělávací kurzy 2005
- mezinárodní vzdělávací kurzy 2004
- mezinárodní vzdělávací kurzy 2003
- mezinárodní vzdělávací kurzy 2002

Elektronická adresa (*) :


Jméno a příjmení (*) :


Jiné údaje - rganizace, funkce, poštovní adresa, stát, telefon, fax atd...:


Přeji si obdržet materiály ve francouzštině (FRA)


Přeji si obdržet materiály v angličtině(ENG)


Přeji si obdržet materiály ve francouzštině i v angličtině (FRA + ENG)


Cyklus vysokoškolských studií Silnice 2008
Paříž : 07.04 - 30.05 & 15.09 - 25.11 (FRA + ENG)
48000 - CESROUTE 2008

Geotechnické zpracování staveb a komunikací
Paříž : 07.04 - 25.04 (FRA)
48001 - GEOTECH08

Projektový management - marketing a strategie
Paříž : 14.04 - 25.04 (FRA + ENG)
48002 - MAPROJ08

Posuzování dopadu na životní prostředí
Paříž : 28.04 - 09.05 (FRA)
48003 - EIE08

Management životního prostředí ve městech: odpady, vodovodní síť a trvalý rozvoj
Paříž : 05.05 - 09.05 (FRA)
48004 - MANENV08

Sestavení a regulace přístavních koncesí
Paříž/Le Havre : 19.05 - 23.05 (FRA + ENG)
48005 - CONPORT08

Řízení dopravy a využití pozemní komunikace / Dopravní inženýrství
Paříž : 19.05 - 30.05 (FRA + ENG)
48006 - GESTRAF08

Model HDM 4 : strategie - plánování - projekty
Paříž : 26.05 - 06.06 (FRA)
48028 - HDM08

Hodnotová a funkční analýza
Paříž : 02.06 - 06.06 (FRA)
48007 - ANAFON08

Sestavení a financování projektů v infrastruktuře
Paříž : 09.06 - 13.06 (ENG)
48008 - FIPROJ08

Inženýrské služby, modelování a finanční regulace v projektech infrastruktury při spolupráci veřejného a soukromého sektoru
Paříž : 16.06 - 20.06 (FRA)
48009 - MOREFI08

Financování údržby silnic a správa příslušných fondů
Paříž : 18.06 - 24.06 (FRA)
48029 - FIROUTE08

Řízení vodních zdrojů
Paříž : 23.06 - 04.07 (FRA)
48010 - GESTEAU08

Ozdravění městského prostředí
Paříž : 23.06 - 04.07 (FRA)
48011 - ASSURB08

Projektové inženýrství : řízení lidských zdrojů a vzdělávání
Paříž : 23.06 - 11.07 (FRA)
48012 - IGRH08

Ekonomické zhodnocení projektů v infrastruktuře
Paříž : 15.09 - 26.09 (FRA + ENG)
48014 - EVECO08


Ekonomie dopravy
Paříž : 15.09 - 26.09 (FRA + ENG)
48015 - ECOTRANS08

Správa a údržba silnic
Paříž : 29.09 - 10.10 (FRA + ENG)
48016 - ROMAINT08

Údržba přístavní infrastruktury
Paříž : 06.10 - 17.10 (FRA)
48017 - MINFRAPOR08

Údržba letištní infrastruktury
Paříž : 06.10 - 17.10 (FRA)
48018 - MINFRAERO08

Právní formulace a sjednávání mezinárodních smluv
Paříž : 13.10 - 17.10 (FRA + ENG)
48019 - MONJUR08

Spolupráce mezi veřejným a soukromým sektorem a správa komunálních služeb : zásobování vodou, doprava a chudoba
Paříž : 20.10 - 24.10 (FRA)
48020 - PPPSEVURB08

Komunální služby : organizace, financování, tarifikace, řízení
Paříž : 20.10 - 31.10 (FRA)
48021 - SEVURB08

Informatika a správa komunikací
Paříž : 20.10 - 31.10 (FRA + ENG)
48022 - INFOGER08

Správa činností v projektech renovace městských čtvrtí
Paříž : 12.11 - 21.11 (FRA)
48023 - REHAB08

Bezpečnost silničního provozu
Paříž : 12.11 - 25.11 (FRA + ENG)
48024 - SECROUT08

Řízení technických služeb na úrovni místních sdružení
Paříž : 24.11 - 05.12 (FRA + ENG)
48025 - GESTECO08

Veřejná správa : zakázky a koupě
Paříž : du 24.11 - 05.12 (FRA + ENG)
48026 - GESPUB08


2007 - Mezinárodní vzdělávací kurzy ENPC


- mezinárodní vzdělávací kurzy 2011
- mezinárodní vzdělávací kurzy 2010
- mezinárodní vzdělávací kurzy 2009
- mezinárodní vzdělávací kurzy 2008
- mezinárodní vzdělávací kurzy 2006
- mezinárodní vzdělávací kurzy 2005
- mezinárodní vzdělávací kurzy 2004
- mezinárodní vzdělávací kurzy 2003
- mezinárodní vzdělávací kurzy 2002

Elektronická adresa (*) :


Jméno a příjmení (*) :


Jiné údaje - rganizace, funkce, poštovní adresa, stát, telefon, fax atd...:


Přeji si obdržet materiály ve francouzštině (FRA)


Přeji si obdržet materiály v angličtině(ENG)


Přeji si obdržet materiály ve francouzštině i v angličtině (FRA + ENG)


Cyklus vysokoškolských studií Silnice 2007
Paříž : 10.04 - 01.06 & 17.09 - 23.11 (FRA + ENG)
47001 - CESROUTE 2007

Geotechnické zpracování staveb a komunikací
Paříž : 10.04 - 27.04 (FRA)
47002 - GEOTECH07

Projektový management - marketing a strategie
Paříž : 16.04 - 27.04 (FRA + ENG)
47003 - MAPROJ07

Posuzování dopadu na životní prostředí
Paříž : 30.04 - 11.05 (FRA)
47004 - EIE07

Management životního prostředí ve městech: odpady, vodovodní síť a trvalý rozvoj
Paříž : 07.05 - 11.05 (FRA)
47005 - MANENV07

Řízení dopravy a využití pozemní komunikace / Dopravní inženýrství
Paříž : 21.05 - 01.06 (FRA + ENG)
47007 - GESTRAF07

Model HDM 4 : strategie - plánování - projekty
Paříž : 28.05 - 08.06 (FRA)
47031 - HDM07

Hodnotová a funkční analýza
Paříž : 04.06 - 08.06 (FRA)
47008 - ANAFON07

Sestavení a financování projektů v infrastruktuře
Paříž : 11.06 - 15.06 (ENG)
47009 - FIPROJ07

Inženýrské služby, modelování a finanční regulace v projektech infrastruktury při spolupráci veřejného a soukromého sektoru
Paříž : 18.06 - 22.06 (FRA)
47010 - MOREFI07

Sestavení a regulace přístavních koncesí
Paříž/Le Havre : 19.06 - 22.06 (FRA + ENG)
47006 - CONPORT07

Financování údržby silnic a správa příslušných fondů
Paříž : 20.06 - 26.06 (FRA)
47028 - FIROUTE07

Řízení vodních zdrojů
Paříž : 25.06 - 06.07 (FRA)
47011 - GESTEAU07

Ozdravění městského prostředí
Paříž : 25.06 - 06.07 (FRA)
47012 - ASSURB07

Projektové inženýrství : řízení lidských zdrojů a vzdělávání
Paříž : 25.06 - 13.07 (FRA)
47013 - IGRH07

Správa a údržba silnic
Paříž : 17.09 - 28.09 (FRA + ENG)
47016 - ROMAINT07

Právní formulace a sjednávání mezinárodních smluv
Paříž : 24.09 - 28.09 (FRA + ENG)
47017 - MONJUR07

Údržba přístavní infrastruktury
Paříž : 01.10 - 12.10 (FRA)
47018 - MINFRAPOR07

Údržba letištní infrastruktury
Paříž : 01.10 - 12.10 (FRA)
47027 - MINFRAERO07

Ekonomické zhodnocení projektů v infrastruktuře
Paříž : 01.10 - 12.10 (FRA + ENG)
47019 - EVECO07


Ekonomie dopravy
Paříž : 01.10 - 12.10 (FRA + ENG)
47020 - ECOTRANS07

Spolupráce mezi veřejným a soukromým sektorem a správa komunálních služeb : zásobování vodou, doprava a chudoba
Paříž : 15.10 - 19.10 (FRA)
47021 - PPPSEVURB07

Komunální služby : organizace, financování, tarifikace, řízení
Paříž : 15.10 - 26.10 (FRA)
47022 - SEVURB07

Informatika a správa komunikací
Paříž : 15.10 - 26.10 (FRA + ENG)
47023 - INFOGER07

Správa činností v projektech renovace městských čtvrtí
Paříž : 12.11 - 23.11 (FRA)
47014 - REHAB07

Bezpečnost silničního provozu
Paříž : 12.11 - 23.11 (FRA + ENG)
47024 - SECROUT07

Model HDM4 : strategie - plánování - projekty
Paříž : 12.11 - 23.11(ENG)
47030 - HDM07

Řízení technických služeb na úrovni místních sdružení
Paříž : 26.11 - 07.12 (FRA + ENG)
47025 - GESTECO07

Veřejná správa : zakázky a koupě
Paříž : du 26.11 - 07.12 (FRA + ENG)
47026 - GESPUB07


2006 - Mezinárodní vzdělávací kurzy ENPC


- mezinárodní vzdělávací kurzy 2011
- mezinárodní vzdělávací kurzy 2010
- mezinárodní vzdělávací kurzy 2009
- mezinárodní vzdělávací kurzy 2008
- mezinárodní vzdělávací kurzy 2007
- mezinárodní vzdělávací kurzy 2005
- mezinárodní vzdělávací kurzy 2004
- mezinárodní vzdělávací kurzy 2003
- mezinárodní vzdělávací kurzy 2002

Elektronická adresa (*) :


Jméno a příjmení (*) :


Jiné údaje - rganizace, funkce, poštovní adresa, stát, telefon, fax atd...:


Přeji si obdržet materiály ve francouzštině (FRA)


Přeji si obdržet materiály v angličtině(ENG)


Přeji si obdržet materiály ve francouzštině i v angličtině (FRA + ENG)


Cyklus vysokoškolských studií Silnice 2006
Paříž : 19.04 - 02.06 & 18.09 - 24.11 (FRA + ENG)
46001 - CESROUTE 2006

Projektový management - marketing a strategie
Paříž : 18.04 - 28.04 (FRA + ENG)
46002 - MAPROJ06

Posuzování dopadu na životní prostředí
Paříž : 02.05 - 12.05 (FRA)
46003 - EIE06

Management životního prostředí ve městech: odpady, vodovodní síť a trvalý rozvoj
Paříž : 09.05 - 12.05 (FRA)
46004 - MANENV06

Sestavení a regulace přístavních koncesí
Paříž/Le Havre : 15.05 - 19.05 (FRA + ENG)
46005 - CONPORT06

Řízení dopravy a využití pozemní komunikace / Dopravní inženýrství
Paříž : 22.05 - 02.06 (FRA + ENG)
46006 - GESTRAF06

Model HDM 4 : strategie - plánování - projekty
Paříž : 29.05 - 09.06 (FRA)
46029 - HDM06

Geotechnické zpracování staveb a komunikací
Paříž : 05.06 - 24.06 (FRA)
46026 - GEOTECH06

Hodnotová a funkční analýza
Paříž : 06.06 - 09.06 (FRA)
46007 - ANAFON06

Sestavení a financování projektů v infrastruktuře
Paříž : 12.06 - 16.06 (ENG)
46008 - FIPROJ06

Inženýrské služby, modelování a finanční regulace v projektech infrastruktury při spolupráci veřejného a soukromého sektoru
Paříž : 19.06 - 23.06 (FRA)
46009 - MOREFI06

Financování údržby silnic a správa příslušných fondů
Paříž : 21.06 - 27.06 (FRA)
46030 - FIROUTE06

Projektové inženýrství : řízení lidských zdrojů a vzdělávání
Paříž : 26.06 - 13.07 (FRA)
46010 - IGRH06

Řízení vodních zdrojů
Paříž : 26.06 - 07.07 (FRA)
46011 - GESTEAU06

Ozdravění městského prostředí
Paříž : 26.06 - 07.07 (FRA)
46012 - ASSURB06

Správa činností v projektech renovace městských čtvrtí
Paříž : 11.09 - 22.09 (FRA)
46013 - REHAB06

Ekonomické zhodnocení projektů v infrastruktuře
Paříž : du 18.09 - 29.09 (FRA + ENG)
46015 - EVECO06


Ekonomie dopravy
Paříž : 18.09 - 29.09 (FRA + ENG)
46016 - ECOTRANS06

Údržba přístavní a letištní infrastruktury
Paříž : 25.09 - 13.10 (FRA)
46017 - MINFRAPA06

Správa a údržba silnic
Paříž : 02.10 - 13.10 (FRA + ENG)
46018 - ROMAINT06

Právní formulace a sjednávání mezinárodních smluv
Paříž : 16.10 - 20.10 (FRA + ENG)
46019 - MONJUR06

Spolupráce mezi veřejným a soukromým sektorem a správa komunálních služeb : zásobování vodou, doprava a chudoba
Paříž : 23.10 - 27.10 (FRA)
46020 - PPPSEVURB06

Komunální služby : organizace, financování, tarifikace, řízení
Paříž : 23.10 - 03.11 (FRA)
46021 - SEVURB06

Informatika a správa komunikací
Paříž : 23.10 - 03.11 (FRA + ENG)
46022 - INFOGER06

Bezpečnost silničního provozu
Paříž : 13.11 - 24.11 (FRA + ENG)
46023 - SECROUT06

Model HDM4 : strategie - plánování - projekty
Paříž : 13.11 - 24.11(ENG)
46032 - HDM06

Řízení technických služeb na úrovni místních sdružení
Paříž : 27.11 - 08.12 (FRA + ENG)
46024 - GESTECO06

Veřejná správa : zakázky a koupě
Paříž : du 27.11 - 08.12 (FRA + ENG)
46025 - GESPUB06


2005 - Mezinárodní vzdělávací kurzy ENPC


- mezinárodní vzdělávací kurzy 2011
- mezinárodní vzdělávací kurzy 2010
- mezinárodní vzdělávací kurzy 2009
- mezinárodní vzdělávací kurzy 2008
- mezinárodní vzdělávací kurzy 2007
- mezinárodní vzdělávací kurzy 2006
- mezinárodní vzdělávací kurzy 2004
- mezinárodní vzdělávací kurzy 2003
- mezinárodní vzdělávací kurzy 2002

Elektronická adresa (*) :


Jméno a příjmení (*) :


Jiné údaje - rganizace, funkce, poštovní adresa, stát, telefon, fax atd...:


Přeji si obdržet materiály ve francouzštině (FRA)


Přeji si obdržet materiály v angličtině(ENG)


Přeji si obdržet materiály ve francouzštině i v angličtině (FRA + ENG)


Geotechnické zpracování staveb a komunikací
Paříž : 04.04 - 22.04 (FRA)
44035 - GEOTECH04

Cyklus vysokoškolských studií Silnice 2005
Paříž : 11.04 - 03.06 & 19.09 - 25.11 (FRA + ENG)
45002 - CESROUTE 2005

Projektový management - marketing a strategie
Paříž : 18.04 - 29.04 (FRA + ENG)
45003 - MAPROJ05

Řízení a partnerství v odvětví dopravy
Paříž : 2005 / 1 (FRA)
45031 - PPPTRANS05

Posuzování dopadu na životní prostředí
Paříž : 02.05 - 13.05 (FRA)
45004 - EIE05

Management životního prostředí ve městech: odpady, vodovodní síť a trvalý rozvoj
Paříž : 09.05 - 13.05 (FRA)
45006 - MANENV05

Sestavení a regulace přístavních koncesí
Paříž/Le Havre : 09.05 - 13.05 (FRA + ENG)
45005 - CONPORT05

Řízení dopravy a využití pozemní komunikace / Dopravní inženýrství
Paříž : 23.05 - 03.06 (FRA + ENG)
45007 - GESTRAF05

Model HDM 4 : strategie - plánování - projekty
Paříž : 31.05 - 10.05 (FRA)
45027 - HDM05

Přeprava osob: projekt, realizace a využívání přepravní sítě
Paříž : 2005/1 (FRA + ENG)
45033 - SITU05

Hodnotová a funkční analýza
Paříž : 06.06 - 10.06 (FRA)
45008 - ANAFON05

Sestavení a financování projektů v infrastruktuře
Paříž : 13.06 - 17.06 (ENG)
45009 - FIPROJ05

Inženýrské služby, modelování a finanční regulace v projektech infrastruktury při spolupráci veřejného a soukromého sektoru
Paříž : 20.06 - 24.06 (FRA)
45010 - MOREFI05

Financování údržby silnic a správa příslušných fondů
Paříž : 22.06 - 28.06 (FRA)
45029 - FIROUTE05

Ozdravění městského prostředí
Paříž : 27.06 - 08.07 (FRA)
45011 - ASSURB05

Řízení vodních zdrojů
Paříž : 27.06 - 08.07 (FRA)
45013 - GESTEAU05

Projektové inženýrství : řízení lidských zdrojů a vzdělávání
Paříž : 27.06 - 13.07 (FRA)
45012 - IGRH05

Bien gérer les marchés d’entretien routier
Paříž : 29.06 - 02.07 (FRA)
45030 - MARCHE05

Správa činností v projektech renovace městských čtvrtí
Paříž : 12.09 - 23.09 (FRA)
45014 - REHAB05

Ekonomie dopravy
Paříž : 19.09 - 30.09 (FRA + ENG)
45015 - ECOTRANS05

Ekonomické zhodnocení projektů v infrastruktuře
Paříž : du 19.09 - 30.09 (FRA + ENG)
45016 - EVECO05


Údržba přístavní a letištní infrastruktury
Paříž : 26.09 - 14.10 (FRA)
45018 - MINFRAPA05

Správa a údržba silnic
Paříž : 03.10 - 14.10 (FRA + ENG)
45019 - ROMAINT05

Právní formulace a sjednávání mezinárodních smluv
Paříž : 17.10 - 21.10 (FRA + ENG)
45020 - MONJUR05

Informatika a správa komunikací
Paříž : 24.10 - 04.11 (FRA + ENG)
45021 - INFOGER05

Spolupráce mezi veřejným a soukromým sektorem a správa komunálních služeb : zásobování vodou, doprava a chudoba
Paříž : 24.10 - 28.10 (FRA)
45022 - PPPSEVURB05

Komunální služby : organizace, financování, tarifikace, řízení
Paříž : 24.10 - 04.11 (FRA)
45023 - SEVURB05

Bezpečnost silničního provozu
Paříž : 14.11 - 25.11 (FRA + ENG)
45024 - SECROUT05

Model HDM4 : strategie - plánování - projekty
Paříž : 15.11 - 25.11(ENG)
45028 - HDM05

Řízení technických služeb na úrovni místních sdružení
Paříž : 28.11 - 09.12 (FRA + ENG)
45025 - GESTECO05

Veřejná správa : zakázky a koupě
Paříž : du 28.11 - 09.12 (FRA + ENG)
45026 - GESPUB05


2004 - Mezinárodní vzdělávací kurzy ENPC


- mezinárodní vzdělávací kurzy 2011
- mezinárodní vzdělávací kurzy 2010
- mezinárodní vzdělávací kurzy 2009
- mezinárodní vzdělávací kurzy 2008
- mezinárodní vzdělávací kurzy 2007
- mezinárodní vzdělávací kurzy 2006
- mezinárodní vzdělávací kurzy 2005
- mezinárodní vzdělávací kurzy 2003
- mezinárodní vzdělávací kurzy 2002

Elektronická adresa (*):

Jméno a příjmení (*):

Jiné údaje- organizace, funkce, poštovní adresa, stát, telefon, fax atd...:

Přeji si obdržet materiály ve francouzštině (FRA)

Přeji si obdržet materiály v angličtině(ENG)

Přeji si obdržet materiály ve francouzštině i v angličtině (FRA + ENG)

Cyklus vysokoškolských studií Silnice 2004
Paříž : 13.04. - 26.11. (FRA + ENG)
44015 - CESROUTE 2004

Projektový management - marketing a strategie
Paříž : 13.04. - 23.04. (FRA + ENG)
44003 - MAPROJ04


Řízení a partnerství v odvětví dopravy
Paříž : 19.04. - 23.04. (FRA)
44026 - PPPTRANS04

Posuzování dopadu na životní prostředí
Paříž : 26.04. - 07.05. (FRA)
44004 - EIE04

Management životního prostředí ve městech: odpady, vodovodní síť a trvalý rozvoj
Paříž : 03.05. - 07.05. (FRA)
44005 - MANENV04

Sestavení a regulace přístavních koncesí
Paříž/Le Havre : 10.05. - 14.05. (FRA + ENG)
44006 - CONPORT04

Řízení dopravy a využití pozemní komunikace / Dopravní inženýrství
Paříž : 24.05. - 04.06. (FRA + ENG)
44007 - GESTRAF04

Model HDM 4: strategie - plánování - projekty
Paříž : 01.06. - 11.06. (FRA)
44028 - HDM04

Přeprava osob: projekt, realizace a využívání přepravní sítě
Paříž : 01.06. - 11.06. (FRA + ENG)
44036 - SITU04

Hodnotová a funkční analýza
Paříž : 07.06. - 11.06. (FRA)
44008 - ANAFON04

Financování údržby silnic a správa příslušných fondů
Paříž : 21.06. - 25.06. (FRA)
44029 - FIROUTE04

Řízení vodních zdrojů
Paříž : 21.06. - 02.07. (FRA)
44009 - GESTEAU04

Ozdravění městského prostředí
Paříž : 21.06. - 02.07. (FRA)
44010 - ASSURB04

Projektové inženýrství : řízení lidských zdrojů a vzdělávání
Paříž : 21.06. - 09.07. (FRA)
44011 - IGRH04

Sestavení a financování projektů v infrastruktuře
Paříž : 28.06. - 02.07. (ENG)
44012 - FIPROJ04

Inženýrské služby, modelování a finanční regulace v projektech infrastruktury při spolupráci veřejného a soukromého sektoru
Paříž : 05.07. - 09.07. (FRA)
44013 - MOREFI04

Správa činností v projektech renovace městských čtvrtí
Paříž : 13.09. - 24.09. (FRA)
44016 - REHAB04

Ekonomické zhodnocení projektů v infrastruktuře
Paříž : 20.09. - 01.10. (FRA + ENG)
44017 - EVECO04

Ekonomie dopravy
Paříž : 20.09. - 01.10. (FRA + ENG)
44018 - ECOTRANS04

Správa a údržba silnic
Paříž : 04.10. - 15.10. (ENG)
44032 - ROMAINT04

Údržba přístavní a letištní infrastruktury
Paříž : 04.10. - 22.10. (FRA)
44019 - MINFRAPA04

Geotechnické zpracování staveb a komunikací
Paříž : 11.10. - 29.10. (FRA)
44035 - GEOTECH04

Právní formulace a sjednávání mezinárodních smluv
Paříž : 18.10. - 22.10. (FRA + ENG)
44020 - MONJUR04

Informatika a správa komunikací
Paříž : 18.10. - 26.10. (FRA + ENG)
44033 - INFOGER03

Spolupráce mezi veřejným a soukromým sektorem a správa komunálních služeb : zásobování vodou, doprava a chudoba
Paříž : 25.10. - 29.10. (FRA)
44021 - PPPSEVURB04

Komunální služby : organizace, financování, tarifikace, řízení
Paříž : 25.10. - 05.11. (FRA)
44022 - SEVURB04

ModelHDM4:strategie - plánování - projekty
Paříž : 08.11. - 19.11. (ENG)
44034- HDM04

Bezpečnost silničního provozu
Paříž : 15.11. - 26.11. (FRA + ENG)
44023 - SECROUT04

Řízení technických služeb na úrovni místních sdružení
Paříž : 29.11. - 10.12. (FRA + ENG)
44024 - GESTECO04

Veřejná správa : zakázky a koupě
Paříž : 29.11. - 10.12. (FRA + ENG)
44025 - GESPUB04


2003 - Mezinárodní vzdělávací kurzy ENPC


- mezinárodní vzdělávací kurzy 2011
- mezinárodní vzdělávací kurzy 2010
- mezinárodní vzdělávací kurzy 2009
- mezinárodní vzdělávací kurzy 2008
- mezinárodní vzdělávací kurzy 2007
- mezinárodní vzdělávací kurzy 2006
- mezinárodní vzdělávací kurzy 2005
- mezinárodní vzdělávací kurzy 2004
- mezinárodní vzdělávací kurzy 2002

Elektronická adresa (*):

Jméno a příjmení (*):

Jiné údajeorganizace, funkce, poštovní adresa, stát, telefon, fax atd...:

Přeji si obdržet materiály ve francouzštině (FRA)

Přeji si obdržet materiály v angličtině(ENG)

Přeji si obdržet materiály ve francouzštině i v angličtině (FRA + ENG)

Spolupráce mezi veřejným a soukromým sektorem a správa komunálních služeb: zásobování vodou, doprava a chudoba
Paříž : 03.02. - 07.02. (FRA)
42347 - PPPSEVURB02

Řízení a partnerství v odvětví dopravy
Paříž : 07.04. - 11.04. (FRA)
43001 - PPPTRANS03

Cyklus vysokoškolských studií Silnice (2002-2003)- Modul 2
Paříž : 10.04. - 14.05. (FRA + ENG)
43003 - CESROUTE02-03

Projektový management - marketing a strategie
Paříž : 14.04. - 25.04. (FRA + ENG)
43004 - MAPROJ03


Posuzování dopadu na životní prostředí
Paříž : 28.04. - 09.05. (FRA)
43005 - EIE03

Sestavení a regulace přístavních koncesí
Paříž/Le Havre : 12.05. - 16.05. (FRA + ENG)
43006 - CONPORT03

Ozdravění městského prostředí
Paříž : 19.05. - 30.05. (FRA)
43008 - ASSURB03

Model HDM 4: strategie - plánování - projekty- proje
Paříž : 02.06. - 13.06. (FRA)
43009 - HDM03

Městská doprava
Paříž : 02.06. - 20.06. (FRA + ENG)
43010 - SITU03

Řízení dopravy a využití pozemní komunikace / Dopravní inženýrství
Paříž : 16.06. - 27.06. (FRA + ENG)
43011 - GESTRAF03

Sestavení a financování projektů v infrastruktuře
Paříž : 23.06. - 27.06. (ENG)
43012 - FIPROJ03

Projektové inženýrství: řízení lidských zdrojů a vzdělávání
Paříž : 23.06. - 11.07. (FRA)
43013 - IGRH03

Financování údržby silnic a správa příslušných fondů
Paříž : 30.06. - 04.07. (FRA)
43014 - FIROUTE03

Informatika a správa komunikací
Západní Afrika : 30.06. - 11.07. (FRA)
43015 - INFGER03

Řízení vodních zdrojů
Paříž
30/06 - 11/07 (FRA)
43016 - GESTEAU03

Cyklus vysokoškolských studií Silnice (2002-2003) - Modul 3
Paříž : 10.09. - 30.10. (FRA + ENG)
43017 - CESROUTE 02-03

Cyklus vysokoškolských studií Silnice (2003-2004) - Module 1
Paříž : 10.09. - 3.12. (FRA + ENG)
43018 - CESROUTE 03-04

Ekonomické zhodnocení projektů v infrastruktuře
Paříž : 22.09. - 03.10. (FRA + ENG)
43019 - EVECO03

Ekonomie dopravy
Paříž : 22.09. - 03.10. (FRA + ENG)
43020 - ECOTRANS03

Správa a údržba silnic
Paříž : 22.09. - 3.10. (ENG)
43021 - ROMAINT03

Silniční a železniční stavby
Západní Afrika : 22.09. - 10.10. (FRA)
43022 - OA03

Správa činností v projektech renovace městských čtvrtí
Paříž : 29.09. - 17.10. (FRA)
43023 - REHAB03

Údržba přístavní a letištní infrastruktury
Paříž : 06.10. - 24.10. (FRA)
43024 - MINFRAPA03

Management životního prostředí ve městech : odpady, vodovodní síť a trvalý rozvoj
Paříž : 13.10. - 17.10. (FRA)
43039 - MANENV03

Geotechnické zpracování staveb a komunikací
Paříž : 13.10. - 31.10. (FRA)
43002 - GEOTECH03

Právní formulace a sjednávání mezinárodních smluv
Paříž : 20.10. - 24.10. (FRA + ENG)
43025 - MONJUR03

Informatika a správa komunikací
Paříž : 20.10. - 28.10. (FRA + ENG)
43026 - INFGER03

Inženýrské služby, modelování a finanční regulace v projektech infrastruktury při spolupráci veřejného a soukromého sektoru
Paříž : 27.10. - 31.10. (FRA)
43043 - MOREFI03

Komunální služby: organizace, financování, tarifikace, řízení
Paříž : 27.10. - 07.11. (FRA)
43027 - SEVURB03

Spolupráce mezi veřejným a soukromým sektorem a správa komunálních služeb: zásobování vodou, doprava a chudoba
Paříž : 03.11. - 07.11. (FRA)
43028 - PPPSEVURB03

Model HDM4: strategie - plánování - projekty
Paříž : 10.11. - 21.11. (ENG)
43029 - HDM03

Bezpečnost silničního provozu
Paříž : 12.11. - 25.11. (FRA + ENG)
43030 - SECROUT03

Hodnotová a funkční analýza
Paříž : 17.11. - 21.11. (FRA)
43007 - ANAFON03

Řízení technických služeb na úrovni místních sdružení
Paříž : 24.11. - 05.12. (FRA + ENG)
43031 - GESTEC03

Veřejná správa : zakázky a koupě
Paříž : 24.11. - 05.12. (FRA + ENG)
43032 - GESPUB03

Řízení a partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem v odvětvídopravy
Paříž : 2. pololetí (ENG)
43033 - PPPTRANS03


2002/2 - Mezinárodní vzdělávací kurzy ENPC


- mezinárodní vzdělávací kurzy 2011
- mezinárodní vzdělávací kurzy 2010
- mezinárodní vzdělávací kurzy 2009
- mezinárodní vzdělávací kurzy 2008
- mezinárodní vzdělávací kurzy 2007
- mezinárodní vzdělávací kurzy 2006
- mezinárodní vzdělávací kurzy 2005
- mezinárodní vzdělávací kurzy 2004
- mezinárodní vzdělávací kurzy 2003

E-mail:
Priezvisko, Meno:
Autres renseignements* (Organizácia & Fonction, Adresa, Ville et Code Postal, Pays, Telefón, Fax,...):
v jazyku francúzskom (FR)
v jazyku anglickom (AN)
v jazyku francúzskom & anglickom (FR+AN).
42319-ERPED02 - Cestná údr_ba a jej správa v „PED" West Africa 9/09 - 4/10 (FR)
42320-CESROUTE - Cyklus vy__ích _túdií - Cesty (2002-2003) Parí_ modul 1 : 12/09 - 4/12 (FR+AN)
42321-EVECO02 - Ekonomické posúdenie projektov Parí_ 23/09 - 4/10 (FR)
42322-ROMAINT02 - Cestná údr_ba a jej správa Parí_ 23/09 - 4/10 (AN)
42323- OA02 - Cestné a _elezni_né stavby West Africa 23/09 - 11/10 (FR)
42324- REHAB02 - Urbanistická rehabilitácia mestsk_ch _astí Parí_ 30/09 - 18/10 (FR)
42325- MINFRAPA - Údr_ba a infra_truktúra prístavov a letí__ Parí_ 7 - 25/10 (FR)
42326- MONJUR02 - Právnické úkony a jednanie o projektoch Parí_ 21 - 25/10 (FR)
42327- IGR02 - Informatika a správa ciest Parí_ 21 - 29/10 (FR)
42329- SEVURB02 - Urbanistické slu_by : voda, energia, doprava, komunikácie,... Parí_ 28/10 - 8/11 (FR)
42328- GESPARC02 - Správa vozového parku verejnej dopravy West Africa 28/10 - 22/11 (FR)
42330- SECROUT02 - Bezpe_nos_ cestnej premávky Parí_ 12 - 22/11 (FR)
42331- HDM02 - Model HDM4 : stratégia - programovanie - projekty Parí_ 12 - 22/11 (AN)
42333- GESPUB02 - Verejná správa : objednávka a nákup Parí_ 25/11 - 6/12 (FR)
42332- GESTEC02 - Správa technick_ch slu_ieb správnych celkov Parí_ 25/11 - 6/12 (FR)

Vyplněný formulář nám také můžete zaslat faxem na číslo + 33 (0) 1 42 51 61 31 nebo nám zavolejte na 33 (0) 1 42 51 61 10.

   


2013 - Mezinárodní vzdělávací kurzy ENPC
2013 : Mezinárodní vzdělávací kurzy ENPC
Financování infrastruktur a veřejných služeb - Veřejno-soukromé partnerství
Home | Contact | Site | Plan | Admin