CYCLES INTERNATIONAUX / INTERNATIONAL SEMINARS > 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003 & 2002/2 - ENPC : Medzinárodné cykly pokračujúceho vzdelávania

JOURNAL-NEWS
 
CYCLES ROUTES
CYCLE ROUTES 09-10
CYCLE ROUTES 10-11
CYCLE ROUTES 2010
LE CESROUTE DE 1997 ŕ 2009

METHODES / METHODS
A- ACTUALITES / NEWS
B- DEMARCHES / APPROACHES
C- PROCESSUS / PROCESS
D- REFERENCES
E- Formations en support de ces méthodologies
F- Les logiciels supports de ces méthodologies et processus

CYCLES INTERNATIONAUX / INTERNATIONAL SEMINARS
Česky
Arabia - عربية
Bahasa Malaysia
Balgarski
Deutsch
Eesti
English
Espańol
Français
Hanyu - 汉语
Italiano
Kokugo - 国語
Latviski
Lietuviskai
Magyar
Nederlands
Polski
Portugues
Româneste
Ruski - по русски
Slovensky

METRATECH
PARTENAIRES-PARTNERS
RESULTATS / RESULTS
TOURISME & VIE SOCIALE / TOURISM & SOCIAL LIFE

PUBLICATIONS
DOSSIERS PEDAGOGIQUES / PEDAGOGICAL FILES
PRESSES DE L’ENPC

SITE
Comment utiliser le site / How to use this site
Comment y participer / How to contribute

2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003 & 2002/2 - ENPC : Medzinárodné cykly pokračujúceho vzdelávania
vendredi 20 mai 2011 , Jean-Olivier Laval


Zúčastňujete sa projektov vyžadujúcich rozvoj a uplatnenie Vašich technických schopností. Pokračujúce vzdelávanie na Vysokej škole mostných a cestných stavieb (Ecole Nationale des Ponts et Chaussées) Vám chce pripomenúť medzinárodné vzdelávacie cykly, ktoré Vám ponúka v 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003 & 2002/2 a ktoré sú Vám k dispozícii, aby ste sa stali ich absolventmi v nasledujúcich odboroch

- medzinárodné cykly pokračujúceho vzdelávania 2014
- medzinárodné cykly pokračujúceho vzdelávania 2013


2012 : ENPC : Medzinárodné cykly pokračujúceho vzdelávania


- medzinárodné cykly pokračujúceho vzdelávania 2011
- medzinárodné cykly pokračujúceho vzdelávania 2010
- medzinárodné cykly pokračujúceho vzdelávania 2009
- medzinárodné cykly pokračujúceho vzdelávania 2008
- medzinárodné cykly pokračujúceho vzdelávania 2007
- medzinárodné cykly pokračujúceho vzdelávania 2006
- medzinárodné cykly pokračujúceho vzdelávania 2005
- medzinárodné cykly pokračujúceho vzdelávania 2004
- medzinárodné cykly pokračujúceho vzdelávania 2003
- medzinárodné cykly pokračujúceho vzdelávania 2002/2

E-mail (*) :


Priezvisko Meno (*) :


Organizácia, Adresa,Telefón, Fax, ...


vo francúzskom jazyku (FRA)


vo anglickom jazyku (ENG)


zmiešané vo francúzskom & anglickom jazyku (FRA + ENG)


Geotechnické riešenie stavieb a ciest
Paríž : 10/04 - 27/04 (FRA)
42001 - GEOTECH12

Projektový manažment - marketing a stratégie
Paríž : 16/04 - 27/04 (FRA + ENG)
42002 - MAPROJ12

lŠtúdia dopadu na životné prostredie
Paríž : 02/05 - 16/05 (FRA)
42003 - EIE12

Management životního prostředí ve městech: odpady, vodovodní síť a trvalý rozvoj
Paríž : 10/05 - 16/05 (FRA)
42004 - MANENV12

Sestavení a regulace přístavních koncesí
Paríž/Le Havre : 21/05 - 25/05 (FRA + ENG)
42005 - CONPORT12

Vytvorenie a financovanie projektov
Paríž : 04/06 - 080/06 (ENG)
42006 - FIPROJ12

Správa dopravy a cestná premávka
Paríž : 04/06 - 15/06 (FRA + ENG)
42007 - GESTRAF12

Funkcionálna analýza - Analýza hodnoty
Paríž : 11/06 - 15/06 (FRA)
42009 - ANAFON12

Model HDM 4 : stratégia - programovanie - projekty
Paríž : 04/06 - 15/06 (FRA)
42027 - HDM12

Projektový inžiniering : riadenie Ľ.Zdrojov a vzdelávanie
Paríž : 18/06 - 06/07 (FRA)
42010 - IGRH12

Riadenie vodných zdrojov
Paríž : 25/06 - 06/07 (FRA)
42011 - GESTEAU12

Urbanistická asanácia
Paríž : 25/06 - 06/07 (FRA)
42012 - ASSURB12

Ekonomické posúdenie projektov
Paríž : 10/09 - 21/09 (FRA + ENG)
42013 - EVECO12


Ekonomika dopravy
Paríž : 10/09 - 21/09 (FRA + ENG)
42014 - ECOTRANS12

Cestná údržba a jej správa
Paríž : 24/09 - 05/10 (FRA + ENG)
42015 - ROMAINT12

Údržba a infraštruktúra prístavov
Paríž : 24/09 - 05/10 (FRA)
42016 - MINFRAPOR12

Údržba a infraštruktúra letíšť
Paríž : 24/09 - 05/10 (FRA)
42017 - MINFRAERO12

Právnické úkony a jednanie o projektoch
Paríž : 08/10 - 12/10 (FRA + ENG)
42018 - MONJUR12

Inženýrské služby, modelování a finanční regulace v projektech infrastruktury při spolupráci veřejného a soukromého sektoru
Paríž : 15/10 - 19/10 (FRA)
42019 - MOREFI12

Regulácia dopravy a partnerstvo v odvetví urbanistické služby
Paríž : 15/10 - 19/10 (FRA)
42020 - PPPSEVURB12

Urbanistické služby : voda, energia, doprava, komunikácie,...
Paríž : 15/10 - 26/10 (FRA)
42021 - SEVURB12

Urbanistická rehabilitácia mestských častí
Paríž : 12/11 - 23/11 (FRA)
42022 - REHAB12

Bezpečnosť cestnej premávky
Paríž : 12/11 - 23/11 (FRA + ENG)
42023 - SECROUT12

Model HDM 4 : stratégia - programovanie - projekty
Paríž : 12/11 - 23/11 (FRA)
42028 - HDM12

Informatika a správa ciest
Paríž : 26/11 - 07/12 (FRA + ENG)
42024 - INFOGER12

Verejná správa: objednávka a nákup
Paríž : 26/11 - 07/12 (FRA + ENG)
42025 - GESPUB12

Správa technických služieb správnych celkov
Paríž : 26/11 - 07/12 (FRA + ENG)
42026-GESTECO12


2011 : ENPC : Medzinárodné cykly pokračujúceho vzdelávania


- medzinárodné cykly pokračujúceho vzdelávania 2010
- medzinárodné cykly pokračujúceho vzdelávania 2009
- medzinárodné cykly pokračujúceho vzdelávania 2008
- medzinárodné cykly pokračujúceho vzdelávania 2007
- medzinárodné cykly pokračujúceho vzdelávania 2006
- medzinárodné cykly pokračujúceho vzdelávania 2005
- medzinárodné cykly pokračujúceho vzdelávania 2004
- medzinárodné cykly pokračujúceho vzdelávania 2003
- medzinárodné cykly pokračujúceho vzdelávania 2002/2

E-mail (*) :


Priezvisko Meno (*) :


Organizácia, Adresa,Telefón, Fax, ...


vo francúzskom jazyku (FRA)


vo anglickom jazyku (ENG)


zmiešané vo francúzskom & anglickom jazyku (FRA + ENG)


Geotechnické riešenie stavieb a ciest
Paríž : 04/04 - 22/04 (FRA)
41001 - GEOTECH11

Projektový manažment - marketing a stratégie
Paríž : 11/04 - 22/04 (FRA + ENG)
41002 - MAPROJ11

lŠtúdia dopadu na životné prostredie
Paríž : 26/04 - 06/05 (FRA)
41003 - EIE11

Management životního prostředí ve městech: odpady, vodovodní síť a trvalý rozvoj
Paríž : 02/05 - 06/05 (FRA)
41004 - MANENV11

Správa dopravy a cestná premávka
Paríž : 09/05 - 20/05 (FRA + ENG)
41005 - GESTRAF11

Sestavení a regulace přístavních koncesí
Paríž/Le Havre : 23/05 - 27/05 (FRA + ENG)
41006 - CONPORT11

Funkcionálna analýza - Analýza hodnoty
Paríž : 06/06 - 10/06 (FRA)
41007 - ANAFON11

Vytvorenie a financovanie projektov
Paríž : 06/06 - 10/06 (ENG)
41008 - FIPROJ11

Model HDM 4 : stratégia - programovanie - projekty
Paríž : 06/06 - 17/06 (FRA)
41027 - HDM11

Projektový inžiniering : riadenie Ľ.Zdrojov a vzdelávanie
Paríž : 20/06 - 08/07 (FRA)
41010 - IGRH11

Riadenie vodných zdrojov
Paríž : 27/06 - 08/07 (FRA)
41011 - GESTEAU11

Urbanistická asanácia
Paríž : 27/06 - 08/07 (FRA)
41012 - ASSURB11

Ekonomické posúdenie projektov
Paríž : 12/09 - 23/09 (FRA + ENG)
41013 - EVECO11


Ekonomika dopravy
Paríž : 12/09 - 23/09 (FRA + ENG)
41014 - ECOTRANS11

Údržba a infraštruktúra prístavov
Paríž : 26/09 - 07/10 (FRA)
41016 - MINFRAPOR11

Údržba a infraštruktúra letíšť
Paríž : 26/09 - 07/10 (FRA)
41017 - MINFRAERO11

Cestná údržba a jej správa
Paríž : 03/10 - 14/10 (FRA + ENG)
41015 - ROMAINT11

Právnické úkony a jednanie o projektoch
Paríž : 10/10 - 14/10 (FRA + ENG)
41018 - MONJUR11

Inženýrské služby, modelování a finanční regulace v projektech infrastruktury při spolupráci veřejného a soukromého sektoru
Paríž : 17/10 - 21/10 (FRA)
41019 - MOREFI11

Regulácia dopravy a partnerstvo v odvetví urbanistické služby
Paríž : 17/10 - 21/10 (FRA)
41020 - PPPSEVURB11

Urbanistické služby : voda, energia, doprava, komunikácie,...
Paríž : 17/10 - 28/10 (FRA)
41021 - SEVURB11

Urbanistická rehabilitácia mestských častí
Paríž : 14/11 - 25/11 (FRA)
41022 - REHAB11

Bezpečnosť cestnej premávky
Paríž : 14/11 - 25/11 (FRA + ENG)
41023 - SECROUT11

Model HDM 4 : stratégia - programovanie - projekty
Paríž : 14/11 - 25/11 (FRA)
41028 - HDM11

Informatika a správa ciest
Paríž : 28/11 - 09/12 (FRA + ENG)
41024 - INFOGER11

Verejná správa: objednávka a nákup
Paríž : 28/11 - 09/12 (FRA + ENG)
41025 - GESPUB11

Správa technických služieb správnych celkov
Paríž : 28/11 - 09/12 (FRA + ENG)
41026-GESTECO11


2010 : ENPC : Medzinárodné cykly pokračujúceho vzdelávania


- medzinárodné cykly pokračujúceho vzdelávania 2011
- medzinárodné cykly pokračujúceho vzdelávania 2009
- medzinárodné cykly pokračujúceho vzdelávania 2008
- medzinárodné cykly pokračujúceho vzdelávania 2007
- medzinárodné cykly pokračujúceho vzdelávania 2006
- medzinárodné cykly pokračujúceho vzdelávania 2005
- medzinárodné cykly pokračujúceho vzdelávania 2004
- medzinárodné cykly pokračujúceho vzdelávania 2003
- medzinárodné cykly pokračujúceho vzdelávania 2002/2

E-mail (*) :


Priezvisko Meno (*) :


Organizácia, Adresa,Telefón, Fax, ...


vo francúzskom jazyku (FRA)


vo anglickom jazyku (ENG)


zmiešané vo francúzskom & anglickom jazyku (FRA + ENG)


Cyklus vyšších štúdií - Cesty 2010
Paríž : 12/04 - 18/06 & 13/09 - 26/11 (FRA + ENG)
40000 - ROUTES 2010

Geotechnické riešenie stavieb a ciest
Paríž : 06/04 - 23/04 (FRA)
40001 - GEOTECH10

Projektový manažment - marketing a stratégie
Paríž : 12/04 - 23/04 (FRA + ENG)
40002 - MAPROJ10

lŠtúdia dopadu na životné prostredie
Paríž : 26/04 - 07/05 (FRA)
40003 - EIE10

Management životního prostředí ve městech: odpady, vodovodní síť a trvalý rozvoj
Paríž : 03/05 - 07/05 (FRA)
40004 - MANENV10

Sestavení a regulace přístavních koncesí
Paríž/Le Havre : 17/05 - 21/05 (FRA + ENG)
40005 - CONPORT10

Správa dopravy a cestná premávka
Paríž : 17/05 - 28/05 (FRA + ENG)
40006 - GESTRAF10

Funkcionálna analýza - Analýza hodnoty
Paríž : 31/05 - 04/06 (FRA)
40008 - ANAFON10

Model HDM 4 : stratégia - programovanie - projekty
Paríž : 07/06 - 18/06 (FRA)
40030 - HDM10

Vytvorenie a financovanie projektov
Paríž : 14/06 - 18/06 (ENG)
40010 - FIPROJ10

Riadenie vodných zdrojov
Paríž : 21/06 - 02/07 (FRA)
40012 - GESTEAU10

Urbanistická asanácia
Paríž : 21/06 - 02/07 (FRA)
40011 - ASSURB10

Projektový inžiniering : riadenie Ľ.Zdrojov a vzdelávanie
Paríž : 21/06 - 09/07 (FRA)
40013 - IGRH10

Cyklus vyšších štúdií - Cesty 2010-2011
Paríž : 13/09 - 26/11 & 11/04 - 17/06 (FRA + ENG)
40014 - ROUTES 1011

Ekonomické posúdenie projektov
Paríž : 13/09 - 24/09 (FRA + ENG)
40015 - EVECO10


Ekonomika dopravy
Paríž : 13/09 - 24/09 (FRA + ENG)
40016 - ECOTRANS10

Cestná údržba a jej správa
Paríž : 27/09 - 08/10 (FRA + ENG)
40017 - ROMAINT10

Údržba a infraštruktúra prístavov
Paríž : 04/10 - 15/10 (FRA)
40018 - MINFRAPOR10

Údržba a infraštruktúra letíšť
Paríž : 04/10 - 15/10 (FRA)
40019 - MINFRAERO10

Právnické úkony a jednanie o projektoch
Paríž : 11/10 - 15/10 (FRA + ENG)
40020 - MONJUR10

Inženýrské služby, modelování a finanční regulace v projektech infrastruktury při spolupráci veřejného a soukromého sektoru
Paríž : 18/10 - 22/10 (FRA)
40021 - MOREFI10

Regulácia dopravy a partnerstvo v odvetví urbanistické služby
Paríž : 18/10 - 22/10 (FRA)
40022 - PPPSEVURB10

Urbanistické služby : voda, energia, doprava, komunikácie,...
Paríž : 189/10 - 29/10 (FRA)
40023 - SEVURB10

Informatika a správa ciest
Paríž : 18/10 - 29/10 (FRA + ENG)
40024 - INFOGER10

Urbanistická rehabilitácia mestských častí
Paríž : 15/11 - 26/11 (FRA)
40025 - REHAB10

Bezpečnosť cestnej premávky
Paríž : 15/11 - 26/11 (FRA + ENG)
40026 - SECROUT10

Model HDM 4 : stratégia - programovanie - projekty
Paríž : 15/11 - 26/11 (FRA)
40031 - HDM10

Verejná správa: objednávka a nákup
Paríž : 29/11 - 10/12 (FRA + ENG)
40027 - GESPUB10

Správa technických služieb správnych celkov
Paríž : 29/11 - 10/12 (FRA + ENG)
40028-GESTECO10


2009 : ENPC : Medzinárodné cykly pokračujúceho vzdelávania


- medzinárodné cykly pokračujúceho vzdelávania 2011
- medzinárodné cykly pokračujúceho vzdelávania 2010
- medzinárodné cykly pokračujúceho vzdelávania 2008
- medzinárodné cykly pokračujúceho vzdelávania 2007
- medzinárodné cykly pokračujúceho vzdelávania 2006
- medzinárodné cykly pokračujúceho vzdelávania 2005
- medzinárodné cykly pokračujúceho vzdelávania 2004
- medzinárodné cykly pokračujúceho vzdelávania 2003
- medzinárodné cykly pokračujúceho vzdelávania 2002/2

E-mail (*) :


Priezvisko Meno (*) :


Organizácia, Adresa,Telefón, Fax, ...


vo francúzskom jazyku (FRA)


vo anglickom jazyku (ENG)


zmiešané vo francúzskom & anglickom jazyku (FRA + ENG)


Cyklus vyšších štúdií - Cesty 2008
Paríž : 06/04 - 29/05 & 14/09 - 20/11 (FRA + ENG)
49000 - CESROUTE 2009

Geotechnické riešenie stavieb a ciest
Paríž : 06/04 - 24/04 (FRA)
49001 - GEOTECH09

Projektový manažment - marketing a stratégie
Paríž : 14/04 - 24/04 (FRA + ENG)
49002 - MAPROJ09

lŠtúdia dopadu na životné prostredie
Paríž : 27/04 - 07/05 (FRA)
49003 - EIE09

Management životního prostředí ve městech: odpady, vodovodní síť a trvalý rozvoj
Paríž : 04/05 - 07/05 (FRA)
49004 - MANENV09

Sestavení a regulace přístavních koncesí
Paríž/Le Havre : 11/05 - 15/05 (FRA + ENG)
49005 - CONPORT09

Správa dopravy a cestná premávka
Paríž : 18/05 - 29/05 (FRA + ENG)
49006 - GESTRAF09

Funkcionálna analýza - Analýza hodnoty
Paríž : 02/06 - 05/06 (FRA)
49007 - ANAFON098

Vytvorenie a financovanie projektov
Paríž : 08/06 - 12/06 (ENG)
49008 - FIPROJ09

Model HDM 4 : stratégia - programovanie - projekty
Paríž : 08/06 - 19/06 (FRA)
49027 - HDM09

Financování údržby silnic a správa příslušných fondů
Paríž : 22/06 - 26/06 (FRA)
49028 - FIROUTE09

Riadenie vodných zdrojov
Paríž : 22/06 - 02/07 (FRA)
49010 - GESTEAU09

Urbanistická asanácia
Paríž : 22/06 - 03/07 (FRA)
49011 - ASSURB09

Projektový inžiniering : riadenie Ľ.Zdrojov a vzdelávanie
Paríž : 22/06 - 10/07 (FRA)
49012 - IGRH09

Ekonomické posúdenie projektov
Paríž : 14/09 - 25/09 (FRA + ENG)
49014 - EVECO09


Ekonomika dopravy
Paríž : 14/09 - 25/09 (FRA + ENG)
49015 - ECOTRANS09

Cestná údržba a jej správa
Paríž : 28/09 - 09/10 (FRA + ENG)
49016 - ROMAINT09

Údržba a infraštruktúra prístavov
Paríž : 05/10 - 16/10 (FRA)
49017 - MINFRAPOR09

Údržba a infraštruktúra letíšť
Paríž : 05/10 - 16/10 (FRA)
49018 - MINFRAERO09

Právnické úkony a jednanie o projektoch
Paríž : 12/10 - 16/10 (FRA + ENG)
49019 - MONJUR09

Inženýrské služby, modelování a finanční regulace v projektech infrastruktury při spolupráci veřejného a soukromého sektoru
Paríž : 19/10 - 23/10 (FRA)
49009 - MOREFI09

Regulácia dopravy a partnerstvo v odvetví urbanistické služby
Paríž : 19/10 - 23/10 (FRA)
49020 - PPPSEVURB09

Urbanistické služby : voda, energia, doprava, komunikácie,...
Paríž : 19/10 - 30/10 (FRA)
49021 - SEVURB09

Informatika a správa ciest
Paríž : 19/10 - 30/10 (FRA + ENG)
49022 - INFOGER09

Urbanistická rehabilitácia mestských častí
Paríž : 09/11 - 20/11 (FRA)
49023 - REHAB09

Bezpečnosť cestnej premávky
Paríž : 09/11 - 20/11 (FRA + ENG)
49024 - SECROUT09

Model HDM 4 : stratégia - programovanie - projekty
Paríž : 16/11 - 27/11 (FRA)
49030 - HDM09

Správa technických služieb správnych celkov
Paríž : 23/11 - 04/12 (FRA + ENG)
49025-GESTECO09

Verejná správa: objednávka a nákup
Paríž : 23/11 - 04/12 (FRA + ENG)
49026 - GESPUB09


2008 : ENPC : Medzinárodné cykly pokračujúceho vzdelávania


- medzinárodné cykly pokračujúceho vzdelávania 2011
- medzinárodné cykly pokračujúceho vzdelávania 2010
- medzinárodné cykly pokračujúceho vzdelávania 2009
- medzinárodné cykly pokračujúceho vzdelávania 2007
- medzinárodné cykly pokračujúceho vzdelávania 2006
- medzinárodné cykly pokračujúceho vzdelávania 2005
- medzinárodné cykly pokračujúceho vzdelávania 2004
- medzinárodné cykly pokračujúceho vzdelávania 2003
- medzinárodné cykly pokračujúceho vzdelávania 2002/2

E-mail (*) :


Priezvisko Meno (*) :


Organizácia, Adresa,Telefón, Fax, ...


vo francúzskom jazyku (FRA)


vo anglickom jazyku (ENG)


zmiešané vo francúzskom & anglickom jazyku (FRA + ENG)


Cyklus vyšších štúdií - Cesty 2008
Paríž : 07/04 - 30/05 & 15/09 - 25/11 (FRA + ENG)
48000 - CESROUTE 2008

Geotechnické riešenie stavieb a ciest
Paríž : 07/04 - 25/04 (FRA)
48001 - GEOTECH08

Projektový manažment - marketing a stratégie
Paríž : 14/04 - 25/04 (FRA + ENG)
48002 - MAPROJ08

lŠtúdia dopadu na životné prostredie
Paríž : 28/04 - 09/05 (FRA)
48003 - EIE08

Management životního prostředí ve městech: odpady, vodovodní síť a trvalý rozvoj
Paríž : 05/05 - 09/05 (FRA)
48004 - MANENV08

Sestavení a regulace přístavních koncesí
Paríž/Le Havre : 19/06 - 23/05 (FRA + ENG)
48005 - CONPORT08

Správa dopravy a cestná premávka
Paríž : 19/05 - 30/05 (FRA + ENG)
48006 - GESTRAF08

Model HDM 4 : stratégia - programovanie - projekty
Paríž : 26/05 - 06/06 (FRA)
48028 - HDM08

Funkcionálna analýza - Analýza hodnoty
Paríž : 02/06 - 06/06 (FRA)
48007 - ANAFON08

Vytvorenie a financovanie projektov
Paríž : 09/06 - 13/06 (ENG)
48008 - FIPROJ08

Inženýrské služby, modelování a finanční regulace v projektech infrastruktury při spolupráci veřejného a soukromého sektoru
Paríž : 16/06 - 20/06 (FRA)
48009 - MOREFI08

Financování údržby silnic a správa příslušných fondů
Paríž : 18/06 - 24/06 (FRA)
48029 - FIROUTE08

Riadenie vodných zdrojov
Paríž : 23/06 - 04/07 (FRA)
48010 - GESTEAU08

Urbanistická asanácia
Paríž : 23/06 - 04/07 (FRA)
48011 - ASSURB08

Projektový inžiniering : riadenie Ľ.Zdrojov a vzdelávanie
Paríž : 23/06 - 11/07 (FRA)
48012 - IGRH08

Ekonomické posúdenie projektov
Paríž : 15/09 - 26/09 (FRA + ENG)
48014 - EVECO08


Ekonomika dopravy
Paríž : 15/09 - 26/09 (FRA + ENG)
48015 - ECOTRANS08

Cestná údržba a jej správa
Paríž : 29/09 - 10/10 (FRA + ENG)
48016 - ROMAINT08

Údržba a infraštruktúra prístavov
Paríž : 06/10 - 17/10 (FRA)
48017 - MINFRAPOR08

Údržba a infraštruktúra letíšť
Paríž : 06/10 - 17/10 (FRA)
48018 - MINFRAERO08

Právnické úkony a jednanie o projektoch
Paríž : 13/10 - 17/10 (FRA + ENG)
48019 - MONJUR08

Regulácia dopravy a partnerstvo v odvetví urbanistické služby
Paríž : 20/10 - 24/10 (FRA)
48020 - PPPSEVURB08

Urbanistické služby : voda, energia, doprava, komunikácie,...
Paríž : 20/10 - 31/10 (FRA)
48021 - SEVURB08

Informatika a správa ciest
Paríž : 20/10 - 31/10 (FRA + ENG)
48022 - INFOGER08

Urbanistická rehabilitácia mestských častí
Paríž : 12/11 - 21/11 (FRA)
48023 - REHAB08

Bezpečnosť cestnej premávky
Paríž : 12/11 - 25/11 (FRA + ENG)
48024 - SECROUT08

Správa technických služieb správnych celkov
Paríž : 24/11 - 05/12 (FRA + ENG)
48025-GESTECO08

Verejná správa: objednávka a nákup
Paríž : 24/11 - 05/12 (FRA + ENG)
48026 - GESPUB08


2007 : ENPC : Medzinárodné cykly pokračujúceho vzdelávania


- medzinárodné cykly pokračujúceho vzdelávania 2011
- medzinárodné cykly pokračujúceho vzdelávania 2010
- medzinárodné cykly pokračujúceho vzdelávania 2009
- medzinárodné cykly pokračujúceho vzdelávania 2008
- medzinárodné cykly pokračujúceho vzdelávania 2006
- medzinárodné cykly pokračujúceho vzdelávania 2005
- medzinárodné cykly pokračujúceho vzdelávania 2004
- medzinárodné cykly pokračujúceho vzdelávania 2003
- medzinárodné cykly pokračujúceho vzdelávania 2002/2

E-mail (*) :


Priezvisko Meno (*) :


Organizácia, Adresa,Telefón, Fax, ...


vo francúzskom jazyku (FRA)


vo anglickom jazyku (ENG)


zmiešané vo francúzskom & anglickom jazyku (FRA + ENG)


Cyklus vyšších štúdií - Cesty 2007
Paríž : 10/04 - 01/06 & 17/09 - 23/11 (FRA + ENG)
47001 - CESROUTE 2007

Geotechnické riešenie stavieb a ciest
Paríž : 10/04 - 27/04 (FRA)
47002 - GEOTECH07

Projektový manažment - marketing a stratégie
Paríž : 16/04 - 27/04 (FRA + ENG)
47003 - MAPROJ07

lŠtúdia dopadu na životné prostredie
Paríž : 30/04 - 11/05 (FRA)
47004 - EIE07

Management životního prostředí ve městech: odpady, vodovodní síť a trvalý rozvoj
Paríž : 07/05 - 11/05 (FRA)
47005 - MANENV07

Správa dopravy a cestná premávka
Paríž : 21/05 - 01/06 (FRA + ENG)
47007 - GESTRAF07

Model HDM 4 : stratégia - programovanie - projekty
Paríž : 28/05 - 08/06 (FRA)
47031 - HDM07

Funkcionálna analýza - Analýza hodnoty
Paríž : 04/06 - 08/06 (FRA)
47008 - ANAFON07

Vytvorenie a financovanie projektov
Paríž : 11/06 - 15/06 (ENG)
47009 - FIPROJ07

Inženýrské služby, modelování a finanční regulace v projektech infrastruktury při spolupráci veřejného a soukromého sektoru
Paríž : 18/06 - 22/06 (FRA)
47010 - MOREFI07

Sestavení a regulace přístavních koncesí
Paríž/Le Havre : 18/06 - 22/06 (FRA + ENG)
47006 - CONPORT07

Financování údržby silnic a správa příslušných fondů
Paríž : 20/06 - 26/06 (FRA)
47028 - FIROUTE07

Riadenie vodných zdrojov
Paríž : 25/06 - 06/07 (FRA)
47011 - GESTEAU07

Urbanistická asanácia
Paríž : 25/06 - 06/07 (FRA)
47012 - ASSURB07

Projektový inžiniering : riadenie Ľ.Zdrojov a vzdelávanie
Paríž : 25/06 - 13/07 (FRA)
47013 - IGRH07

Cestná údržba a jej správa
Paríž : 17/09 - 28/09 (FRA + ENG)
47016 - ROMAINT07

Právnické úkony a jednanie o projektoch
Paríž : 24/09 - 28/09 (FRA + ENG)
47017 - MONJUR07

Údržba a infraštruktúra prístavov
Paríž : 01/10 - 12/10 (FRA)
47018 - MINFRAPOR07

Údržba a infraštruktúra letíšť
Paríž : 01/10 - 12/10 (FRA)
47027 - MINFRAERO07

Ekonomické posúdenie projektov
Paríž : 01/10 - 12/10 (FRA + ENG)
47019 - EVECO07


Ekonomika dopravy
Paríž : 01/10 - 12/10 (FRA + ENG)
47020 - ECOTRANS07

Regulácia dopravy a partnerstvo v odvetví urbanistické služby
Paríž : 15/10 - 19/10 (FRA)
47021 - PPPSEVURB07

Urbanistické služby : voda, energia, doprava, komunikácie,...
Paríž : 15/10 - 26/10 (FRA)
47022 - SEVURB07

Informatika a správa ciest
Paríž : 15/10 - 26/10 (FRA + ENG)
47023 - INFOGER07

Urbanistická rehabilitácia mestských častí
Paríž : 12/11 - 23/11 (FRA)
47014 - REHAB07

Bezpečnosť cestnej premávky
Paríž : 12/11 - 23/11 (FRA + ENG)
47024 - SECROUT07

Model HDM4 : stratégia - programovanie - projekty
Paríž : 12/11 - 23/11(ENG)
47030 - HDM07

Správa technických služieb správnych celkov
Paríž : 26/11 - 07/12 (FRA + ENG)
47025-GESTECO07

Verejná správa: objednávka a nákup
Paríž : 26/11 - 07/12 (FRA + ENG)
47026 - GESPUB07


2006 : ENPC : Medzinárodné cykly pokračujúceho vzdelávania


- medzinárodné cykly pokračujúceho vzdelávania 2011
- medzinárodné cykly pokračujúceho vzdelávania 2010
- medzinárodné cykly pokračujúceho vzdelávania 2009
- medzinárodné cykly pokračujúceho vzdelávania 2008
- medzinárodné cykly pokračujúceho vzdelávania 2007
- medzinárodné cykly pokračujúceho vzdelávania 2005
- medzinárodné cykly pokračujúceho vzdelávania 2004
- medzinárodné cykly pokračujúceho vzdelávania 2003
- medzinárodné cykly pokračujúceho vzdelávania 2002/2

E-mail (*) :


Priezvisko Meno (*) :


Organizácia, Adresa,Telefón, Fax, ...


vo francúzskom jazyku (FRA)


vo anglickom jazyku (ENG)


zmiešané vo francúzskom & anglickom jazyku (FRA + ENG)


Cyklus vyšších štúdií - Cesty 2006
Paríž : 10/04 - 00/06 & 18/09 - 24/11 (FRA + ENG)
46001 - CESROUTE 2006

Projektový manažment - marketing a stratégie
Paríž : 18/04 - 28/04 (FRA + ENG)
46002 - MAPROJ06

lŠtúdia dopadu na životné prostredie
Paríž : 02/05 - 12/05 (FRA)
46003 - EIE06

Management životního prostředí ve městech: odpady, vodovodní síť a trvalý rozvoj
Paríž : 09/05 - 12/05 (FRA)
46004 - MANENV06

Sestavení a regulace přístavních koncesí
Paríž/Le Havre : 15/05 - 19/05 (FRA + ENG)
46005 - CONPORT06

Správa dopravy a cestná premávka
Paríž : 22/05 - 02/06 (FRA + ENG)
46006 - GESTRAF06

Model HDM 4 : stratégia - programovanie - projekty
Paríž : 29/05 - 09/06 (FRA)
46029 - HDM06

Geotechnické riešenie stavieb a ciest
Paríž : 05/06 - 24/06 (FRA)
46026 - GEOTECH06

Funkcionálna analýza - Analýza hodnoty
Paríž : 06/06 - 09/06 (FRA)
46007 - ANAFON06

Vytvorenie a financovanie projektov
Paríž : 12/06 - 16/06 (ENG)
46008 - FIPROJ06

Inženýrské služby, modelování a finanční regulace v projektech infrastruktury při spolupráci veřejného a soukromého sektoru
Paríž : 19/06 - 23/06 (FRA)
46009 - MOREFI06

Financování údržby silnic a správa příslušných fondů
Paríž : 21/06 - 27/06 (FRA)
46030 - FIROUTE06

Projektový inžiniering : riadenie Ľ.Zdrojov a vzdelávanie
Paríž : 26/06 - 13/07 (FRA)
46010 - IGRH06

Riadenie vodných zdrojov
Paríž : 26/06 - 07/07 (FRA)
46011 - GESTEAU06

Urbanistická asanácia
Paríž : 26/06 - 07/07 (FRA)
46012 - ASSURB06

Urbanistická rehabilitácia mestských častí
Paríž : 11/09 - 22/09 (FRA)
46013 - REHAB06

Ekonomické posúdenie projektov
Paríž : 18/09 - 29/09 (FRA + ENG)
46015 - EVECO06


Ekonomika dopravy
Paríž : 18/09 - 29/09 (FRA + ENG)
46016 - ECOTRANS06

Údržba a infraštruktúra prístavov a letíšť
Paríž : 25/09 - 13/10 (FRA)
46017 - MINFRAPA06

Cestná údržba a jej správa
Paríž : 02/10 - 13/10 (FRA + ENG)
46018 - ROMAINT06

Právnické úkony a jednanie o projektoch
Paríž : 16/10 - 20/10 (FRA + ENG)
46019 - MONJUR06

Regulácia dopravy a partnerstvo v odvetví urbanistické služby
Paríž : 23/10 - 27/10 (FRA)
46020 - PPPSEVURB06

Urbanistické služby : voda, energia, doprava, komunikácie,...
Paríž : 23/10 - 03/11 (FRA)
46021 - SEVURB06

Informatika a správa ciest
Paríž : 23/10 - 03/11 (FRA + ENG)
46022 - INFOGER06

Bezpečnosť cestnej premávky
Paríž : 13/11 - 24/11 (FRA + ENG)
46023 - SECROUT06

Model HDM4 : stratégia - programovanie - projekty
Paríž : 13/11 - 24/11(ENG)
46032 - HDM06

Správa technických služieb správnych celkov
Paríž : 27/11 - 08/12 (FRA + ENG)
46024-GESTECO06

Verejná správa: objednávka a nákup
Paríž : 27/11 - 08/12 (FRA + ENG)
46025 - GESPUB06


2005 : ENPC : Medzinárodné cykly pokračujúceho vzdelávania


- medzinárodné cykly pokračujúceho vzdelávania 2011
- medzinárodné cykly pokračujúceho vzdelávania 2010
- medzinárodné cykly pokračujúceho vzdelávania 2009
- medzinárodné cykly pokračujúceho vzdelávania 2008
- medzinárodné cykly pokračujúceho vzdelávania 2007
- medzinárodné cykly pokračujúceho vzdelávania 2006
- medzinárodné cykly pokračujúceho vzdelávania 2004
- medzinárodné cykly pokračujúceho vzdelávania 2003
- medzinárodné cykly pokračujúceho vzdelávania 2002/2

E-mail (*) :


Priezvisko Meno (*) :


Organizácia, Adresa,Telefón, Fax, ...


vo francúzskom jazyku (FRA)


vo anglickom jazyku (ENG)


zmiešané vo francúzskom & anglickom jazyku (FRA + ENG)


Geotechnické riešenie stavieb a ciest
Paríž : 04/04 - 22/04 (FRA)
44035 - GEOTECH04

Cyklus vyšších štúdií - Cesty 2005
Paríž : 11/04 - 03/06 & 19/09 - 25/11 (FRA + ENG)
45002 - CESROUTE 2005

Projektový manažment - marketing a stratégie
Paríž : 18/04 - 29/04 (FRA + ENG)
45003 - MAPROJ05

Regulácia dopravy a partnerstvo v odvetví dopravy
Paríž : 2005 / 1 (FRA)
45031 - PPPTRANS05

lŠtúdia dopadu na životné prostredie
Paríž : 02/05 - 13/05 (FRA)
45004 - EIE05

Management životního prostředí ve městech: odpady, vodovodní síť a trvalý rozvoj
Paríž : 09/05 - 13/05 (FRA)
45006 - MANENV05

Sestavení a regulace přístavních koncesí
Paríž/Le Havre : 09/05 - 13/05 (FRA + ENG)
45005 - CONPORT05

Správa dopravy a cestná premávka
Paríž : 23/05 - 03/06 (FRA + ENG)
45007 - GESTRAF05

Model HDM 4 : stratégia - programovanie - projekty
Paríž : 31/05 - 10/05 (FRA)
45027 - HDM05

Mestská doprava
Paríž : 2005/1 (FRA + ENG)
45033 - SITU05

Funkcionálna analýza - Analýza hodnoty
Paríž : 06/06 - 10/06 (FRA)
45008 - ANAFON05

Vytvorenie a financovanie projektov
Paríž : 13/06 - 17/06 (ENG)
45009 - FIPROJ05

Inženýrské služby, modelování a finanční regulace v projektech infrastruktury při spolupráci veřejného a soukromého sektoru
Paríž : 20/06 - 24/06 (FRA)
45010 - MOREFI05

Financování údržby silnic a správa příslušných fondů
Paríž : 22/06 - 28/06 (FRA)
45029 - FIROUTE05

Urbanistická asanácia
Paríž : 27/06 - 08/07 (FRA)
45011 - ASSURB05

Riadenie vodných zdrojov
Paríž : 27/06 - 08/07 (FRA)
45013 - GESTEAU05

Projektový inžiniering : riadenie Ľ.Zdrojov a vzdelávanie
Paríž : 27/06 - 13/07 (FRA)
45012 - IGRH05

Bien gérer les marchés d’entretien routier
Paríž : 29/06 - 02/07 (FRA)
45030 - MARCHE05

Urbanistická rehabilitácia mestských častí
Paríž : 12/09 - 23/09 (FRA)
45014 - REHAB05

Ekonomika dopravy
Paríž : 19/09 - 30/09 (FRA + ENG)
45015 - ECOTRANS05

Ekonomické posúdenie projektov
Paríž : 19/09 - 30/09 (FRA + ENG)
45016 - EVECO05


Údržba a infraštruktúra prístavov a letíšť
Paríž : 26/09 - 14/10 (FRA)
45018 - MINFRAPA05

Cestná údržba a jej správa
Paríž : 03/10 - 14/10 (FRA + ENG)
45019 - ROMAINT05

Právnické úkony a jednanie o projektoch
Paríž : 17/10 - 21/10 (FRA + ENG)
45020 - MONJUR05

Informatika a správa ciest
Paríž : 24/10 - 04/11 (FRA + ENG)
45021 - INFOGER05

Regulácia dopravy a partnerstvo v odvetví urbanistické služby
Paríž : 24/10 - 28/10 (FRA)
45022 - PPPSEVURB05

Urbanistické služby : voda, energia, doprava, komunikácie,...
Paríž : 24/10 - 04/11 (FRA)
45023 - SEVURB05

Bezpečnosť cestnej premávky
Paríž : 14/11 - 25/11 (FRA + ENG)
45024 - SECROUT05

Model HDM4 : stratégia - programovanie - projekty
Paríž : 15/11 - 25/11(ENG)
45028 - HDM05

Správa technických služieb správnych celkov
Paríž : 28/11 - 09/12 (FRA + ENG)
45025 - GESTECO05

Verejná správa: objednávka a nákup
Paríž : 28/11 - 09/12 (FRA + ENG)
45026 - GESPUB05


2004 : ENPC : Medzinárodné cykly pokračujúceho vzdelávania


- medzinárodné cykly pokračujúceho vzdelávania 2011
- medzinárodné cykly pokračujúceho vzdelávania 2010
- medzinárodné cykly pokračujúceho vzdelávania 2009
- medzinárodné cykly pokračujúceho vzdelávania 2008
- medzinárodné cykly pokračujúceho vzdelávania 2007
- medzinárodné cykly pokračujúceho vzdelávania 2006
- medzinárodné cykly pokračujúceho vzdelávania 2005
- medzinárodné cykly pokračujúceho vzdelávania 2003
- medzinárodné cykly pokračujúceho vzdelávania 2002/2

E-mail (*):

Priezvisko Meno (*):

Organizácia, Adresa,Telefón, Fax, ...

vo francúzskom jazyku (FRA)

vo anglickom jazyku (ENG)

zmiešané vo francúzskom & anglickom jazyku (FRA + ENG)

Cyklus vyšších štúdií - Cesty 2004
Paríž : 13/04 - 26/11 (FRA + ENG)
44015 - CESROUTE 2004

Projektový manažment - marketing a stratégie
Paríž : 13/04 - 23/04 (FRA + ENG)
44003 - MAPROJ04


Regulácia dopravy a partnerstvo v odvetví dopravy
Paríž : 19/04 - 23/04 (FRA)
44026 - PPPTRANS04

lŠtúdia dopadu na životné prostredie
Paríž : 26/04 - 07/05 (FRA)
44004 - EIE04

Urban Environmental Management : Solid wastes, waste water management & sustainable development
Paríž : 03/05 - 07/05 (FRA)
44005 - MANENV04

Design, management and regulation of port concessions
Paríž/Le Havre : 10/05 - 14/05 (FRA + ENG)
44006 - CONPORT04

Správa dopravy a cestná premávka
Paríž : 24/05 - 04/06 (FRA + ENG)
44007 - GESTRAF04

Model HDM 4 : stratégia - programovanie - projekty
Paríž : 01/06 - 11/06 (FRA)
44028 - HDM04

Mestská doprava
Paríž : 01/06 - 11/06 (FRA + ENG)
44036 - SITU04

Funkcionálna analýza - Analýza hodnoty
Paríž : 07/06 - 11/06 (FRA)
44008 - ANAFON04

Financement de l’entretien routier et gestion des fonds d’entretien routier
Paríž : 21/06 - 25/06 (FRA)
44029 - FIROUTE04

Riadenie vodných zdrojov
Paríž : 21/06 - 02/07 (FRA)
44009 - GESTEAU04

Urbanistická asanácia
Paríž : 21/06 - 02/07 (FRA)
44010 - ASSURB04

Projektový inžiniering : riadenie Ľ.Zdrojov a vzdelávanie
Paríž : 21/06 - 09/07 (FRA)
44011 - IGRH04

Vytvorenie a financovanie projektov
Paríž : 28/06 - 02/07 (ENG)
44012 - FIPROJ04

Financial modelling, engineering and regulation for infrastructure projects under public-private partnership basis
Paríž : 05/07 - 09/07 (FRA)
44013 - MOREFI04

Urbanistická rehabilitácia mestských častí
Paríž : 13/09 - 24/09 (FRA)
44016 - REHAB04

Ekonomické posúdenie projektov
Paríž : 20/09 - 01/10 (FRA + ENG)
44017 - EVECO04

Ekonomika dopravy
Paríž : 20/09 - 01/10 (FRA + ENG)
44018 - ECOTRANS04

Cestná údržba a jej správa
Paríž : 04/10 - 15/10 (ENG)
44032 - ROMAINT04

Údržba a infraštruktúra prístavov a letíšť
Paríž : 04/10 - 22/10 (FRA)
44019 - MINFRAPA04

Geotechnické riešenie stavieb a ciest
Paríž : 11/10 - 29/10 (FRA)
44035 - GEOTECH04

Právnické úkony a jednanie o projektoch
Paríž : 18/10 - 22/10 (FRA + ENG)
44020 - MONJUR04

Informatika a správa ciest
Paríž : 18/10 - 26/10 (FRA + ENG)
44033 - INFOGER03

Regulácia dopravy a partnerstvo v odvetví urbanistické služby
Paríž : 25/10 - 29/10 (FRA)
44021 - PPPSEVURB04

Urbanistické služby : voda, energia, doprava, komunikácie,...
Paríž : 25/10 - 05/11 (FRA)
44022 - SEVURB04

Model HDM4 : stratégia - programovanie - projekty
Paríž : 08/11 - 19/11 (ENG)
44034 - HDM04

Bezpečnosť cestnej premávky
Paríž : 15/11 - 26/11 (FRA + ENG)
44023 - SECROUT04

Správa technických služieb správnych celkov
Paríž : 29/11 - 10/12 (FRA + ENG)
44024 - GESTECO04

Verejná správa: objednávka a nákup
Paríž : 29/11 - 10/12 (FRA + ENG)
44025 - GESPUB04


2003 : ENPC : Medzinárodné cykly pokračujúceho vzdelávania


- medzinárodné cykly pokračujúceho vzdelávania 2011
- medzinárodné cykly pokračujúceho vzdelávania 2010
- medzinárodné cykly pokračujúceho vzdelávania 2009
- medzinárodné cykly pokračujúceho vzdelávania 2008
- medzinárodné cykly pokračujúceho vzdelávania 2007
- medzinárodné cykly pokračujúceho vzdelávania 2006
- medzinárodné cykly pokračujúceho vzdelávania 2005
- medzinárodné cykly pokračujúceho vzdelávania 2004
- medzinárodné cykly pokračujúceho vzdelávania 2002/2

E-mail (*):

Priezvisko Meno (*):

Organizácia, Adresa,Telefón, Fax, ...

vo francúzskom jazyku (FRA)

vo anglickom jazyku (ENG)

zmiešané vo francúzskom & anglickom jazyku (FRA + ENG)

Regulácia dopravy a partnerstvo v odvetví urbanistické služby
Paríž : 03/02 - 07/02 (FRA)
42347 - PPPSEVURB02

Regulácia dopravy a partnerstvo v odvetví dopravy
Paríž : 07/04 - 11/04 (FRA)
43001 - PPPTRANS03

Cyklus vysokoškolských štúdií Cesty (2002-2003)- Modul 2
Paríž : 10/04 - 14/05 (FRA + ENG)
43003 - CESROUTE02-03

Projektový manažment - marketing a stratégie
Paríž : 14/04 - 25/04 (FRA + ENG)
43004 - MAPROJ03


Štúdia dopadu na životné prostredie
Paríž : 28/04 - 09/05 (FRA)
43005 - EIE03

Design, Management and Regulation of Port Concessions
Paríž/Le Havre : 12/05 - 16/05 (FRA + ENG)
43006 - CONPORT03

Urbanistická asanácia
Paríž : 19/05 - 30/05 (FRA)
43008 - ASSURB03

Model HDM 4 : stratégia - programovanie - projekty
Paríž : 02/06 - 13/06 (FRA)
43009 - HDM03

Mestská doprava
Paríž : 02/06 - 20/06 (FRA + ENG)
43010 - SITU03

Správa dopravy a cestná premávka
Paríž : 16/06 - 27/06 (FRA + ENG)
43011 - GESTRAF03

Vytvorenie a financovanie projektov
Paríž : 23/06 - 27/06 (ENG)
43012 - FIPROJ03

Projektový inžiniering : riadenie Ľ.Zdrojov a vzdelávanie
Paríž : 23/06 - 11/07 (FRA)
43013 - IGRH03

Financing road maintenance and managing road maintenance funds
Paríž : 30/06 - 04/07 (FRA)
43014 - FIROUTE03

Informatika a riadenie ciest
West Africa : 30/06 - 11/07 (FRA)
43015 - INFGER03

Riadenie vodných zdrojov
Paríž : 30/06 - 11/07 (FRA)
43016 - GESTEAU03

Cyklus vyšších štúdií - Cesty (2002-2003) - Modul 3
Paríž : 10/09 to 30/10 (FRA + ENG)
43017 - CESROUTE 02-03

Cyklus vyšších štúdií - Cesty (2003-2004) - Modul 1
Paríž : 10/09 - 3/12 (FRA + ENG)
43018 - CESROUTE 03-04

Ekonomické posúdenie projektov
Paríž : 22/09 - 03/10 (FRA + ENG)
43019 - EVECO03

Ekonomika dopravy
Paríž : 22/09 - 03/10 (FRA + ENG)
43020 - ECOTRANS03

Cestná údržba a jej správa
Paríž : 22/09 - 3/10 (ENG)
43021 - ROMAINT03

Cestné a železničné stavby
West Africa : 22/09 - 10/10 (FRA)
43022 - OA03

Urbanistická rehabilitácia mestských častí
Paríž : 29/09 - 17/10 (FRA)
43023 - REHAB03

Údržba a infraštruktúra prístavov a letíšť
Paríž : 06/10 - 24/10 (FRA)
43024 - MINFRAPA03

Urban Environmental Management : Solid wastes, waste water management & sustainable development
Paríž : 13/10 - 17/10 (FRA)
43039 - MANENV03

Geotechnické riešenie stavieb a ciest
Paríž : 13/10 - 31/10 (FRA)
43002 - GEOTECH03

Právnické úkony a jednanie o projektoch
Paríž : 20/10 - 24/10 (FRA + ENG)
43025 - MONJUR03

Informatikaasprávaciest
Paríž : 20/10 - 28/10 (FRA + ENG)
43026 - INFGER03

Financial modelling, engineering and regulation for infrastructure projects under public-private partnership basis
Paríž : 27/10 - 31/10 (FRA)
43043 - MOREFI03

Urbanistické služby : voda, energia, doprava, komunikácie,...
Paríž : 27/10 - 07/11 (FRA)
43027 - SEVURB03

Regulácia dopravy a partnerstvo v odvetví urbanistické služby
Paríž : 03/11 - 07/11 (FRA)
43028 - PPPSEVURB03

Model HDM4 : stratégia - programovanie - projekty
Paríž : 10/11 - 21/11 (ENG)
43029 - HDM03

Bezpečnosť cestnej premávky
Paríž : 12/11 - 25/11 (FRA + ENG)
43030 - SECROUT03

Funkcionálna analýza - Analýza hodnoty
Paríž : 17/11 - 21/11 (FRA)
43007 - ANAFON03

Správa technických služieb správnych celkov
Paríž : 24/11 - 05/12 (FRA + ENG)
43031 - GESTEC03

Verejná správa: objednávka a nákup
Paríž : 24/11 - 05/12 (FRA + ENG)
43032 - GESPUB03

Regulácia dopravy a partnerstvo v odvetví dopravy
Paríž : druhom semestri (ENG)
43033 - PPPTRANS03


2002 : ENPC : Medzinárodné cykly pokračujúceho vzdelávania


- medzinárodné cykly pokračujúceho vzdelávania 2011
- medzinárodné cykly pokračujúceho vzdelávania 2010
- medzinárodné cykly pokračujúceho vzdelávania 2009
- medzinárodné cykly pokračujúceho vzdelávania 2008
- medzinárodné cykly pokračujúceho vzdelávania 2007
- medzinárodné cykly pokračujúceho vzdelávania 2006
- medzinárodné cykly pokračujúceho vzdelávania 2005
- medzinárodné cykly pokračujúceho vzdelávania 2004
- medzinárodné cykly pokračujúceho vzdelávania 2003

E-mail:
Priezvisko, Meno:
Organizácia & Fonction, Adresa, Telefón, Fax,...):
v jazyku francúzskom (FR)
v jazyku anglickom (AN)
v jazyku francúzskom & anglickom (FR+AN).
42319-ERPED02 - Cestná údr_ba a jej správa v „PED" West Africa 9/09 - 4/10 (FR)
42320-CESROUTE - Cyklus vy__ích _túdií - Cesty (2002-2003) Parí_ modul 1 : 12/09 - 4/12 (FR+AN)
42321-EVECO02 - Ekonomické posúdenie projektov Parí_ 23/09 - 4/10 (FR)
42322-ROMAINT02 - Cestná údr_ba a jej správa Parí_ 23/09 - 4/10 (AN)
42323- OA02 - Cestné a _elezni_né stavby West Africa 23/09 - 11/10 (FR)
42324- REHAB02 - Urbanistická rehabilitácia mestsk_ch _astí Parí_ 30/09 - 18/10 (FR)
42325- MINFRAPA - Údr_ba a infra_truktúra prístavov a letí__ Parí_ 7 - 25/10 (FR)
42326- MONJUR02 - Právnické úkony a jednanie o projektoch Parí_ 21 - 25/10 (FR)
42327- IGR02 - Informatika a správa ciest Parí_ 21 - 29/10 (FR)
42329- SEVURB02 - Urbanistické slu_by : voda, energia, doprava, komunikácie,... Parí_ 28/10 - 8/11 (FR)
42328- GESPARC02 - Správa vozového parku verejnej dopravy West Africa 28/10 - 22/11 (FR)
42330- SECROUT02 - Bezpe_nos_ cestnej premávky Parí_ 12 - 22/11 (FR)
42331- HDM02 - Model HDM4 : stratégia - programovanie - projekty Parí_ 12 - 22/11 (AN)
42333- GESPUB02 - Verejná správa : objednávka a nákup Parí_ 25/11 - 6/12 (FR)
42332- GESTEC02 - Správa technick_ch slu_ieb správnych celkov Parí_ 25/11 - 6/12 (FR)

Pri odpovedi začiarknite, prosím, zvolené témy a vyplňte údaje o Vás na nasledujúcom odpovednom lístku (ktorý je možné odfaxovať na faxové číslo 33 (0) 1 42 51 61 31 - laval@mail.enpc.fr)

   


2013 - ENPC : Medzinárodné cykly pokračujúceho vzdelávania
2013 - ENPC : Medzinárodné cykly pokračujúceho vzdelávania
Home | Contact | Site | Plan | Admin