CYCLES INTERNATIONAUX / INTERNATIONAL SEMINARS > 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003 & 2002 - Przedsiewziecia Szkoleniowe ENPC

JOURNAL-NEWS
 
CYCLES ROUTES
CYCLE ROUTES 09-10
CYCLE ROUTES 10-11
CYCLE ROUTES 2010
LE CESROUTE DE 1997 ą 2009

METHODES / METHODS
A- ACTUALITES / NEWS
B- DEMARCHES / APPROACHES
C- PROCESSUS / PROCESS
D- REFERENCES
E- Formations en support de ces méthodologies
F- Les logiciels supports de ces méthodologies et processus

CYCLES INTERNATIONAUX / INTERNATIONAL SEMINARS
Česky
Arabia - عربية
Bahasa Malaysia
Balgarski
Deutsch
Eesti
English
Espańol
Franēais
Hanyu - 汉语
Italiano
Kokugo - 国語
Latviski
Lietuviskai
Magyar
Nederlands
Polski
Portugues
Romāneste
Ruski - по русски
Slovensky

METRATECH
PARTENAIRES-PARTNERS
RESULTATS / RESULTS
TOURISME & VIE SOCIALE / TOURISM & SOCIAL LIFE

PUBLICATIONS
DOSSIERS PEDAGOGIQUES / PEDAGOGICAL FILES
PRESSES DE L’ENPC

SITE
Comment utiliser le site / How to use this site
Comment y participer / How to contribute

2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003 & 2002 - Przedsiewziecia Szkoleniowe ENPC
Piątek 20 maja 2011 , Cezary Saganowski, Grzegorz Blaszczyk, Jean-Olivier Laval, Joanna Zajfryd, Magdalena Keska, Piotr Miaso, Roman Nagorski


Ecole Nationale des Ponts et Chaussées (Panstwowa Wyzsza Szkola Mostów i Dróg) - Formation Continue (Ksztalcenie Ustawiczne) uprzejmie poleca Pani / Pana uwadze miedzynarodowe szkolenia, których celem jest aktualizacja, poszerzanie i poglebianie kompetencji technicznych i techniczno-menedzerskich, oferowane w 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003 & 2002 roku - lista tematów ponizej. Pozostajemy do Panstwa dyspozycji w celu udzielenia (przeslania) dodatkowych informacji, w tym dotyczacych procedury rejestracyjnej.

- Informacje oznaczone (*) muszą być wprowadzone abysmy mogli odpowiedziec

- przedsiewziecia szkoleniowe 2012
- przedsiewziecia szkoleniowe 2011


2012 - Przedsiewziecia Szkoleniowe ENPC


- przedsiewziecia szkoleniowe 2011
- przedsiewziecia szkoleniowe 2010
- przedsiewziecia szkoleniowe 2009
- przedsiewziecia szkoleniowe 2008
- przedsiewziecia szkoleniowe 2007
- przedsiewziecia szkoleniowe 2006
- przedsiewziecia szkoleniowe 2005
- przedsiewziecia szkoleniowe 2004
- przedsiewziecia szkoleniowe 2003
- przedsiewziecia szkoleniowe 2002

E-mail (*) :

Nazwisko i Imie (*) :

Pozostałe informacje - Instytucja, Stanowisko, Adres, Miasto, Kod pocztowy , Państwo, Telefon, Faks... :

Chce uzyskac formularze aplikacyjne w jezyku francuskim (FRA)

Chce uzyskac formularze aplikacyjne w jezyku angielskim (ENG)

Chce uzyskac formularze aplikacyjne mieszane - w jezyku francuskim i angielskim (FRA + ENG)

Projektowanie geotechniczne budowli i dróg
Paryż od 10/04 do 27/04 (FRA)
42001 - GEOTECH12


Zarządzanie projektem
Paryż : od 16/04 do 27/04 (FRA + ENG)
42002 - MAPROJ12


Badanie wpływu na środowisko
Paryż : od 02/05 do 16/05 (FRA)
42003 - EIE12


Zarządzanie ochroną środowiska na obszarach miejskich: gospodarka odpadami a zrównoważony rozwój
Paryż : od 10/05 do 16/05 (FRA)
42004 - MANENV12


Projektowanie, zarządzenie i ustalanie zasad koncesji dla portów
Paryż/Le Havre : od 21/05 do 25/05 (FRA + ENG)
42005 - CONPORT12


Organizacja i finansowanie projektów
Paryż : od 04/06 do 08/06 (ENG)
42006 - FIPROJ12


Zarzadzanie ruchem i ekspoloatacja dróg
Paryż : od 04/06 do 15/06 (FRA + ENG)
42007 - GESTRAF12


Analiza funkcjonalnosci - Analiza wartosci
Paryż : od 11/06 do 15/06 (FRA)
42009 - ANAFON12


Model HDM 4 : strategia - planowanie - projektowanie
Paryż : od 04/06 do 15/06 (FRA)
42027 - HDM12


Inżynieria projektów: zarządzanie zasobami ludzkimi i szkolenia
Paryż : od 18/06 do 06/07 (FRA)
42010 - IGRH12


Zarządzanie zasobami wodnymi
Paryż : od 25/06 do 06/07 (FRA)
42011 - GESTEAU12


Sanacja Miast
Paryż : od 25/06 do 06/07 (FRA)
42012 - ASSURB12


Ocena ekonomiczna projektów
Paryż : od 10/09 do 21/09 (FRA + ENG)
42013 - EVECO12


Ekonomia transportu
Paryż : od 10/09 do 21/09 (FRA + ENG)
42014 - ECOTRANS12


Utrzymanie dróg i ich zarządzanie
Paryż : od 24/09 do 05/10 (FRA + ENG)
42015 - ROMAINT12


Utrzymanie portów morskich
Paryż : od 24/09 do 05/10 (FRA)
42016 - MINFRAPOR12


Utrzymanie portów lotniczych
Paryż : od 24/09 do 05/10 (FRA)
42017 - MINFRAERO12


Konstrukcja prawna i negocjacje kontraktów
Paryż : od 08/10 do 12/10 (FRA + ENG)
42018 - MONJUR12


Inżynieria finansowa i reguły współdziałania w projektach infrastrukturalnych realizowanych na zasadach partnerstwa publiczno-prywatnego
Paryż : od 15/10 do 19/10 (FRA)
42019 - MOREFI12


Przepisy i współpraca partnerska w sektorze sluzb miejskich
Paryż : od 15/10 do 19/10 (FRA)
42020 - PPPSEVURB12


Sluzby miejskie : wodociagi, energia, komunikacja, lacznosc,...
Paryż : od 15/10 do 26/10 (FRA)
42021 - SEVURB12


Kierowanie przedsiewzieciami renowacyjnymi osiedli miejskich
Paryż : od 12/11 do 23/11 (FRA)
42022 - REHAB12


Bezpieczenstwo na drogach
Paryż : od 12/11 do 23/11 (FRA + ENG)
42023 - SECROUTE12


Model HDM 4 : strategia - planowanie - projektowanie
Paryż : od 12/11 do 23/11 (FRA)
42028 - HDM12


Informatyka w zarzadzaniu drogami
Paryż : od 26/11 do 07/12 (FRA + ENG)
42024 - INFOGER12


Zarzadzanie w sektorze publicznym - zamówienia i zakupy
Paryż : od 26/11 do 07/12 (FRA + ENG)
42025 - GESPUB12


Zarzadzaniesluzbamitechnicznymiwsamorzadzach lokalnych
Paryż : od 26/11 do 07/12 (FRA + ENG)
42026 - GESTECO122011 - Przedsiewziecia Szkoleniowe ENPC


- przedsiewziecia szkoleniowe 2010
- przedsiewziecia szkoleniowe 2009
- przedsiewziecia szkoleniowe 2008
- przedsiewziecia szkoleniowe 2007
- przedsiewziecia szkoleniowe 2006
- przedsiewziecia szkoleniowe 2005
- przedsiewziecia szkoleniowe 2004
- przedsiewziecia szkoleniowe 2003
- przedsiewziecia szkoleniowe 2002

E-mail (*) :

Nazwisko i Imie (*) :

Pozostałe informacje - Instytucja, Stanowisko, Adres, Miasto, Kod pocztowy , Państwo, Telefon, Faks... :

Chce uzyskac formularze aplikacyjne w jezyku francuskim (FRA)

Chce uzyskac formularze aplikacyjne w jezyku angielskim (ENG)

Chce uzyskac formularze aplikacyjne mieszane - w jezyku francuskim i angielskim (FRA + ENG)

Projektowanie geotechniczne budowli i dróg
Paryż od 04/04 do 22/04 (FRA)
41001 - GEOTECH11


Zarządzanie projektem
Paryż : od 11/04 do 22/04 (FRA + ENG)
41002 - MAPROJ11


Badanie wpływu na środowisko
Paryż : od 26/04 do 06/05 (FRA)
41003 - EIE11


Zarządzanie ochroną środowiska na obszarach miejskich: gospodarka odpadami a zrównoważony rozwój
Paryż : od 02/05 do 06/05 (FRA)
41004 - MANENV11


Zarzadzanie ruchem i ekspoloatacja dróg
Paryż : od 09/05 do 20/05 (FRA + ENG)
41005 - GESTRAF11


Projektowanie, zarządzenie i ustalanie zasad koncesji dla portów
Paryż/Le Havre : od 23/05 do 27/05 (FRA + ENG)
41006 - CONPORT11


Analiza funkcjonalnosci - Analiza wartosci
Paryż : od 06/06 do 10/06 (FRA)
41007 - ANAFON11


Organizacja i finansowanie projektów
Paryż : od 06/06 do 10/06 (ENG)
41008 - FIPROJ11


Model HDM 4 : strategia - planowanie - projektowanie
Paryż : od 06/06 do 17/06 (FRA)
41027 - HDM11


Inżynieria projektów: zarządzanie zasobami ludzkimi i szkolenia
Paryż : od 20/06 do 08/07 (FRA)
41010 - IGRH11


Zarządzanie zasobami wodnymi
Paryż : od 27/06 do 08/07 (FRA)
41011 - GESTEAU11


Sanacja Miast
Paryż : od 27/06 do 08/07 (FRA)
41012 - ASSURB11


Ocena ekonomiczna projektów
Paryż : od 12/09 do 23/09 (FRA + ENG)
41013 - EVECO11


Ekonomia transportu
Paryż : od 12/09 do 23/09 (FRA + ENG)
41014 - ECOTRANS11


Utrzymanie portów morskich
Paryż : od 26/09 do 07/10 (FRA)
41016 - MINFRAPOR11


Utrzymanie portów lotniczych
Paryż : od 26/09 do 07/10 (FRA)
41017 - MINFRAERO11


Utrzymanie dróg i ich zarządzanie
Paryż : od 03/10 do 14/10 (FRA + ENG)
41015 - ROMAINT11


Konstrukcja prawna i negocjacje kontraktów
Paryż : od 10/10 do 14/10 (FRA + ENG)
41018 - MONJUR11


Inżynieria finansowa i reguły współdziałania w projektach infrastrukturalnych realizowanych na zasadach partnerstwa publiczno-prywatnego
Paryż : od 17/10 do 21/10 (FRA)
41019 - MOREFI11


Przepisy i współpraca partnerska w sektorze sluzb miejskich
Paryż : od 17/10 do 21/10 (FRA)
41020 - PPPSEVURB11


Sluzby miejskie : wodociagi, energia, komunikacja, lacznosc,...
Paryż : od 17/10 do 28/10 (FRA)
41021 - SEVURB11


Kierowanie przedsiewzieciami renowacyjnymi osiedli miejskich
Paryż : od 14/11 do 25/11 (FRA)
41022 - REHAB11


Bezpieczenstwo na drogach
Paryż : od 14/11 do 25/11 (FRA + ENG)
41023 - SECROUTE11


Model HDM 4 : strategia - planowanie - projektowanie
Paryż : od 14/11 do 25/11 (FRA)
41028 - HDM11


Informatyka w zarzadzaniu drogami
Paryż : od 28/11 do 09/12 (FRA + ENG)
41024 - INFOGER11


Zarzadzanie w sektorze publicznym - zamówienia i zakupy
Paryż : od 28/11 do 09/12 (FRA + ENG)
41025 - GESPUB11


Zarzadzaniesluzbamitechnicznymiwsamorzadzach lokalnych
Paryż : od 28/11 do 09/12 (FRA + ENG)
41026 - GESTECO112010 - Przedsiewziecia Szkoleniowe ENPC


- przedsiewziecia szkoleniowe 2011
- przedsiewziecia szkoleniowe 2009
- przedsiewziecia szkoleniowe 2008
- przedsiewziecia szkoleniowe 2007
- przedsiewziecia szkoleniowe 2006
- przedsiewziecia szkoleniowe 2005
- przedsiewziecia szkoleniowe 2004
- przedsiewziecia szkoleniowe 2003
- przedsiewziecia szkoleniowe 2002

E-mail (*) :

Nazwisko i Imie (*) :

Pozostałe informacje - Instytucja, Stanowisko, Adres, Miasto, Kod pocztowy , Państwo, Telefon, Faks... :

Chce uzyskac formularze aplikacyjne w jezyku francuskim (FRA)

Chce uzyskac formularze aplikacyjne w jezyku angielskim (ENG)

Chce uzyskac formularze aplikacyjne mieszane - w jezyku francuskim i angielskim (FRA + ENG)

Cykl wyzszych podyplomowych studiów drogowych 2010
Paryż : od 12/04 do 18/06 & od 13/09 do 26/11 (FRA + ENG)
40000 - ROUTES10


Projektowanie geotechniczne budowli i dróg
Paryż od 06/04 do 23/04 (FRA)
40001 - GEOTECH10


Zarządzanie projektem
Paryż : od 12/04 do 23/04 (FRA + ENG)
40002 - MAPROJ10


Badanie wpływu na środowisko
Paryż : od 26/04 do 07/05 (FRA)
40003 - EIE10


Zarządzanie ochroną środowiska na obszarach miejskich: gospodarka odpadami a zrównoważony rozwój
Paryż : od 03/05 do 07/05 (FRA)
40004 - MANENV10


Projektowanie, zarządzenie i ustalanie zasad koncesji dla portów
Paryż/Le Havre : od 17/05 do 21/05 (FRA + ENG)
40005 - CONPORT10


Zarzadzanie ruchem i ekspoloatacja dróg
Paryż : od 17/05 do 28/05 (FRA + ENG)
40006 - GESTRAF10


Analiza funkcjonalnosci - Analiza wartosci
Paryż : od 31/05 do 04/06 (FRA)
40008 - ANAFON10


Model HDM 4 : strategia - planowanie - projektowanie
Paryż : od 07/06 do 18/06 (FRA)
40030 - HDM10


Organizacja i finansowanie projektów
Paryż : od 14/06 do 18/06 (ENG)
40010 - FIPROJ10


Zarządzanie zasobami wodnymi
Paryż : od 21/06 do 02/07 (FRA)
40012 - GESTEAU10


Sanacja Miast
Paryż : od 21/06 do 02/07 (FRA)
40011 - ASSURB10


Inżynieria projektów: zarządzanie zasobami ludzkimi i szkolenia
Paryż : od 21/06 do 09/07 (FRA)
40013 - IGRH10


Cykl wyzszych podyplomowych studiów drogowych 2010 - 2011
Paryż : od 13/09 do 26/11 & od 12/04 do 18/06 (FRA + ENG)
40014 - ROUTES1011


Ocena ekonomiczna projektów
Paryż : od 13/09 do 24/09 (FRA + ENG)
40015 - EVECO10


Ekonomia transportu
Paryż : od 13/09 do 24/09 (FRA + ENG)
40016 - ECOTRANS10


Utrzymanie dróg i ich zarządzanie
Paryż : od 27/09 do 08/10 (FRA + ENG)
40017 - ROMAINT10


Utrzymanie portów morskich
Paryż : od 04/10 do 15/10 (FRA)
40018 - MINFRAPOR10


Utrzymanie portów lotniczych
Paryż : od 04/10 do 15/10 (FRA)
40019 - MINFRAERO10


Konstrukcja prawna i negocjacje kontraktów
Paryż : od 11/10 do 15/10 (FRA + ENG)
40020 - MONJUR10


Inżynieria finansowa i reguły współdziałania w projektach infrastrukturalnych realizowanych na zasadach partnerstwa publiczno-prywatnego
Paryż : od 18/10 do 22/10 (FRA)
40021 - MOREFI10


Przepisy i współpraca partnerska w sektorze sluzb miejskich
Paryż : od 18/10 do 22/10 (FRA)
40022 - PPPSEVURB10


Sluzby miejskie : wodociagi, energia, komunikacja, lacznosc,...
Paryż : od 18/10 do 29/10 (FRA)
40023 - SEVURB10


Informatyka w zarzadzaniu drogami
Paryż : od 18/10 do 29/10 (FRA + ENG)
40024 - INFOGER10


Kierowanie przedsiewzieciami renowacyjnymi osiedli miejskich
Paryż : od 15/11 do 26/11 (FRA)
40025 - REHAB10


Bezpieczenstwo na drogach
Paryż : od 15/11 do 26/11 (FRA + ENG)
40026 - SECROUTE10


Model HDM 4 : strategia - planowanie - projektowanie
Paryż : od 15/11 do 26/11 (FRA)
40031 - HDM10


Zarzadzanie w sektorze publicznym - zamówienia i zakupy
Paryż : od 29/11 do 10/12 (FRA + ENG)
40027 - GESPUB10

Zarzadzaniesluzbamitechnicznymiwsamorzadzach lokalnych
Paryż : od 29/11 do 10/12 (FRA + ENG)
40028 - GESTECO102009 - Przedsiewziecia Szkoleniowe ENPC


- przedsiewziecia szkoleniowe 2011
- przedsiewziecia szkoleniowe 2010
- przedsiewziecia szkoleniowe 2008
- przedsiewziecia szkoleniowe 2007
- przedsiewziecia szkoleniowe 2006
- przedsiewziecia szkoleniowe 2005
- przedsiewziecia szkoleniowe 2004
- przedsiewziecia szkoleniowe 2003
- przedsiewziecia szkoleniowe 2002

E-mail (*) :

Nazwisko i Imie (*) :

Pozostałe informacje - Instytucja, Stanowisko, Adres, Miasto, Kod pocztowy , Państwo, Telefon, Faks... :

Chce uzyskac formularze aplikacyjne w jezyku francuskim (FRA)

Chce uzyskac formularze aplikacyjne w jezyku angielskim (ENG)

Chce uzyskac formularze aplikacyjne mieszane - w jezyku francuskim i angielskim (FRA + ENG)

Cykl wyzszych podyplomowych studiów drogowych 2009
Paryż : od 06/04 do 29/05 & od 14/09 do 20/11 (FRA + ENG)
49000 - CESROUTE 2009


Projektowanie geotechniczne budowli i dróg
Paryż od 06/04 do 24/04 (FRA)
49001 - GEOTECH09


Zarządzanie projektem
Paryż : od 14/04 do 24/04 (FRA + ENG)
49002 - MAPROJ09


Badanie wpływu na środowisko
Paryż : od 27/04 do 07/05 (FRA)
49003 - EIE09


Zarządzanie ochroną środowiska na obszarach miejskich: gospodarka odpadami a zrównoważony rozwój
Paryż : od 04/05 do 07/05 (FRA)
49004 - MANENV09


Projektowanie, zarządzenie i ustalanie zasad koncesji dla portów
Paryż/Le Havre : od 11/05 do 15/05 (FRA + ENG)
49005 - CONPORT09


Zarzadzanie ruchem i ekspoloatacja dróg
Paryż : od 18/05 do 29/05 (FRA + ENG)
49006 - GESTRAF09


Analiza funkcjonalnosci - Analiza wartosci
Paryż : od 02/06 do 05/06 (FRA)
49007 - ANAFON09


Organizacja i finansowanie projektów
Paryż : od 08/06 do 12/06 (ENG)
49008 - FIPROJ09


Model HDM 4 : strategia - planowanie - projektowanie
Paryż : od 08/06 do 19/06 (FRA)
49027 - HDM09


Finansowanie utrzymania dróg i zarządzanie drogowymi funduszami utrzymaniowymi
Paryż : od 22/06 do 26/06 (FRA)
49028 - FIROUTE09


Zarządzanie zasobami wodnymi
Paryż : od 22/06 do 03/07 (FRA)
49010 - GESTEAU09


Sanacja Miast
Paryż : od 22/06 do 03/07 (FRA)
49011 - ASSURB09


Inżynieria projektów: zarządzanie zasobami ludzkimi i szkolenia
Paryż : od 22/06 do 10/07 (FRA)
49012 - IGRH09


Ocena ekonomiczna projektów
Paryż : od 14/09 do 25/09 (FRA + ENG)
49014 - EVECO09


Ekonomia transportu
Paryż : od 14/09 do 25/09 (FRA + ENG)
49015 - ECOTRANS09


Utrzymanie dróg i ich zarządzanie
Paryż : od 28/09 do 09/10 (FRA + ENG)
49016 - ROMAINT09


Utrzymanie portów morskich
Paryż : od 05/10 do 16/10 (FRA)
49017 - MINFRAPOR09


Utrzymanie portów lotniczych
Paryż : od 05/10 do 16/10 (FRA)
49018 - MINFRAERO09


Konstrukcja prawna i negocjacje kontraktów
Paryż : od 12/10 do 16/10 (FRA + ENG)
49019 - MONJUR09


Inżynieria finansowa i reguły współdziałania w projektach infrastrukturalnych realizowanych na zasadach partnerstwa publiczno-prywatnego
Paryż : od 19/10 do 23/10 (FRA)
49009 - MOREFI09


Przepisy i współpraca partnerska w sektorze sluzb miejskich
Paryż : od 19/10 do 23/10 (FRA)
49020 - PPPSEVURB09


Sluzby miejskie : wodociagi, energia, komunikacja, lacznosc,...
Paryż : od 19/10 do 30/10 (FRA)
49021 - SEVURB09


Informatyka w zarzadzaniu drogami
Paryż : od 19/10 do 30/10 (FRA + ENG)
49022 - INFOGER09


Kierowanie przedsiewzieciami renowacyjnymi osiedli miejskich
Paryż : od 09/11 do 20/11 (FRA)
49023 - REHAB09


Bezpieczenstwo na drogach
Paryż : od 09/11 do 20/11 (FRA + ENG)
49024 - SECROUT09


Model HDM 4 : strategia - planowanie - projektowanie
Paryż : od 16/11 do 27/11 (FRA)
49030 - HDM09


Zarzadzaniesluzbamitechnicznymiwsamorzadzach lokalnych
Paryż : od 23/11 do 04/12 (FRA + ENG)
49025 - GESTECO09


Zarzadzanie w sektorze publicznym - zamówienia i zakupy
Paryż : od 23/11 do 04/12 (FRA + ENG)
49026 - GESPUB092008 - Przedsiewziecia Szkoleniowe ENPC


- przedsiewziecia szkoleniowe 2011
- przedsiewziecia szkoleniowe 2010
- przedsiewziecia szkoleniowe 2009
- przedsiewziecia szkoleniowe 2007
- przedsiewziecia szkoleniowe 2006
- przedsiewziecia szkoleniowe 2005
- przedsiewziecia szkoleniowe 2004
- przedsiewziecia szkoleniowe 2003
- przedsiewziecia szkoleniowe 2002

E-mail (*) :

Nazwisko i Imie (*) :

Pozostałe informacje - Instytucja, Stanowisko, Adres, Miasto, Kod pocztowy , Państwo, Telefon, Faks... :

Chce uzyskac formularze aplikacyjne w jezyku francuskim (FRA)

Chce uzyskac formularze aplikacyjne w jezyku angielskim (ENG)

Chce uzyskac formularze aplikacyjne mieszane - w jezyku francuskim i angielskim (FRA + ENG)

Cykl wyzszych podyplomowych studiów drogowych 2008
Paryż : od 07/04 do 30/05 & od 15/09 do 25/11 (FRA + ENG)
48000 - CESROUTE 2008


Projektowanie geotechniczne budowli i dróg
Paryż od 07/04 do 25/04 (FRA)
48001 - GEOTECH08


Zarządzanie projektem
Paryż : od 14/04 do 25/04 (FRA + ENG)
48002 - MAPROJ08


Badanie wpływu na środowisko
Paryż : od 28/04 do 09/05 (FRA)
48003 - EIE08


Zarządzanie ochroną środowiska na obszarach miejskich: gospodarka odpadami a zrównoważony rozwój
Paryż : od 05/05 do 09/05 (FRA)
48004 - MANENV08


Projektowanie, zarządzenie i ustalanie zasad koncesji dla portów
Paryż/Le Havre : od 19/05 do 23/05 (FRA + ENG)
48005 - CONPORT08


Zarzadzanie ruchem i ekspoloatacja dróg
Paryż : od 19/05 do 30/05 (FRA + ENG)
48006 - GESTRAF08


Model HDM 4 : strategia - planowanie - projektowanie
Paryż : od 26/05 do 06/06 (FRA)
48028 - HDM08


Analiza funkcjonalnosci - Analiza wartosci
Paryż : od 02/06 do 06/06 (FRA)
48007 - ANAFON08


Organizacja i finansowanie projektów
Paryż : od 09/06 do 13/06 (ENG)
48008 - FIPROJ08


Inżynieria finansowa i reguły współdziałania w projektach infrastrukturalnych realizowanych na zasadach partnerstwa publiczno-prywatnego
Paryż : od 16/06 do 20/06 (FRA)
48009 - MOREFI08


Finansowanie utrzymania dróg i zarządzanie drogowymi funduszami utrzymaniowymi
Paryż : od 18/06 do 24/06 (FRA)
48029 - FIROUTE08


Zarządzanie zasobami wodnymi
Paryż : od 23/06 do 04/07 (FRA)
48010 - GESTEAU08


Sanacja Miast
Paryż : od 23/06 do 04/07 (FRA)
48011 - ASSURB08


Inżynieria projektów: zarządzanie zasobami ludzkimi i szkolenia
Paryż : od 23/06 do 11/07 (FRA)
48012 - IGRH08


Cykl wyzszych podyplomowych studiów drogowych 08-09
Paryż : 2008, od 8/09 do 25/11 et 2009 od 14/04 do 05/06 (FRA + ENG)
48013 - CESROUTE 08-09

Ocena ekonomiczna projektów
Paryż : od 15/09 do 26/09 (FRA + ENG)
48014 - EVECO08


Ekonomia transportu
Paryż : od 15/09 do 26/09 (FRA + ENG)
48015 - ECOTRANS08


Utrzymanie dróg i ich zarządzanie
Paryż : od 297/09 do 10/10 (FRA + ENG)
48016 - ROMAINT08


Utrzymanie portów morskich
Paryż : od 06/10 do 17/10 (FRA)
48017 - MINFRAPOR08


Utrzymanie portów lotniczych
Paryż : od 06/10 do 17/10 (FRA)
48018 - MINFRAERO08


Konstrukcja prawna i negocjacje kontraktów
Paryż : od 13/10 do 17/10 (FRA + ENG)
48019 - MONJUR08


Przepisy i współpraca partnerska w sektorze sluzb miejskich
Paryż : od 20/10 do 24/10 (FRA)
48020 - PPPSEVURB08


Sluzby miejskie : wodociagi, energia, komunikacja, lacznosc,...
Paryż : od 20/10 do 31/10 (FRA)
48021 - SEVURB08


Informatyka w zarzadzaniu drogami
Paryż : od 20/10 do 31/10 (FRA + ENG)
48022 - INFOGER08


Kierowanie przedsiewzieciami renowacyjnymi osiedli miejskich
Paryż : od 12/11 do 21/11 (FRA)
48023 - REHAB08


Bezpieczenstwo na drogach
Paryż : od 12/11 do 25/11 (FRA + ENG)
48024 - SECROUT08


Zarzadzaniesluzbamitechnicznymiwsamorzadzach lokalnych
Paryż : od 24/11 do 05/12 (FRA + ENG)
48025 - GESTECO08

Zarzadzanie w sektorze publicznym - zamówienia i zakupy
Paryż : od 24/11 do 05/12 (FRA + ENG)
48026 - GESPUB082007 - Przedsiewziecia Szkoleniowe ENPC


- przedsiewziecia szkoleniowe 2011
- przedsiewziecia szkoleniowe 2010
- przedsiewziecia szkoleniowe 2009
- przedsiewziecia szkoleniowe 2008
- przedsiewziecia szkoleniowe 2006
- przedsiewziecia szkoleniowe 2005
- przedsiewziecia szkoleniowe 2004
- przedsiewziecia szkoleniowe 2003
- przedsiewziecia szkoleniowe 2002

E-mail (*) :

Nazwisko i Imie (*) :

Pozostałe informacje - Instytucja, Stanowisko, Adres, Miasto, Kod pocztowy , Państwo, Telefon, Faks... :

Chce uzyskac formularze aplikacyjne w jezyku francuskim (FRA)

Chce uzyskac formularze aplikacyjne w jezyku angielskim (ENG)

Chce uzyskac formularze aplikacyjne mieszane - w jezyku francuskim i angielskim (FRA + ENG)

Cykl wyzszych podyplomowych studiów drogowych 2007
Paryż : od 10/04 do 01/06 & od 17/09 do 23/11 (FRA + ENG)
47001 - CESROUTE 2007


Projektowanie geotechniczne budowli i dróg
Paryż od 10/04 do 27/04 (FRA)
47002 - GEOTECH07


Zarządzanie projektem
Paryż : od 16/04 do 27/04 (FRA + ENG)
47003 - MAPROJ07


Badanie wpływu na środowisko
Paryż : od 30/04 do 11/05 (FRA)
47004 - EIE07


Zarządzanie ochroną środowiska na obszarach miejskich: gospodarka odpadami a zrównoważony rozwój
Paryż : od 07/05 do 11/05 (FRA)
47005 - MANENV07


Zarzadzanie ruchem i ekspoloatacja dróg
Paryż : od 21/05 do 01/06 (FRA + ENG)
47007 - GESTRAF07


Model HDM 4 : strategia - planowanie - projektowanie
Paryż : od 28/05 do 08/06 (FRA)
47031 - HDM07


Analiza funkcjonalnosci - Analiza wartosci
Paryż : od 04/06 do 08/06 (FRA)
47008 - ANAFON07


Organizacja i finansowanie projektów
Paryż : od 11/06 do 15/06 (ENG)
47009 - FIPROJ07


Inżynieria finansowa i reguły współdziałania w projektach infrastrukturalnych realizowanych na zasadach partnerstwa publiczno-prywatnego
Paryż : od 18/06 do 22/06 (FRA)
47010 - MOREFI07


Projektowanie, zarządzenie i ustalanie zasad koncesji dla portów
Paryż/Le Havre : od 18/06 do 22/06 (FRA + ENG)
47006 - CONPORT07


Finansowanie utrzymania dróg i zarządzanie drogowymi funduszami utrzymaniowymi
Paryż : od 20/06 do 26/06 (FRA)
47028 - FIROUTE07


Zarządzanie zasobami wodnymi
Paryż : od 25/06 do 06/07 (FRA)
47011 - GESTEAU07


Sanacja Miast
Paryż : od 25/06 do 06/07 (FRA)
47012 - ASSURB07


Inżynieria projektów: zarządzanie zasobami ludzkimi i szkolenia
Paryż : od 25/06 do 13/07 (FRA)
47013 - IGRH07


Utrzymanie dróg i ich zarządzanie
Paryż : od 17/09 do 28/09 (FRA + ENG)
47016 - ROMAINT07


Konstrukcja prawna i negocjacje kontraktów
Paryż : od 24/09 do 28/09 (FRA + ENG)
47017 - MONJUR07


Utrzymanie portów morskich
Paryż : od 01/10 do 12/10 (FRA)
47018 - MINFRAPOR07


Utrzymanie portów lotniczych
Paryż : od 01/10 do 12/10 (FRA)
47027 - MINFRAERO07


Ocena ekonomiczna projektów
Paryż : od 01/10 do 12/10 (FRA + ENG)
47019 - EVECO07


Ekonomia transportu
Paryż : od 01/10 do 12/10 (FRA + ENG)
47020 - ECOTRANS07


Przepisy i współpraca partnerska w sektorze sluzb miejskich
Paryż : od 15/10 do 19/10 (FRA)
47021 - PPPSEVURB07


Sluzby miejskie : wodociagi, energia, komunikacja, lacznosc,...
Paryż : od 15/10 do 26/10 (FRA)
47022 - SEVURB07


Informatyka w zarzadzaniu drogami
Paryż : od 15/10 do 26/10 (FRA + ENG)
47023 - INFOGER07


Kierowanie przedsiewzieciami renowacyjnymi osiedli miejskich
Paryż : od 12/11 do 23/11 (FRA)
47014 - REHAB07


Bezpieczenstwo na drogach
Paryż : od 12/11 do 23/11 (FRA + ENG)
47024 - SECROUT07


Model HDM 4 : strategia-planowanie-projektowanie
Paryż:od12/11do 23/11 (ENG)
47030 - HDM07

Zarzadzaniesluzbamitechnicznymiwsamorzadzach lokalnych
Paryż : od 26/11 do 07/12 (FRA + ENG)
47025 - GESTECO07

Zarzadzanie w sektorze publicznym - zamówienia i zakupy
Paryż : od 26/11 do 07/12 (FRA + ENG)
47026 - GESPUB072006 - Przedsiewziecia Szkoleniowe ENPC


- przedsiewziecia szkoleniowe 2011
- przedsiewziecia szkoleniowe 2010
- przedsiewziecia szkoleniowe 2009
- przedsiewziecia szkoleniowe 2008
- przedsiewziecia szkoleniowe 2007
- przedsiewziecia szkoleniowe 2005
- przedsiewziecia szkoleniowe 2004
- przedsiewziecia szkoleniowe 2003
- przedsiewziecia szkoleniowe 2002

E-mail (*) :

Nazwisko i Imie (*) :

Pozostałe informacje - Instytucja, Stanowisko, Adres, Miasto, Kod pocztowy , Państwo, Telefon, Faks... :

Chce uzyskac formularze aplikacyjne w jezyku francuskim (FRA)

Chce uzyskac formularze aplikacyjne w jezyku angielskim (ENG)

Chce uzyskac formularze aplikacyjne mieszane - w jezyku francuskim i angielskim (FRA + ENG)

Cykl wyzszych podyplomowych studiów drogowych 2006
Paryż : od 10/04 do 02/06 & od 18/09 do 18/09 do 24/11 (FRA + ENG)
46001 - CESROUTE 2006


Zarządzanie projektem
Paryż : od 18/04 do 28/04 (FRA + ENG)
46002 - MAPROJ06


Badanie wpływu na środowisko
Paryż : od 02/05 do 12/05 (FRA)
46003 - EIE06


Zarządzanie ochroną środowiska na obszarach miejskich: gospodarka odpadami a zrównoważony rozwój
Paryż : od 09/05 do 12/05 (FRA)
46004 - MANENV06


Projektowanie, zarządzenie i ustalanie zasad koncesji dla portów
Paryż/Le Havre : od 15/05 do 19/05 (FRA + ENG)
46005 - CONPORT06


Zarzadzanie ruchem i ekspoloatacja dróg
Paryż : od 22/05 do 02/06 (FRA + ENG)
46006 - GESTRAF06


Model HDM 4 : strategia - planowanie - projektowanie
Paryż : od 29/05 do 09/06 (FRA)
46029 - HDM06


Projektowanie geotechniczne budowli i dróg
Paryż od 05/06 do 24/06 (FRA)
46026 - GEOTECH06


Analiza funkcjonalnosci - Analiza wartosci
Paryż : od 06/06 do 09/06 (FRA)
46007 - ANAFON06


Organizacja i finansowanie projektów
Paryż : od 12/06 do 16/06 (ENG)
46008 - FIPROJ06


Inżynieria finansowa i reguły współdziałania w projektach infrastrukturalnych realizowanych na zasadach partnerstwa publiczno-prywatnego
Paryż : od 19/06 do 23/06 (FRA)
46009 - MOREFI06


Finansowanie utrzymania dróg i zarządzanie drogowymi funduszami utrzymaniowymi
Paryż : od 21/06 do 27/06 (FRA)
46030 - FIROUTE06


Inżynieria projektów: zarządzanie zasobami ludzkimi i szkolenia
Paryż : od 26/06 do 13/07 (FRA)
46010 - IGRH06


Zarządzanie zasobami wodnymi
Paryż : od 26/06 do 07/07 (FRA)
46011 - GESTEAU06


Sanacja Miast
Paryż : od 26/06 do 07/07 (FRA)
46012 - ASSURB06


Kierowanie przedsiewzieciami renowacyjnymi osiedli miejskich
Paryż : od 11/09 do 22/09 (FRA)
46013 - REHAB06


Ocena ekonomiczna projektów
Paryż : od 18/09 do 29/09 (FRA + ENG)
46015 - EVECO06


Ekonomia transportu
Paryż : od 18/09 do 29/09 (FRA + ENG)
46016 - ECOTRANS06


Utrzymanie portów morskich i portów lotniczych
Paryż : od 25/09 do 13/10 (FRA)
46017 - MINFRAPA06


Utrzymanie dróg i ich zarządzanie
Paryż : od 02/10 do 13/10 (FRA + ENG)
46018 - ROMAINT06


Konstrukcja prawna i negocjacje kontraktów
Paryż : od 16/10 do 20/10 (FRA + ENG)
46019 - MONJUR06


Przepisy i współpraca partnerska w sektorze sluzb miejskich
Paryż : od 23/10 do 27/10 (FRA)
46020 - PPPSEVURB06


Sluzby miejskie : wodociagi, energia, komunikacja, lacznosc,...
Paryż : od 23/10 do 03/11 (FRA)
46021 - SEVURB06


Informatyka w zarzadzaniu drogami
Paryż : od 23/10 do 03/11 (FRA + ENG)
46022 - INFOGER06


Bezpieczenstwo na drogach
Paryż : od 13/11 do 24/11 (FRA + ENG)
46023 - SECROUT06


Model HDM 4 : strategia- planowanie-projektowanie
Paryż:od 13/11 do 24/11 (ENG)
46032 - HDM06


Zarzadzaniesluzbami

technicznymi w samorzadzach lokalnych
Paryż : od 27/11 do 08/12 (FRA + ENG)
46024 - GESTECO06


Zarzadzanie w sektorze publicznym - zamówienia i zakupy
Paryż : od 27/11 do 08/12 (FRA + ENG)
46025 - GESPUB062005 - Przedsiewziecia Szkoleniowe ENPC


- przedsiewziecia szkoleniowe 2011
- przedsiewziecia szkoleniowe 2010
- przedsiewziecia szkoleniowe 2009
- przedsiewziecia szkoleniowe 2008
- przedsiewziecia szkoleniowe 2007
- przedsiewziecia szkoleniowe 2006
- przedsiewziecia szkoleniowe 2004
- przedsiewziecia szkoleniowe 2003
- przedsiewziecia szkoleniowe 2002

E-mail (*) :


Nazwisko i Imie (*) :


Pozostałe informacje- Instytucja, Stanowisko, Adres, Miasto, Kod pocztowy , Państwo, Telefon, Faks... :


Chce uzyskac formularze aplikacyjne w jezyku francuskim (FRA)


Chce uzyskac formularze aplikacyjne w jezyku angielskim (ENG)


Chce uzyskac formularze aplikacyjne mieszane - w jezyku francuskim i angielskim (FRA + ENG)


Projektowanie geotechniczne budowli i dróg
Paryż od 04/04/05 do 22/04/05 (FRA)
44035 - GEOTECH04

Cykl wyzszych podyplomowych studiów drogowych 2005
Paryż : od 11/04 do 03/06 & od 19/09 do 25/11 (FRA + ENG)
45002 - CESROUTE 2005

Zarządzanie projektem
Paryż : od 18/04 do 29/04 (FRA + ENG)
45003 - MAPROJ05

Przepisy i współpraca partnerska w sektorze transportu
Paryż : 2005 / 1 (FRA)
45031 - PPPTRANS05

Badanie wpływu na środowisko
Paryż : od 02/05 do 13/05 (FRA)
45004 - EIE05

Zarządzanie ochroną środowiska na obszarach miejskich: gospodarka odpadami a zrównoważony rozwój
Paryż : od 09/05 do 13/05 (FRA)
45006 - MANENV05

Projektowanie, zarządzenie i ustalanie zasad koncesji dla portów
Paryż/Le Havre : od 09/05 do 13/05 (FRA + ENG)
45005 - CONPORT05

Zarzadzanie ruchem i ekspoloatacja dróg
Paryż : od 23/05 do 03/06 (FRA + ENG)
45007 - GESTRAF05

Model HDM 4 : strategia - planowanie - projektowanie
Paryż : od 31/05 do 10/05 (FRA)
45027 - HDM05

Transport Miejski
Paryż : 2005 / 1 (FRA + ENG)
45033 - SITU05

Analiza funkcjonalnosci & Analiza wartosci
Paryż : od 06/06 do 10/06 (FRA)
45008 - ANAFON05

Organizacja i finansowanie projektów
Paryż : od 13/06 do 17/06 (ENG)
45009 - FIPROJ05

Inżynieria finansowa i reguły współdziałania w projektach infrastrukturalnych realizowanych na zasadach partnerstwa publiczno-prywatnego
Paryż : od 20/06 do 24/06 (FRA)
45010 - MOREFI05

Finansowanie utrzymania dróg i zarządzanie drogowymi funduszami utrzymaniowymi
Paryż : od 22/06 do 28/06 (FRA)
45029 - FIROUTE05

Sanacja Miast
Paryż : od 27/06 do 08/07 (FRA)
45011 - ASSURB05

Zarządzanie zasobami wodnymi
Paryż : od 27/06 do 08/07 (FRA)
45013 - GESTEAU05

Inżynieria projektów: zarządzanie zasobami ludzkimi i szkolenia
Paryż : od 27/06 do 13/07 (FRA)
45012 - IGRH05

Bien gérer les marchés d’entretien routier
Paryż : od 29/06 do 02/07 (FRA)
45030 - MARCHE05

Kierowanie przedsiewzieciami renowacyjnymi osiedli miejskich
Paryż : od 12/09 do 23/09 (FRA)
45014 - REHAB05

Ekonomia transportu
Paryż : od 19/09 do 30/09 (FRA + ENG)
45015 - ECOTRANS05

Ocena ekonomiczna projektów
Paryż : od 19/09 do 30/09 (FRA + ENG)
45016 - EVECO05


Utrzymanie portów morskich i portów lotniczych
Paryż : od 26/09 do 14/10 (FRA)
45018 - MINFRAPA05

Utrzymanie dróg i ich zarządzanie
Paryż : od 03/10 do 14/10 (FRA + ENG)
45019 - ROMAINT05

Konstrukcja prawna i negocjacje kontraktów
Paryż : od 17/10 do 21/10 (FRA + ENG)
45020 - MONJUR05

Informatyka w zarzadzaniu drogami
Paryż : od 24/10 do 04/11 (FRA + ENG)
45021 - INFOGER05

Przepisy i współpraca partnerska w sektorze sluzb miejskich
Paryż : od 24/10 do 28/10 (FRA)
45022 - PPPSEVURB05

Sluzby miejskie : wodociagi, energia, komunikacja, lacznosc,...
Paryż : od 24/10 do 04/11 (FRA)
45023 - SEVURB05

Bezpieczenstwo na drogach
Paryż : od 14/11 do 25/11 (FRA + ENG)
45024 - SECROUT05

Model HDM 4 : strategia- planowanie-projektowanie
Paryż : od 15/11 do 25/11(ENG)
45028 - HDM05

Zarzadzanie sluzbami technicznymi w samorzadzach lokalnych
Paryż : od 28/11 do 09/12 (FRA + ENG)
45025 - GESTECO05

Zarzadzanie w sektorze publicznym - zamówienia i zakupy
Paryż : od 28/11 do 09/12 (FRA + ENG)
45026 - GESPUB05


2004 - Przedsiewziecia Szkoleniowe ENPC


- przedsiewziecia szkoleniowe 2011
- przedsiewziecia szkoleniowe 2010
- przedsiewziecia szkoleniowe 2009
- przedsiewziecia szkoleniowe 2008
- przedsiewziecia szkoleniowe 2007
- przedsiewziecia szkoleniowe 2006
- przedsiewziecia szkoleniowe 2005
- przedsiewziecia szkoleniowe 2003
- przedsiewziecia szkoleniowe 2002

E-mail (*) :

Nazwisko i Imie (*) :

Pozostałe informacje - Instytucja, Stanowisko, Adres, Miasto, Kod pocztowy , Państwo, Telefon, Faks... :

Chce uzyskac formularze aplikacyjne w jezyku francuskim (FRA)

Chce uzyskac formularze aplikacyjne w jezyku angielskim (ENG)

Chce uzyskac formularze aplikacyjne mieszane - w jezyku francuskim i angielskim (FRA + ENG)

Cykl wyzszych podyplomowych studiów drogowych 2004
Paryż : od 13/04 do 26/11 (FRA + ENG)
44015 - CESROUTE 2004

Zarządzanie projektem
Paryż : od 13/04 do 23/04 (FRA + ENG)
44003 - MAPROJ04


Przepisy i współpraca partnerska w sektorze transportu
Paryż : od 19/04 do 23/04 (FRA)
44026 - PPPTRANS04

Badanie wpływu na środowisko
Paryż : od 26/04 do 07/05 (FRA)
44004 - EIE04

Zarządzanie ochroną środowiska na obszarach miejskich: gospodarka odpadami a zrównoważony rozwój
Paryż : od 03/05 do 07/05 (FRA)
44005 - MANENV04

Projektowanie, zarządzenie i ustalanie zasad koncesji dla portów
Paryż/Le Havre : od 10/05 do 14/05 (FRA + ENG)
44006 - CONPORT04

Zarzadzanie ruchem i ekspoloatacja dróg
Paryż : od 24/05 do 04/06 (FRA + ENG)
44007 - GESTRAF04

Model HDM 4 : strategia - planowanie - projektowanie
Paryż : od 01/06 do 11/06 (FRA)
44028 - HDM04

Transport Miejski
Paryż : od 01/06 do 18/06 (FRA + ENG)
44036 - SITU04

Analiza funkcjonalnosci - Analiza wartosci
Paryż : od 07/06 do 11/06 (FRA)
44008 - ANAFON04

Finansowanie utrzymania dróg i zarządzanie drogowymi funduszami utrzymaniowymi
Paryż : od 21/06 do 25/06 (FRA)
44029 - FIROUTE04

Zarządzanie zasobami wodnymi
Paryż : od 21/06 do 02/07 (FRA)
44009 - GESTEAU04

Sanacja Miast
Paryż : od 21/06 do 02/07 (FRA)
44010 - ASSURB04

Inżynieria projektów: zarządzanie zasobami ludzkimi i szkolenia
Paryż : od 21/06 do 09/07 (FRA)
44011 - IGRH04

Organizacja i finansowanie projektów
Paryż : od 28/06 do 02/07 (ENG)
44012 - FIPROJ04

Inżynieria finansowa i reguły współdziałania w projektach infrastrukturalnych realizowanych na zasadach partnerstwa publiczno-prywatnego
Paryż : od 05/07 do 09/07 (FRA)
44013 - MOREFI04

Kierowanie przedsiewzieciami renowacyjnymi osiedli miejskich
Paryż : od 13/09 do 24/09 (FRA)
44016 - REHAB04

Ocena ekonomiczna projektów
Paryż : od 20/09 do 01/10 (FRA + ENG)
44017 - EVECO04

Ekonomia transportu
Paryż : od 20/09 do 01/10 (FRA + ENG)
44018 - ECOTRANS04

Utrzymanie dróg i ich zarządzanie
Paryż : od 04/10 do 15/10 (ENG)
44032 - ROMAINT04

Utrzymanie portów morskich i portów lotniczych
Paryż : od 04/10 do 22/10 (FRA)
44019 - MINFRAPA04

Projektowanie geotechniczne budowli i dróg
Paryż od 11/10 do 29/10 (FRA)
44035 - GEOTECH04

Konstrukcja prawna i negocjacje kontraktów
Paryż : od 18/10 do 22/10 (FRA + ENG)
44020 - MONJUR04

Informatyka w zarzadzaniu drogami
Paryż : od 18/10 do 26/10 (FRA + ENG)
44033 - INFOGER03

Przepisy i współpraca partnerska w sektorze sluzb miejskich
Paryż : od 25/10 do 29/10 (FRA)
44021 - PPPSEVURB04

Sluzby miejskie : wodociagi, energia, komunikacja, lacznosc,...
Paryż : od 25/10 do 05/11 (FRA)
44022 - SEVURB04

Model HDM 4 : strategia- planowanie-projektowanie
Paryż: od 08/11 do 19/11 (ENG)
44034 - HDM04

Bezpieczenstwo na drogach
Paryż : od 15/11 do 26/11 (FRA + ENG)
44023 - SECROUT04

Zarzadzanie sluzbami technicznymi w samorzadzach lokalnych
Paryż : od 29/11 do 10/12 (FRA + ENG)
44024 - GESTECO04

Zarzadzanie w sektorze publicznym - zamówienia i zakupy
Paryż : od 29/11 do 10/12 (FRA + ENG)
44025 - GESPUB04


2003 - Przedsiewziecia Szkoleniowe ENPC


- przedsiewziecia szkoleniowe 2011
- przedsiewziecia szkoleniowe 2010
- przedsiewziecia szkoleniowe 2009
- przedsiewziecia szkoleniowe 2008
- przedsiewziecia szkoleniowe 2007
- przedsiewziecia szkoleniowe 2006
- przedsiewziecia szkoleniowe 2005
- przedsiewziecia szkoleniowe 2004
- przedsiewziecia szkoleniowe 2002

E-mail (*) :

Nazwisko i Imie (*) : :

Pozostałe informacje - Instytucja, Stanowisko, Adres, Miasto, Kod pocztowy , Państwo, Telefon, Faks... :

Chce uzyskac formularze aplikacyjne w jezyku francuskim (FRA)

Chce uzyskac formularze aplikacyjne w jezyku angielskim (ENG)

Chce uzyskac formularze aplikacyjne mieszane - w jezyku francuskim i angielskim (FRA + ENG)

Przepisy i współpraca partnerska w sektorze sluzb miejskich
Paryż : od 03/02 do 07/02 (FRA)
42347 - PPPSEVURB02

Przepisy i współpraca partnerska w sektorze transportu
Paryż : od 07/04 do 11/04 (FRA)
43001 - PPPTRANS03

Cykl wyzszych podyplomowych studiów drogowych (2002-2003)- Modul 2
Paryż : od 10/04 do 14/05 (FRA + ENG)
43003 - CESROUTE02-03

Zarządzanie projektem
Paryż : od 14/04 do 25/04 (FRA + ENG)
43004 - MAPROJ03


Badanie wpływu na środowisko
Paryż : od 28/04 do 09/05 (FRA)
43005 - EIE03

Projektowanie, zarządzenie i ustalanie zasad koncesji dla portów
Paryż/Le Havre : od 12/05 do 16/05 (FRA + ENG)
43006 - CONPORT03

Sanacja Miast
Paryż : od 19/05 do 30/05 (FRA)
43008 - ASSURB03

Model HDM 4 : strategia - planowanie - projektowanie
Paryż : od 02/06 do 13/06 (FRA)
43009 - HDM03

Transport Miejski
Paryż : od 02/06 do 20/06 (FRA + ENG)
43010 - SITU03

Zarzadzanie ruchem i ekspoloatacja dróg
Paryż : od 16/06 do 27/06 (FRA + ENG)
43011 - GESTRAF03

Organizacja i finansowanie projektów
Paryż : od 23/06 do 27/06 (ENG)
43012 - FIPROJ03

Inżynieria projektów: zarządzanie zasobami ludzkimi i szkolenia
Paryż : od 23/06 do 11/07 (FRA)
43013 - IGRH03

Finansowanie utrzymania dróg i zarządzanie drogowymi funduszami utrzymaniowymi
Paryż : od 30/06 do 04/07 (FRA)
43014 - FIROUTE03

Informatyka w zarzadzaniu drogami
West Africa : od 30/06 do 11/07 (FRA)
43015 - INFGER03

Zarządzanie zasobami wodnymi
Paryż
od 30/06 do 11/07 (FRA)
43016 - GESTEAU03

Cykl wyzszych podyplomowych studiów drogowych (2002-2003) - Modul 3
Paryż : od 10/09 do 30/10 (FRA + ENG)
43017 - CESROUTE 02-03

Cykl wyzszych podyplomowych studiów drogowych (2003-2004) - Modul 1
Paryż : od 10/09 do 3/12 (FRA + ENG)
43018 - CESROUTE 03-04

Ocena ekonomiczna projektów
Paryż : od 22/09 do 03/10 (FRA + ENG)
43019 - EVECO03

Ekonomia transportu
Paryż : od 22/09 do 03/10 (FRA + ENG)
43020 - ECOTRANS03

Utrzymanie dróg i ich zarządzanie
Paryż : od 22/09 do 3/10 (ENG)
43021 - ROMAINT03

Budowle inzynierskie
West Africa : od 22/09 do 10/10 (FRA)
43022 - OA03

Kierowanie przedsiewzieciami renowacyjnymi osiedli miejskich
Paryż : od 29/09 do 17/10 (FRA)
43023 - REHAB03

Utrzymanie portów morskich i portów lotniczych
Paryż : od 06/10 do 24/10 (FRA)
43024 - MINFRAPA03

Zarządzanie ochroną środowiska na obszarach miejskich: gospodarka odpadami a zrównoważony rozwój
Paryż : od 13/10 do 17/10 (FRA)
43039 - MANVURB03

Projektowanie geotechniczne budowli i dróg
Paryż : od 13/10 do 31/10 (FRA)
43002 - GEOTECH03

Konstrukcja prawna i negocjacje kontraktów
Paryż : od 20/10 do 24/10 (FRA + ENG)
43025 - MONJUR03

Informatyka w zarzadzaniu drogami
Paryż : od 20/10 do 28/10 (FRA + ENG)
43026 - INFGER03

Inżynieria finansowa i reguły współdziałania w projektach infrastrukturalnych realizowanych na zasadach partnerstwa publiczno-prywatnego
Paryż : od 27/10 do 31/10 (FRA)
43043 - MODEREG03

Sluzby miejskie : wodociagi, energia, komunikacja, lacznosc,...
Paryż : od 27/10 do 07/11 (FRA)
43027 - SEVURB03

Przepisy i współpraca partnerska w sektorze sluzb miejskich
Paryż : od 03/11 do 07/11 (FRA)
43028 - PPPSEVURB03

Model HDM 4 : strategia - planowanie - projektowanie
Paryż : od 10/11 do 21/11 (ENG)
43029 - HDM03

Bezpieczenstwo na drogach
Paryż : od 12/11 do 25/11 (FRA + ENG)
43030 - SECROUT03

Analiza funkcjonalnosci - Analiza wartosci
Paryż : od 17/11 do 21/11 (FRA)
43007 - ANAFON03

Zarzadzanie sluzbami technicznymi w samorzadzach lokalnych
Paryż : od 24/11 do 05/12 (FRA + ENG)
43031 - GESTEC03

Zarzadzanie w sektorze publicznym - zamówienia i zakupy
Paryż : od 24/11 do 05/12 (FRA + ENG)
43032 - GESPUB03

Przepisy i współpraca partnerska w sektorze transportu
Paryż : oferowane w semestrze drugim (ENG)
43033 - PPPTRANS03


2002 - Przedsiewziecia Szkoleniowe


- przedsiewziecia szkoleniowe 2011
- przedsiewziecia szkoleniowe 2010
- przedsiewziecia szkoleniowe 2009
- przedsiewziecia szkoleniowe 2008
- przedsiewziecia szkoleniowe 2007
- przedsiewziecia szkoleniowe 2006
-  Przedsiewziecia szkoleniowe 2005
-  Przedsiewziecia Szkoleniowe 2004
-  Przedsiewziecia Szkoleniowe 2003

E-mail:
Nazwisko Imie:
Autres renseignements* (Instytucja, fonction, Adres, Ville et Code Postal , pays, Telefon, Faks...):
jezyku francuskim (FR)
jezyku angielskim (UK)
mieszane jezyku francuskim & jezyku angielskim (FR+UK).
42319-ERPED02 - Zarzadzanie utrzymaniem dróg w kraje rozwijajace sie - West Africa : 9/09 - 4/10 (FR)
42320-CESROUTE - Cykl wyzszych podyplomowych studiów drogowych (2002-2003) - Paryz : modul 1 : 12/09 - 4/12 (FR+UK)
42321-EVECO02 - Ocena ekonomiczna projektów - Paryz : 23/09 - 4/10 (FR)
42322-ROMAINT02 - Road maintenance and its management - Paryz : 23/09 - 4/10(UK)
42323- OA02 - udowle inzynierskie - West Africa : 23/09 - 11/10 (FR)
42324- REHAB02 - Kierowanie przedsiewzieciami renowacyjnymi osiedli miejskich - Paryz : 30/09 - 18/10 (FR)
42325- MINFRAPA - Utrzymanie portów morskich i portów lotniczych - Paryz : 7 - 25/10 (FR)
42326- MONJUR02 - Konstrukcja prawna i negocjacje kontraktów - Paryz: 21 - 25/10 (FR)
42327- IGR02 - Informatyka w zarzadzaniu drogami - Paryz : 21 - 29/10 (FR)
42329- SEVURB02 - Sluzby miejskie : wodociagi, energia, komunikacja, lacznosc,... - Paryz : 28/10 - 8/11 (FR)
42328- GESPARC02 - Zarzadzanie skladowaniem materialów - West Africa : 28/10 - 22/11 (FR)
42330- SECROUT02 - Bezpieczenstwo na drogach - Paryz : 12 - 22/11 (FR)
42331- HDM02 - Model HDM 4 : strategia - planowanie - prejektowanie - Paryz : 12 - 22/11 (UK)
42333- GESPUB02 - Zarzadzanie w sektorze publicznym - zamówienia i zakupy - Paryz : 25/11 - 6/12 (FR)
42332- GESTEC02 - Zarzadzanie sluzbami technicznymi w samorzadzach lokalnych - Paryz : 25/11 - 6/12 (FR)

W celu uzyskania dodatkowych informacji i dokumentów prosimy zaznaczyc na powyzszej liscie tematów te szkolenia, które Pania / Pana interesuja, a takze jezyk (francuski lub angielski) jaki Pani / Panu najbardziej odpowiada. Prosimy również o wpisanie powyżej swoich danych kontaktowych. Wypelniony formularz prosimy przeslac faxem na numer + 33 1 42 51 61 31

   


2013 - Przedsiewziecia Szkoleniowe ENPC
IKKU - Wybrane szkolenia w ofercie otwartej organizowane w najbliższym okresie
2013 - Przedsiewziecia Szkoleniowe ENPC
IKKU - Profil działalności / Profile of activities
IKKU : Działalność - dewiza, fakty i dane / Activity - motto, facts and data
Direction Générale des Routes Nationales de Pologne / General Directorate of Public Roads of Poland / Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
IKKU : Wybrane szkolenia w ofercie otwartej organizowane w najbliższym okresie / Topics
Home | Contact | Site | Plan | Admin